Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdcfe64a3-74b8-463e-b3fe-3fed2772fbf7 643748

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας., ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α, π. ΟΑΕΔ), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτές-ωρομίσθιοι) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καλεί (ετησίως) όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση. Η πρόσληψη αποτελεί επαναλαμβανόμενη ετήσια διαδικασία.

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίου εκπαιδευτικού

Σημειώσεις

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ΕΝΣΤΑΣΗ Η΄ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)Άλλο

    Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ (π. ΟΑΕΔ), Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ (π. ΟΑΕΔ).

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ)


      Μητρώα που τηρούνται

      ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Προϋπόθεση αποτελεί ο βασικός τίτλος σπουδών του υποψηφίου να αναφέρεται στην προκήρυξη.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται προσωπικοί κωδικοί Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Προϋπόθεση αποτελεί η απόδειξη (με λογαριασμό ασφαλισμένου ΕΦΚΑ) 3ετούς προϋπηρεσίας στην προκηρυσσόμενη ειδικότητα του υποψηφίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Μοριοδοτείται κάθε τέκνο ανήλικο, για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, ή άγαμο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας του, ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3964

      • 3 Βεβαίωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι άντρες υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτησή τους την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές και επισυνάπτουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση ανεργίας. Αποδεικτικό ανεργίας

       Βεβαίωση ανεργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9040

      • 5 Βασικός τίτλος Σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Βασικός τίτλος Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία απαιτείται να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα(ΔΟΑΤΑΠ,ΙΤΕ,ΟΕΕΚ κλπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 6 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017(Α΄114). Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α´), εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας προκήρυξης. Αξιολογείται ένας (1) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στους βασικούς τίτλους σπουδών των υποψηφίων ή μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, κλπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Διδακτορικό δίπλωμα Αποδεικτικό σπουδών

       Διδακτορικό δίπλωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στους βασικούς τίτλους σπουδών των υποψηφίων ή διδακτορικό στην εκπαίδευση. Σε περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, κλπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 8 Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αξιολογείται πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής επιμόρφωσης τουλάχιστον 3μηνης διάρκειας (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 9 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α επιπέδου (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α επιπέδου (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από το ΑΣΕΠ ή με την πιστοποίηση γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄επιπέδου. Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ το προσόν αυτό δεν μοριοδοτείται αν ανήκουν στον κλάδο ΠΕ86 ή στην ειδικότητα ΤΕ01.13.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας. Βεβαίωση

       Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από το ΑΣΕΠ. Μοριοδοτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας.Η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί στον κλάδο και ειδικότητα που αντιστοιχεί ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο αιτείται ο υποψήφιος την πρόσληψη. Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 12 Βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί στη Β/θμια ή στην Γ/θμια εκπαίδευση. Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στο βασικό τίτλο σπουδών με τον οποίο είναι κάποιος υποψήφιος και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του τίτλου αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Νόμος 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Νομικό πλαίσιο λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση 24613/Δ1/8616 2019 2578 Β

       Περιγραφή Ορισμός καθηκόντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202578

      • Υπουργική Απόφαση 24807/Δ1/8171 2020 2703 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202703

      • Υπουργική Απόφαση 57531 2021 3552 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203552

      • Υπουργική Απόφαση 57528 2022 3195 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία 24613/Δ1/8616/2019 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης " Καθορισμός κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203195

      • 1 Έναρξη Διαδικασίας: Ανάρτηση προκήρυξης και πληροφοριακού υλικού στο διαδίκτυο και αποστολή στις Εκπαιδευτικές Μονάδες της σχετικής Προκήρυξης & των Οδηγιών για την Αξιολόγηση και Μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάρτηση Προκήρυξης στο site της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και στο gov.gr και αποστολή στις Εκπαιδευτικές Μονάδες της σχετικής Προκήρυξης & των Οδηγιών για την Αξιολόγηση και Μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών

       Σημειώσεις Παράλληλα από το Γραφείο Τύπου αποστέλλεται σε όλο τον τύπο το Δελτίο Τύπου

       Όχι Όχι


      • 2 Σύσταση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύσταση Επιτροπών αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων/των ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μοριοδότησης, ώστε να συγκροτηθούν και να αρχίσουν εργασίες αμέσως μετά το κλείσιμο της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων/ενστάσεων.

