Πρόσκτηση αρχείων στα ΓΑΚ για διατήρηση εις το διηνεκές (μέσω δωρεάς)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdf06075e-5176-4170-8da7-5b886c8b3ff1 621036

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα εποπτείας ενεργών και ημιενεργών αρχείων επόλογης εισαγωγής και εκκαθάρισης ανενεργών αρχείων., ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή αρχείων, αρχειακών συλλογών και αρχειακών τεκμηρίων στα ΓΑΚ, με δωρεά, από τον δημιουργό, ιδιοκτήτη ή κάτοχο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα εποπτείας ενεργών και ημιενεργών αρχείων επόλογης εισαγωγής και εκκαθάρισης ανενεργών αρχείων.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πρόσκτηση αρχείων στα ΓΑΚ για διατήρηση εις το διηνεκές (μέσω δωρεάς).


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δωρεά εγγράφων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικών αρχείων, χαρτών κ.α. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετά από εκτίμηση, για εισαγωγή στα ΓΑΚ και διατήρηση εις το διηνεκές.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσκτηση Αρχείων στα ΓΑΚ για διατήρηση εις το διηνεκές (μέσω δωρεάς).


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • Νόμος 160-168, 171, παρ. 2 & 4, 191-193 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Παραλαβή και αποδοχή αιτήματος φυσικού ή νομικού προσώπου για αγορά αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Ενδελεχής έλεγχος για την αυθεντικότητα, αξιοπιστία, αξία και νομιμότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση ΓΑΚ για αποδοχή δωρεάς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Δωρεά αρχείου - σύνταξη και υπογραφή νομιμοποιητικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Καταγραφή και έλεγχος από τα ΓΑΚ του προς μεταφορά αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 6 Εγκιβωτισμός και μεταφορά αρχείων στα ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 8 Παράδοση στο Τμήμα Επεξεργασίας ... Αρχείων των ΓΑΚ για διατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.