Υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση297c108d-216d-49e7-8092-462e042ff415 297182

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

53 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου. Κάθε νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην Ελλάδα υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων, στην οποία θα αναγράψει τα δικαιώματα αυτά. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση φορολογίας

Παρατηρήσεις

Η δήλωση υποβάλλεται μία φορά στο έτος που υπάρχει τέτοια υποχρέωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν προβλέπεται η αποστολή δικαιολογητικών. Επιπλέον ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου, τον αριθμό των ακινήτων που πρέπει να καταγράψει καθώς και τη δυσκολία εντοπισμού του ακινήτου είτε στους χάρτες του Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, είτε στα περιγραφικά στοιχεία των γηπέδων, όπως αυτά αναγράφονται στον προεπιλεγμένο κατάλογο της εφαρμογής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έντυπο Ε9

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Φορολογικές Προϋπόθεση είναι το νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας να είναι υποκείμενος σε δήλωση Ε9.

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Το νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr

       Όχι Όχι

      • Νόμος 23 3427 2005 312 Α

       Περιγραφή Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100312

      • Νόμος 6 4223 2013 287 Α

       Περιγραφή ΔΗΛΩΣΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100151

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1232 2018

       Περιγραφή Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%91%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-4%CE%9A5?inline=true

       ΑΔΑ Ψ0ΑΗ46ΜΠ3Ζ-4Κ5

      • Νόμος 25,26 5036 2023 77 Α

       Περιγραφή -Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 -Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100077

      • Νόμος 41,45,48 4916 2022 65 Α

       Περιγραφή -Kληρονόμος μετά από αποποίηση ως υποκείμενος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. και υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. -Προσδιορισμός προδιαγραφών για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υλοποίησης ΕΝ.Φ.Ι.Α. -Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100065

      • Νόμος 76 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Νόμος 56 4758 2020 242 Α

       Περιγραφή Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100242

      • Νόμος 46 4701 2020 128 Α

       Περιγραφή Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100128

      • Νόμος 14 παράγραφος 2 4652 2020 9 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας Κεφαλαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100009

      • Νόμος 49 4646 2019 201 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 3427/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100201

      • Νόμος 73 4607 2019 65 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100065

      • Νόμος 5, 18, 30, 32, 53, 54 4987 2022 206 Α

       Περιγραφή -Κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων -Υποβολή φορολογικής δήλωσης -Προσδιορισμός φόρου -Διοικητικός προσδιορισμός φόρου -Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής -Διαδικαστικές παραβάσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100206

      • Απόφαση Α. 1235 2019 2926 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202926

       ΑΔΑ ΨΚ2346ΜΠ3Ζ-1ΣΛ

      • Απόφαση ΠΟΛ. 1052 2014 389 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%97-%CE%A3%CE%A55?inline=true

       ΑΔΑ ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5

      • Απόφαση ΠΟΛ 1184 2014 2074 Β

       Περιγραφή Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%977%CE%A1%CE%97-9%CE%94%CE%A9?inline=true

       ΑΔΑ ΩΗ7ΡΗ-9ΔΩ

      • Απόφαση ΠΟΛ 1200 2014 2444 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A0%CE%9C%CE%97-%CE%A82%CE%A9?inline=true

       ΑΔΑ 6ΠΠΜΗ-Ψ2Ω

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1035 2023 1831 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201831

       ΑΔΑ ΨΝΦΗ46ΜΠ3Ζ-01Γ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1056 2022 2237 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202237

       ΑΔΑ 6ΝΑΧ46ΜΠ3Ζ-7ΤΣ

      • Απόφαση 1175 2022 6363 Β

       Περιγραφή Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω κληρονομικής διαδοχής, όταν υπάρχει μηχανογραφική αδυναμία υποβολής αυτής λόγω απενεργοποίησης της σχετικής εφαρμογής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206363

       ΑΔΑ ΩΔΙ246ΜΠ3Ζ-ΙΣΗ

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ 1237 2014

       Περιγραφή Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A79%CE%92%CE%97-00%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ ΩΧ9ΒΗ-00Λ

      • Εγκύκλιος 2060 2022

       Περιγραφή Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α΄65).

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/e2060 2022 0.pdf

       ΑΔΑ 638Α46ΜΠ3Ζ-14Ξ

      • 1 Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (χρήστης ) ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι΄αυτό από το νόμιμο εκπρόσωπο, επιλέγει την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/).

