Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση68727cc7-3494-4458-84ca-68bddb090648 819021

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ. ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.), ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 7 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ναυτικών (ΚΕΑΝ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Στην ασφάλιση του ΚΕΑΝ υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ναυτικοί που υπάγονται και στην κύρια ασφάλιση του ΝΑΤ και αρχίζει αυτοδίκαια από 1/9/1981.

  Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς για την εξαγορά προϋπηρεσίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί του μισθού που προβλέπεται από από την Σ.Σ. όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 84, πργ.2 του Κ.Ν. 792/78 και η οποία ισχύει κατά την ημέρα καταβολής της εξαγοράς. Ως μηνιαία εισφορά λαμβάνεται υπόψη, η μηνιαία εισφορά, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα με την οποία ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες ημέρες εργασίας στο τελευταίο 48μηνο θαλάσσιας υπηρεσίας. Από 1/6/2022 οι κρατήσεις για την επικουρική ασφάλιση διαμορφώνονται σε 6% επί του προσαυξημένου μισθού, όπως αυτός προκύπτει από το άρθρο 38, παρ. 6, Ν. 4387/2016. (3% βαρύνει τον πλοιοκτήτη και 3% τον ναυτικό)

  Για την συνταξιοδότηση από το ΚΕΑΝ της οικογένειας του συνταξιούχου σε περίπτωση θανάτου του, ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται και για την κύρια σύνταξη καθώς επίσης και οι διατάξεις που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης επικουρικής σύνταξης


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση επικουρικής σύνταξης ΝΑΤ λόγω γήρατος. Χορήγηση επικουρικής σύνταξης ναυτικών λόγω γήρατος.

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Συνταξιούχων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να συνταξιοδοτείται με κύρια σύνταξη από το ΝΑΤ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στο ΝΑΤ.


        Όχι Όχι

       • 2 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να έχει συντάξιμο χρόνο επικουρικής ασφάλισης τουλάχιστον τον απαραίτητο για την απονομή σύνταξης από το ΝΑΤ, για τον οποίο να έχουν καταβληθεί ολοσχερώς οι εισφορές μιας πενταετίας.


        Όχι Όχι

       • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • 2 Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 3 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 4 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.amka.gr/AMKAGR/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το αποδεικτικό του ΑΜΚΑ εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7210

       • 5 Βιβλιάριο ενσήμων Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Βιβλιάριο ενσήμων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης απαιτείται το βιβλιάριο ή άλλο αποδεικτικό ασφάλισης στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

        Όχι 7210

       • 6 Για την περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω ατυχήματος ή για ιατρικούς λόγους απαιτούνται τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. Πιστοποιητικό αναπηρίας

        Για την περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω ατυχήματος ή για ιατρικούς λόγους απαιτούνται τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

        Όχι 1458

       • 7 Βεβαίωση Σπουδών Τέκνων Αποδεικτικό σπουδών

        Βεβαίωση Σπουδών Τέκνων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την περίπτωση που ο αιτών έχει προστατευόμενα τέκνα τα οποία σπουδάζουν απαιτείται βεβαίωση σπουδών των τέκνων από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η κατάθεση σχετικής εξουσιοδότησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

        Όχι 3070

       • Νόμος 14 3075 2002 297 Α
       • Νόμος 10 1879 1990 38 Α
       • Νόμος 10 1844 1989 100 Α
       • Νόμος 1-12 1482 1984 153 Α
       • 1 ΕΝΑΡΞΗ        Όχι Όχι


       • 2 Προσέλευση στο ΝΑΤ        Ναι Όχι


       • 3 Ταυτοποίηση αιτούντος και παραλαβή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 4 Προσέλευση σε ΚΕΠ        Ναι Όχι


       • 5 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 6 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 7 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 8 Παράδοση αριθμού πρωτοκόλλου στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 9 Αποστολή φακέλλου υπόθεσης στο ΝΑΤ/ΚΕΑΝ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 10 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 11 Καταμέτρηση ενσήμων και έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 12 Έκδοση εγκριτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 13 Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • 14 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 15 Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.