Υποβολή αρχικής δήλωσης ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.) νομικού προσώπου, μέσω διαδικτύου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση476434fc-4a5f-47c0-bd94-b6a30248d9d3 784729

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  8 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αρχικής δήλωσης ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.) του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, μέσω διαδικτύου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί για τις αρχικές δηλώσεις Ε.Φ.Α. ετών 2014 και επομένων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης είναι η 20η Μαϊου κάθε έτους. Ειδικά για το έτος 2022 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αρχική Δήλωση Ε.Φ.Α

       Επίσημος τίτλος

       Αρχική Δήλωση Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (E.Φ.Α.) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Φορολογικές Να έχει ακίνητο την 1η Ιανουρίου του έτους φορολογίας

        Σύνδεσμος https://www.aade.gr

        Όχι Όχι

       • 2 Φορολογικές Να είναι υποκείμενος σε δήλωση ΕΦΑ


        Όχι Όχι

       • Νόμος 15-17 3091 2002 330 Α

        Περιγραφή Ημερομηνία υποβολής

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100330

       • Εγκύκλιος Ε. 2079 2021

        Περιγραφή Διοικητική Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), όπως ισχύει έως και την 1η Ιανουαρίου 2021 (ενημερωμένη μέχρι και τον ν. 4646/2019)

        Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/e 2079 2021ada.pdf

        ΑΔΑ ΩΓ9Χ46ΜΠ3Ζ-ΝΙΠ

       • Απόφαση Α. 1111 2021 2096 Β

        Περιγραφή Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202096

        ΑΔΑ 6Κ2Α46ΜΠ3Ζ-ΒΞ6

       • Απόφαση Α. 1206 2020 4173 Β

        Περιγραφή Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων -απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204173

        ΑΔΑ ΩΜ7Θ46ΜΠ3Ζ-ΣΕΞ

       • Απόφαση Α. 1193 2019 1910 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β΄)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201910

        ΑΔΑ ΩΤΚ846ΜΠ3Ζ-ΘΤ0

       • Απόφαση ΠΟΛ 1081 2018 1768 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄) “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201768

        ΑΔΑ ΩΦ6Τ46ΜΠ3Ζ-ΡΨΒ

       • Απόφαση ΠΟΛ. 1059 2017 1325 Β

        Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201325

        ΑΔΑ 62ΨΝΗ-ΥΦΖ

       • Απόφαση ΠΟΛ. 1056 2017 1325 Β

        Περιγραφή Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201325

        ΑΔΑ 70ΚΣΗ-ΝΘ2

       • Απόφαση ΠΟΛ 1053 2016 1329 Β

        Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201329

        ΑΔΑ Ω7ΞΓΗ-Α1Φ

       • Απόφαση ΠΟΛ 1096 2015 772 Β

        Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200772

        ΑΔΑ 62Μ6Η-ΘΑ8

       • Απόφαση ΠΟΛ 1147 2014 1357 Β

        Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201357

        ΑΔΑ ΒΙΙ9Η-ΜΞΝ

       • Απόφαση ΠΟΛ 1114 2011 1269 Β

        Περιγραφή Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1093/14-06-2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α΄)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201269

        ΑΔΑ 4Α2ΧΗ-3Κ

       • Απόφαση ΠΟΛ 1112 2011 1242 Β

        Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201242

        ΑΔΑ 4Α3ΦΗ-5Ψ

       • Απόφαση ΠΟΛ 1093 2010 959 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100200959

       • 1 Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων-Είσοδος στην εφαρμογή ΕΦΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Είσοδος στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), ακολούθηση της πορείας "myΑADE/Εφαρμογές/Φορολογικές Υπηρεσίες/Ακίνητα" και επιλογή "Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ)"

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου

        Όχι Όχι


       • 2 Αυθεντικοποίηση του χρήστη        Περιγραφή Εισάγονται οι προσωπικοί κωδικοί TAXIS , προκειμένου να γίνει αυθεντικοποίηση του χρήστη.

        Όχι Όχι


       • 3 Είσοδος στη δήλωση ΕΦΑ και συμπλήρωση αυτής        Περιγραφή Επιλέγεται το πεδίο "ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ", το αντίστοιχο έτος, καταγράφεται η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου και καταχωρείται η φορολογητέα αξία κάθε ακινήτου και η αιτία απαλλαγής σε περίπτωση που αυτό απαλλάσσεται

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος συμπλήρωσης της δήλωσης εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου αλλά κυρίως από τον αριθμό των ακινήτων που πρέπει να καταγραφούν σε αυτή.

        Όχι Όχι


       • 4 Υπολογισμός του Φόρου -Άμεσος προσδιορισμός του φόρου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Μετά την καταγραφή των ακινήτων επιλέγεται από τον υπόχρεο το πεδίο "υπολογισμός φόρου" και διαχωρίζεται από το σύστημα η αξία των ακινήτων σε φορολογητέα ή απαλλασσόμενη, ανάλογα με τα πεδία και την "αιτία απαλλαγής" . Για τα φορολογητέα εμπράγματα δικαιώματα η αξία μεταφέρεται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης και το σύνολό της στον κωδικό "Συνολική αξία φορολογητέων ακινήτων". Για τα απαλλασσόμενα εμπράγματα δικαιώματα, η αξία μεταφέρεται αυτό στον κωδικό "Αξία απαλλασσομένων ακινήτων".

        Όχι Όχι


       • 5 Υποβολή της δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Υποβολή της δήλωσης Αφού ελεγχθούν οι καταχωρήσεις της δήλωσης, επιλέγεται το πλήκτρο «Υποβολή» και η δήλωση είναι έτοιμη να υποβληθεί. Στη συνέχεια επιλέγεται εκ νέου «υποβολή» και η δήλωση υποβάλλεται οριστικά. Πριν την οριστική υποβολή εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. Μπορεί να υποβληθεί δήλωση με επιφύλαξη, με έγγραφη τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4174/2013.

        Όχι Όχι


       • 6 Έξοδος από την εφαρμογή        Περιγραφή Μετά την υποβολή της δήλωσης επιλέγεται η έξοδος από την εφαρμογή.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση Ταυτότητας Οφειλής        Περιγραφή Εάν η δήλωση είναι χρεωστική (σε περίπτωση που δεν ισχύει απαλλαγή από τον φόρο), εκδίδεται ταυτότητα οφειλής για την πληρωμή του φόρου.

        Όχι Όχι


       • 8 Τέλος διαδικασίας
        Όχι Ναι


       • Ιστότοπος μέσω του οποίου παρέχεται η περιγραφόμενη διαδικασία Είναι ο ιστότοπος μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στη εφαρμογή για την υποβολή της αρχικής δήλωσης Ε.Φ.Α. μέσω διαδικτύου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.