Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών Ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e0bfc31-7db2-417f-b94e-2c52c017da42 630041

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΑΟΚ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 έως 7 +
  (1)

  Κόστος

  30

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών ζώων στις οποίες παρέχεται προληπτική αγωγή, περίθαλψη και θεραπεία σε ζώα που προσκομίζονται από πολίτες (ιδιοκτήτες ή μη). Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Για την έγκριση ίδρυσης: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες και σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 91 του ίδιου νόμου τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (κτηνιατρικές υπηρεσίες οικείας Περιφερειακής Ενότητας).

     NACE

     • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση Έγκρισης για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Κλινικών Ζώων

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση Ίδρυσης και Έγκριση Λειτουργίας Κτηνιατρικών Κλινικών

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Για την έγκριση ίδρυσης: Για ιδιωτική κλινική μικρών και μεγάλων ζώων, απαιτείται οίκημα το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται εκτός του κέντρου της πόλεως, να απέχει τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων, καθώς και να πληροί τους υγειονομικούς όρους του άρθρου 4 του ίδιου Π.Δ..

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Θα πρέπει να έχει προηγουμένως χορηγηθεί έγκριση ίδρυσης.

        Όχι Όχι

       • 5 Πολεοδομικές Για την έγκριση λειτουργίας: Να διαθέτει απαραιτήτως τους χώρους που περιγράφονται στην παρ. 2 (κλινικές μικρών ζώων) και στην παρ. 3 (κλινικές μεγάλων ζώων) του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978.

        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Για την έγκριση λειτουργίας: Οι ιδιωτικές κλινικές ζώων πρέπει να είναι επανδρωμένες κατ’ ελάχιστον με έναν Κτηνίατρο κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 604/1977, ο οποίος δύναται να είναι και ο κάτοχος της κλινικής. Ο Κτηνίατρος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 463/1978.

        Όχι Όχι

       • 7 Τεχνικές Για την έγκριση λειτουργίας: Οι ιδιωτικές κλινικές ζώων πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη.

        Όχι Όχι

       • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για την έγκριση λειτουργίας: Η έγκριση λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής δε χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα που συνεπάγονται αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων ή απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Επίσης σε όσους καταδικαστεί για παράβαση ποινικών διατάξεων του ν. 4139/2013 (Α’ 74). Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν μπορεί να ορίζονται διοικητικοί ή επιστημονικοί υπεύθυνοι κτηνιατρείου (άρθρο 7 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020).

        Όχι Όχι

       • 9 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Οι εν λειτουργία ιδιωτικές κλινικές τηρούν τα παρακάτω βιβλία, δεόντως θεωρημένα και αριθμημένα (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων. (β) Βιβλίο καταχώρησης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. (γ) Βιβλίο διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωρούμενων κατά είδος εμβολιασμού. (δ) Βιβλίο πραγματοποιουμένων απολυμάνσεων.

        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου: 30 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έγκριση ίδρυσης: Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Για την έγκριση λειτουργίας: Έγκριση ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής Άδεια

        Για την έγκριση λειτουργίας: Έγκριση ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Για την έγκριση λειτουργίας: Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50 Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έγκριση λειτουργίας: Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Για την έγκριση λειτουργίας: Για τον ορισμό Κτηνιάτρου και τη νομιμότητα της θέσης του: (α) Υπόδειξη Κτηνιάτρου στο έντυπο της αίτησης, (β) Άδεια ασκήσεως κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ Άδεια Εργασίας

        Για την έγκριση λειτουργίας: Για τον ορισμό Κτηνιάτρου και τη νομιμότητα της θέσης του: (α) Υπόδειξη Κτηνιάτρου στο έντυπο της αίτησης, (β) Άδεια ασκήσεως κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού της εγκατάστασης: (α) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος (β) Εάν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, που εκδίδεται από την ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Έκθεση