       Σημειώσεις Παράλληλη ενέργεια με βήμα 3

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήσεων πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Συγκρότηση και Εργασίες Πρωτοβάθμιων Επιτροπών (αξιολόγηση εγκυρότητας των δικαιολογητικών) και επικύρωση των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, (μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση των αιτήσεων ως προς την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, σύνταξη πρακτικών και έκδοση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση Πινάκων με τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Συγκρότηση Δευτεροβάθμιων Επιτροπών: Εργασίες αξιολόγησης ενστάσεων και έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση των ενστάσεων και αναμοριοδότηση κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Σύνταξη πρακτικών και έκδοση πινάκων με τα οριστικά αποτελέσματα.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση Πινάκων με τα οριστικά αποτελέσματα μοριοδότησης και προετοιμασία απόφασης Διοικητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση των πινάκων με τα οριστικά αποτελέσματα μοριοδότησης. Παράλληλα καλούνται οι κατά τόπους ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) να δηλώσουν τις ακριβείς ανάγκες τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτές) ανά ειδικότητα. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπ όψιν στην σύνταξη του κειμένου της Απόφασης Διοικητή.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόφαση Διοικητή (ειδικότητες αναπληρωτών και αριθμός)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση Διοικητή (ειδικότητες διοριστέων αναπληρωτών και αριθμός) επικυρώνοντας την εισήγηση Α2

       Όχι Όχι


      • 10 Συλλογή των στοιχείων των διοριστέων από τις κατά τόπους σχολές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι κατά τόπους σχολές καλούνται να διερευνήσουν την διαθεσιμότητα των επιτυχόντων ώστε να αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα και τα συλλέγει η αρμόδια Διευθυνση προκειμένου να συνταχθεί η απόφαση Διοικητή με το διορισμό τους.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση Απόφασης Διοικητή Πρόσληψης Αναπληρωτών Καθηγητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Διοικητή Πρόσληψης Αναπληρωτών Καθηγητών και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 12 Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητή σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 13 Πρόσκληση Διοριστέων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και Ανάληψη Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει εντός 24 να ενημερώσουν το σχολείο για την αποδοχή ή μη (δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και στη συνέχεια να παρουσιαστούν για την ανάληψη θέσης

       Όχι Όχι


      • 14 Αποδοχή διορισμού και ανάληψη καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει εντός 24 να ενημερώσουν το σχολείο για την αποδοχή ή μη (δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και στη συνέχεια να παρουσιαστούν για την ανάληψη θέσης

       Ναι Όχι


      • 15 Αποδοχή Διορισμού και Πρόσληψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 16 Μη αποδοχή θέσης από τον επιτυχόντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται το βήμα 14

       Ναι Όχι


      • 17 Αναζήτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών προς πρόσληψη και ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με βάση τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τους πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών, κάθε ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) αποστέλλει στη Διοίκηση (αρμόδια Διεύθυνση) πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που κρίνει ότι πρέπει να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι.

       Όχι Όχι


      • 18 Συλλογή στοιχείων διοριστέων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και σύνταξη απόφασης Διοικητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 19 Απόφαση Διοικητή για την πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 20 Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητή στις υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 21 Πρόσκληση διοριστέων για αποδοχή θέσης και ανάληψη υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 22 Αποδοχή θέσης και πρόσληψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποδοχή θέσης μέσω email ή διά ζώσης. Ανάληψη υπηρεσίας. Πρόσληψη - καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ.

       Ναι Ναι


      • 23 Μη αποδοχή θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με υπεύθυνη δήλωση μέσω email ή δια ζώσης, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δηλώνει ότι δεν αποδέχεται το διορισμό του ως ωρομίσθιος. Επιστροφή στο βήμα 21

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.