Υποτροφίες ΙΚΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25892e72-22c9-4ea2-88ae-1bca0ee27884 194517

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση υποτροφιών, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Υποβολή αίτησης για την οικονομική ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ή της ερευνητικής δραστηριότητας. Οι υποτροφίες χορηγούνται περιοδικά και η υποβολή αιτήσεων ενεργοποιείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες νέες υποτροφίες.

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 7 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς και άλλες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση υποτροφιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας ΙΚΥ

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι με τους κωδικούς TaxisNet που θα πρέπει να έχουν εκδώσει, υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ειδικά σχεδιασμένη για το έργο πλατφόρμα του ΙΚΥ (https://ams.iky.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προγράμματα χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ σε επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται προσωπικοί κωδικοί taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση εκδιδόμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος του υποψηφίου αναφορικά με α) τη βαθμολογία στα υποχρεωτικά μαθήματα, β) τον βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γ)τον βαθμό συμπλήρωσης των πιστωτικών ακαδημαϊκών μονάδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1275

      • 4 Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση λύσης γάμου των γονέων του υποψηφίου για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση λύσης γάμου των γονέων του υποψηφίου για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3139

      • 5 Πιστοποιητικό αναπηρίας του αιτούντα ή του γονέα του σε ποσοστό που ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό αναπηρίας του αιτούντα ή του γονέα του σε ποσοστό που ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 5511

      • 6 Έντυπο φορολογίας εισοδήματος Αποδεικτικό εισοδήματος

       Έντυπο φορολογίας εισοδήματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Μέσω διαλειτουργικότητας της εφαρμογής με το ΠΣ της ΑΑΔΕ θα ελέγχεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος του υποψηφίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος φοιτητής δεν λαμβάνει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα, Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 53552 2022 2412 Β

       Περιγραφή Κάθε χρόνο εκδίδεται νέα ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία επιλογής. Θέμα της πιο πρόσφατης ΚΥΑ: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5131467 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A8%CE%9B%CE%A3%CE%A546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A76%CE%9B%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΛΣΥ46ΜΤΛΗ-Χ6Λ

      • 1 Σύνταξη και Δημοσίευση Προκήρυξης υποβολής αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξή κειμένου προκήρυξης και δημοσίευση αυτής στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (https://www.iky.gr)

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους φοιτητές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι με τους κωδικούς TaxisNet που θα πρέπει να έχουν εκδώσει, υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ειδικά σχεδιασμένη για το έργο πλατφόρμα του ΙΚΥ (https://ams.iky.gr)

       Σημειώσεις Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος επιλεξιμότητας και μοριοδότησης των κατατεθεισών αιτήσεων των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος επιλεξιμότητας των υποψηφίων δικαιούχων, οι οποίοι κατατάσσονται σε πίνακα με φθίνουσα σειρά μοριοδότησης. Η Υπηρεσία διεξάγει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα (https://ams.iky.gr) προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να τους χορηγηθεί η υποτροφία με βάση και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει αναφορικά με την ακαδημαϊκή τους επίδοση

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση και δημοσίευση προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων εξετάζονται και εγκρίνονται από το ΔΣ του ΙΚΥ και εν συνεχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (https://www.iky.gr)

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την αίτησή τους (https://ams.iky.gr). Οι ενστάσεις εξετάζονται από τον νομικό σύμβουλο και την αρμόδια Δ/νση και υποβάλλονται προς έγκριση ή απόρριψη προς το ΔΣ.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων επιλεγέντων φοιτητών και επιλαχόντων φοιτητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ οριστικοποιούνται οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων δικαιούχων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (https://www.iky.gr)

       Όχι Όχι


      • 7 Κατάρτιση συμβάσεων με τους δικαιούχους φοιτητές της υποτροφίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους δικαιούχους για την συμπλήρωση των πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται προκειμένου να καταρτιστούν οι συμβάσεις στην πλατφόρμα του ΙΚΥ (https://ams.iky.gr). Καταρτίζονται οι ηλεκτρονικές συμβάσεις με τους υποψηφίους δικαιούχους μέσω της πλατφόρμας. Οι συμβάσεις φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 8 Πληρωμή των δικαιούχων φοιτητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης καταβάλλεται στους δικαιούχους υποτρόφους το σύνολο της εγκριθείσας υποτροφίας (ως εφάπαξ ποσό)

       Όχι Όχι


      • 9 Διαχειριστικό κλείσιμο έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται το Τεχνικό Δελτίο ολοκλήρωσης της Πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (https://access.ops.gr)

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.