Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών Ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e0bfc31-7db2-417f-b94e-2c52c017da42 630041 Approval for the Establishment and Approval Of Operation Of Private Animal Clinics

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 10 + (
2
)

Κόστος

30 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών ζώων στις οποίες παρέχεται προληπτική αγωγή, περίθαλψη και θεραπεία σε ζώα που προσκομίζονται από πολίτες (ιδιοκτήτες ή μη). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έγκριση ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής Ζώων

Σημειώσεις

Εφόσον η κτηνιατρική δραστηριότητα διαθέτει παραρτήματα εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, απαιτείται έγκριση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα (άρθρο 91 ν. 4442/2016).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 91 του ίδιου νόμου τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (κτηνιατρικές υπηρεσίες οικείας Περιφερειακής Ενότητας).

    NACE

    • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Έγκρισης για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Κλινικών Ζώων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Ίδρυσης και Έγκριση Λειτουργίας Κτηνιατρικών Κλινικών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Για την έγκριση ίδρυσης: Για ιδιωτική κλινική μικρών και μεγάλων ζώων, απαιτείται οίκημα το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται εκτός του κέντρου της πόλεως, να απέχει τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Η ιδιωτική κλινική ζώων πρέπει να πληροί τους υγειονομικούς όρους του άρθρου 4 του ίδιου π.δ. 463/1978.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Πρέπει να έχει προηγουμένως χορηγηθεί έγκριση ίδρυσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Πολεοδομικές Για την έγκριση λειτουργίας: Να διαθέτει απαραιτήτως τους χώρους που περιγράφονται στην παρ. 2 (κλινικές μικρών ζώων) και στην παρ. 3 (κλινικές μεγάλων ζώων) του άρθρου 2 του π.δ. 463/1978.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Για την έγκριση λειτουργίας: Οι ιδιωτικές κλινικές ζώων πρέπει να είναι επανδρωμένες κατ’ ελάχιστον με έναν Κτηνίατρο κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 604/1977, ο οποίος μπορεί να είναι και ο κάτοχος της κλινικής. Ο Κτηνίατρος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ. 463/1978.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Για την έγκριση λειτουργίας: Οι ιδιωτικές κλινικές ζώων πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για την έγκριση λειτουργίας: Η έγκριση λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα που συνεπάγονται αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων ή απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος καθώς και σε όσους έχουν καταδικαστεί για παράβαση ποινικών διατάξεων του ν. 4139/2013 (Α’ 74). Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν μπορεί να ορίζονται διοικητικοί ή επιστημονικοί υπεύθυνοι κτηνιατρείου (άρθρο 7 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020).

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Οι εν λειτουργία ιδιωτικές κλινικές τηρούν τα παρακάτω βιβλία, δεόντως θεωρημένα και αριθμημένα: (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων. (β) Βιβλίο καταχώρισης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. (γ) Βιβλίο διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωριζόμενων κατά είδος εμβολιασμού. (δ) Βιβλίο πραγματοποιουμένων απολυμάνσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου: 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας Τεχνική μελέτη

       Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1439

      • 2 Για την έγκριση λειτουργίας: Έγκριση ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής Άδεια ίδρυσης

       Για την έγκριση λειτουργίας: Έγκριση ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8988

      • 3 Για την έγκριση λειτουργίας: Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50 Τοπογραφικό διάγραμμα

       Για την έγκριση λειτουργίας: Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 4 Για την έγκριση λειτουργίας: Για τον ορισμό Κτηνιάτρου και τη νομιμότητα της θέσης του: (α) Υπόδειξη Κτηνιάτρου στο έντυπο της αίτησης, (β) Άδεια ασκήσεως κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ Άδεια εργασίας

       Για την έγκριση λειτουργίας: Για τον ορισμό Κτηνιάτρου και τη νομιμότητα της θέσης του: (α) Υπόδειξη Κτηνιάτρου στο έντυπο της αίτησης, (β) Άδεια ασκήσεως κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 5 Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού της εγκατάστασης: (α) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος και (β) Εάν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, που εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Έκθεση

       Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού της εγκατάστασης: (α) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος και (β) Εάν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, που εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 6 Για την έγκριση λειτουργίας: Αν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, για την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού της εγκατάστασης πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, που εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Πιστοποιητικό

       Για την έγκριση λειτουργίας: Αν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, για την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού της εγκατάστασης πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, που εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 7 Για την έγκριση λειτουργίας: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενική χρήσης του διοικητικού και επιστημονικού υπευθύνου του κτηνιατρείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 10 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Για την έγκριση λειτουργίας: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενική χρήσης του διοικητικού και επιστημονικού υπευθύνου του κτηνιατρείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 10 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 Για την έγκριση λειτουργίας: Προσκομίζονται τα αναφερόμενα στη σχετική προϋπόθεση βιβλία, προς θεώρηση (επιθεωρήσεων, κλπ) Βιβλία

       Για την έγκριση λειτουργίας: Προσκομίζονται τα αναφερόμενα στη σχετική προϋπόθεση βιβλία, προς θεώρηση (επιθεωρήσεων, κλπ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 9 Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών

       Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9641

      • 11 Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4122

      • 12 Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων για την υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Πληρεξούσιο

       Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων για την υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 5769

      • Νόμος 604 1977 163 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας, διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα ζώων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100163

      • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως). Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100191

      • Νόμος 30 3399 2005 255 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 14 -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100255

      • Νόμος 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Άρθρα 8 έως 14 -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

       Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100131

      • Νόμος 93 4442 2016 145 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον ν. 4711/2020). Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης). Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής) -Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 604/1997 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας). -Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 604/1977 ( Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978 96 Α

       Περιγραφή Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Το π.δ. έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4338/2015 (Α 131) Άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του π.δ. 463/1978 • ν. 3170/2003 (Α 191), άρθρο 14 -Τροποποίηση του άρθρου 3 του π.δ. 463/1978 (προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100096

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

      • Εγκύκλιος 1168/50249 2013

       Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (Α΄14)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%918%CE%92-%CE%A04%CE%96?inline=true

       ΑΔΑ ΒΕΑ8Β-Π4Ζ

      • Εγκύκλιος 3115 2013

       Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α 32), όπως ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%98%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ

      • Νόμος 2 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΣΤ’ στον ν. 4442/2016 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Για έγκριση ίδρυσης: Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης έγκρισης ίδρυσης κλινικής και απαιτούμενων δικαιολογητικών στη ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε. ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Για έγκριση ίδρυσης: Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και χορήγηση βεβαίωσης Υποβολής αίτησης. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, αυτό στη συνέχεια προωθεί τον φάκελο στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 5 Για έγκριση ίδρυσης: Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020.

       Όχι Όχι


      • 6 Για έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια αυτοψίας ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003.

       Όχι Όχι


      • 7 Για έγκριση ίδρυσης: Γνωμοδότηση επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί το πρακτικό της στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 8 Για έγκριση ίδρυσης: Χορήγηση έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε., στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής, χορηγεί την έγκριση ίδρυσης. Στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Για έγκριση ίδρυσης: Αποστολή έγκρισης ίδρυσης σε ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την έγκριση ίδρυσης.

       Όχι Όχι


      • 10 Για έγκριση λειτουργίας: Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 11 Για έγκριση λειτουργίας: Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 12 Για έγκριση λειτουργίας: Επικαιροποίηση καταλόγου κλινικών και κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ επικαιροποιεί τον κατάλογο που τηρεί με τις νομίμως λειτουργούσες κλινικές στην περιοχή αρμοδιότητάς της και κοινοποιεί τον ως άνω κατάλογο στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

       Όχι Όχι


      • 13 Για έγκριση λειτουργίας: Επικαιροποίηση καταλόγου νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών παραλαμβάνει τον κατάλογο και επικαιροποιεί τον αντίστοιχο κατάλογο που τηρεί για τις νομίμως λειτουργούσες κλινικές στην επικράτεια. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον κατάλογο (για όλη την επικράτεια) στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 14 Για έγκριση λειτουργίας: Ανάρτηση καταλόγου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναρτά τον κατάλογο στον διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.