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πολίτες / Ακίνητα Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το πεδίο "Πολίτες" το πεδίο "Ακίνητα" και στη συνέχεια επιλέγει την εφαρμογή "Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ"

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου στην εφαρμογή εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος στην εφαρμογή ΔήλωσηΕ9/ΕΝΦΙΑ


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση γίνονται οι εξής κινήσεις: 1. Αναγραφή των προσωπικών του κωδικών του TAXIS 2. Επιλογή "Σύνδεση" 3. Επιλογή "Εισοδος" και ανοίγει η σελίδα "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου"

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου στην εφαρμογή εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έτος δήλωσης Ε9

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει το έτος στο οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, από το αριστερό μέρος της οθόνης.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία δήλωσης Ε9

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης από την ενότητα "Διαθέσιμες ενέργειες" που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης επιλέγει το πεδίο "Δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων"

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο αριστερό μέρος της οθόνης στην ενότητα ενότητα "Διαθέσιμες ενέργειες" νέα πεδία: "Πίνακας 1" Κτίσματα-οικόπεδα", "Πίνακας 2 Γήπεδα" και "Γενικά" (Σημειώσεις φορολογούμενου). Ο φορολογούμενος από τα ανωτέρω πεδία επιλέγει αυτό στο οποίο επιθυμεί να καταχωρίσει το ακίνητό του.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταγραφή ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ανάλογα με την επιλογή "εισαγωγή κτίσματος/οικοπέδου" ή " εισαγωγή γηπέδου", κατά περίπτωση, εμφανίζεται η οικεία οθόνη για την καταχώρηση του ακινήτου. Επιλέγεται κατ αρχάς η αιτία απόκτησης και στη συνέχεια συμπληρώνονται στα πεδία της οθόνης τα στοιχεία του ακινήτου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη γεωγραφική απεικόνιση των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης.

       Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ. Κάθε ακίνητο καταχωρείται ξεχωριστά. Ο αναφερόμενες χρόνος αφορά την καταχώρηση κάθε ενός ακινήτου. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων παρέχονται στην ΠΟΛ 1237/2014 εγκύκλιο. Ο φορολογούμενος εάν επιθυμεί μπορεί να αναγράψει σε ελεύθερο κείμενο οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει η Φορολογική Διοίκηση. Για την καταχώρηση των σημειώσεων επιλέγει από την ενότητα Γενικά που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης την επιλογή «Σημειώσεις φορολογουμένου» Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος για την καταγραφή του κάθε ακινήτου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό, τη δεξιότητα του φορολογούμενου καθώς και τη δυσκολία εντοπισμού του ακινήτου είτε στους χάρτες του Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, είτε περιγραφικά στοιχεία των γηπέδων από τον προεπιλεγμένο κατάλογο της εφαρμογής.

       Όχι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση εισαγωγής κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του κτίσματος, οικοπέδου ή γηπέδου.

       Σημειώσεις Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση εισαγωγής ακινήτου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται κόκκινο μήνυμα που υποδεικνύει το λάθος. Εμφανίζονται και προειδοποιητικά πορτοκαλί μηνύματα τα οποία ο φορολογούμενος εαν δεν συμφωνεί με αυτά μπορεί να παρακάμψει επιλέγοντας εκ νέου την επιλογή "Ολοκλήρωση εισαγωγής κτίσματος, οικοπέδου ή γηπέδου" Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 9 Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9 / Προεπισκόπιση Περιουσιακής Κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγεται η "οριστική υποβολή δήλωσης Ε9 από το αριστερό μέρος της οθόνης και ερωτάται ο φορολογούμενος αν επιθυμεί να δει την περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Στην συνέχεια, εφόσον το επιθυμεί ελέγχει την περιουσιακή του κατάσταση.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό, τη δεξιότητα του φορολογούμενου καθώς και το πλήθος των ακινήτων που υπάρχουν στην περιουσική του κατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 10 Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα ορθά "πατώντας" την επιλογή "Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9" που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης γίνεται οριστική υποβολή της δήλωσης.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση για υποβολή δήλωσης εκπρόθεσμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών εμφανίζεται μήνυμα ότι θα επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

       Όχι Όχι


      • 12 Μεταφορά δήλωσης Ε9 σε επόμενο έτος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή με το οποίο ερωτάται ο φορολογούμενος εάν επιθυμεί να μεταφερθεί η δήλωση αυτή και στο επόμενο έτος. Εφόσον επιθυμεί τη μεταφορά επιλέγει το "ναι".

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 13 Υποβολή δήλωσης Ε9 εκ μεταφοράς στο επόμενο έτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον ο φορολογούμενος επέλεξε να μεταφερθεί η δήλωση στο επόμενο έτος, μεταβαίνει σε αυτό, στο οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί καρτέλα με «Υποβολή Δήλωσης Ε9», η οποία περιέχει τα ακίνητα που είχαν δηλωθεί κατά το προηγούμενο έτος. Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία των ακινήτων από την επιλογή «Προεπισκόπιση περιουσιακής κατάστασης για το έτος _______ , όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα από τη δήλωση (σε αρχείο .xls)» και μετά τον έλεγχο αυτής, την υποβάλλει οριστικά.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 14 Εκτύπωση δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf το οποίο εμφανίζεται στην ενότητα «Εκτυπώσεις» αριστερά, το οποίο ο φορολογούμενος μπορεί αν επιθυμεί να το εκτυπώσει ή να το αποθηκεύσει. Το ψηφιακό αυτό αρχείο περιέχει τη δήλωση που έχει υποβάλει και το αποδεικτικό υποβολής της.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 15 Έξοδος από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την υποβολή των δηλώσεων Ε9 ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο "εξοδος", που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.