Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6fb12acc-7591-4a23-b2f2-980d0f778498 538056

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση από τον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του καθώς και στα έμμεσα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν.4529/2018 (Α56), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ.8 του ν. 4670/2020.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση από δικαιούχο

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και στα έμμεσα μέλη τους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 01.01.2020 και εφεξής απαιτείται α) για τους μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και για τους μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον, έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4387/2016 έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους. Αν υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται-παρατείνεται από τον e-ΕΦΚΑ με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης στοιχείων ασφαλισμένων θα πρέπει να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ. Για ήδη καταχωρημένα προστατευόμενα μέλη, κάθε χρόνο τρέχει αυτόματη ροή από τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και εφόσον έχει δοθεί παράταση στον άμεσα ασφαλισμένο χορηγείται αντίστοιχα και στο/στα έμμεσο/α μέλος/η. Επίσης μπορεί ο ασφαλισμένος και μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ στην εφαρμογή >> να χορηγήσει αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα στα έμμεσα μέλη του.

       Όχι Όχι

      • 1 ΑΜΚΑ των μελών οικογενείας. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       ΑΜΚΑ των μελών οικογενείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9665

      • 4 Ληξιαρχική πράξη γέννησης και βάπτισης του τέκνου. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης και βάπτισης του τέκνου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9224

      • 5 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για έλληνες πολίτες Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για έλληνες πολίτες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Για υπηκόους πολίτες τρίτων χωρών άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α και διαβατήριο σε ισχύ. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για υπηκόους πολίτες τρίτων χωρών άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α και διαβατήριο σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • 7 Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας ασφαλιστικού φορέα εκτός ΕΦΚΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας ασφαλιστικού φορέα εκτός ΕΦΚΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 κατά περίπτωση : - Η/Ο σύζυγος μου είναι άνεργη-ος και ανασφάλιστη-ος - το παιδί μου είναι άγαμο, άνεργο και ανασφάλιστο (για παιδιά έως 24 ετών) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 κατά περίπτωση : - Η/Ο σύζυγος μου είναι άνεργη-ος και ανασφάλιστη-ος - το παιδί μου είναι άγαμο, άνεργο και ανασφάλιστο (για παιδιά έως 24 ετών)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 7320

      • 9 Για παιδιά άνω των 24 ετών και έως τα 26 έτη βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο. Αποδεικτικό σπουδών

       Για παιδιά άνω των 24 ετών και έως τα 26 έτη βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Οικογενειακές

       Όχι 2825

      • 10 Για την ασφάλιση συζύγου φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Για την ασφάλιση συζύγου φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 6430

      • 11 Για συνταξιούχους συνταξιοδοτική απόφαση. Απόφαση

       Για συνταξιούχους συνταξιοδοτική απόφαση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 1127

      • 12 Για ανίκανα τέκνα βεβαίωση από ΚΕΠΑ. Βεβαίωση

       Για ανίκανα τέκνα βεβαίωση από ΚΕΠΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 9703

      • Νόμος 37 παρ.8 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 που αφορά σε ρυθμίσεις καθορισμού των προϋποθέσεων χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 23 4529 2018 56 Α

       Περιγραφή Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100056

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Εκκίνηση διαδικασίας

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ από τον ασφαλισμένο ή τον εξουσιοδοτούμενο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται σε ΚΕΠ από τον ασφαλισμένο ή τον εξουσιοδοτούμενο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Προώθηση αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προώθηση αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τις προϋποθέσεις και την πληρότητα των δικαιολογητικών ανά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή απάντησης στο ΚΕΠ


       Περιγραφή Αποστολή απάντησης στο ΚΕΠ

       Ναι Όχι


      • 8 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του αιτούντα

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.