        Για την έγκριση λειτουργίας: Για την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού της εγκατάστασης: (α) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος (β) Εάν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, που εκδίδεται από την ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Για την έγκριση λειτουργίας: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενική χρήσης του διοικητικού και επιστημονικού υπευθύνου του κτηνιατρείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 10 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Για την έγκριση λειτουργίας: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενική χρήσης του διοικητικού και επιστημονικού υπευθύνου του κτηνιατρείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 10 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Για την έγκριση λειτουργίας: Προσκομίζονται τα αναφερόμενα στη σχετική προϋπόθεση βιβλία, προς θεώρηση (επιθεωρήσεων, κλπ) Βιβλία

        Για την έγκριση λειτουργίας: Προσκομίζονται τα αναφερόμενα στη σχετική προϋπόθεση βιβλία, προς θεώρηση (επιθεωρήσεων, κλπ)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο: (α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας (β) Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία (γ) Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περί-πτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές) (δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Για την έγκριση λειτουργίας: Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο: (α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας (β) Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία (γ) Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περί-πτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές) (δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • Νόμος 604 1977 163 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις - άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας, διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα ζώων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHit7hKgnQ3o3dtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ94Pa4O1blGiVzudBs-9cruA Wz3jubRyYLStJ4Tt46c.

       • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως). Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας). Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQZYEF27DHx39mXrDUBsQoKljl8-2sYbIdKhrx5PIg2w

       • Νόμος 30 3399 2005 255 Α

        Περιγραφή Παράγραφος 14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8M3utSzAwpFh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuU1L1T ep0G6AsajIgkeNEEtgJXdvPy1YBAsWTbU29V-

       • Νόμος 3955 2011 89 Α

        Περιγραφή Άρθρα 8 έως 14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijD6B5F98kbbrCU33zPifJvIEoiBQCoGlw4qFV2vnSgc7

       • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

        Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8L0XCZRk17YV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWfKPFQMuGo1UWxXOio Uo5nfWrYZxk4xb907ZySK1OO

       • Νόμος 93 4442 2016 145 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον ν. 4711/2020). Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης). Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής) -Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 604/1997 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας). -Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 604/1977 ( Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8zS83ZvoDVVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYyTw7uBOnJmDpKz6KIHBKsJWjxKqPHe4FP9w9-Jqm4m

       • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978

        Περιγραφή Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131) Άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978 • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), άρθρο 14 -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 463/1978 (προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFPP lPXvEuPndtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijBYPyYL6WchfoeNLUAFbjhPnfb4fqj5NxzEX7e9NMikb

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtW0zq1tvx71Ew1qorgm-xIAzc6UL9r5DAG s7gqRodt1

       • Εγκύκλιος 1168/50249 2013

        Περιγραφή Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14)

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%918%CE%92-%CE%A04%CE%96?inline=true

        ΑΔΑ ΒΕΑ8Β-Π4Ζ

       • Εγκύκλιος 3115 2013

        Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α ́32), όπως ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%98%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%9F?inline=true

        ΑΔΑ ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ

       • Νόμος 2 4711 2020 145 Α

        Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΣΤ’ στον ν.4442/2016 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-zFLpBf Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufOZ6QYtaMWcI3knCX4CmeVAD6m7jI039cQVxT kn5z1

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Για έγκριση ίδρυσης: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης έγκρισης ίδρυσης κλινικής και απαιτούμενων δικαιολογητικών στη ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε. ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Για έγκριση ίδρυσης: Έλεγχος πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και χορήγηση βεβαίωσης Υποβολής αίτησης. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, αυτό στη συνέχεια προωθεί τον φάκελο στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 5 Για έγκριση ίδρυσης: Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4711/2020.

        Όχι Όχι


       • 6 Για έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια αυτοψίας ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.

        Όχι Όχι


       • 7 Για έγκριση ίδρυσης: Γνωμοδότηση επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί το πρακτικό της στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 8 Για έγκριση ίδρυσης: Χορήγηση έγκρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε., στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής, χορηγεί την έγκριση ίδρυσης. Στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 9 Για έγκριση ίδρυσης: Αποστολή έγκρισης ίδρυσης σε ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την έγκριση ίδρυσης.

        Όχι Όχι


       • 10 Για έγκριση λειτουργίας: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 11 Για έγκριση λειτουργίας: Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ

        Όχι Όχι


       • 12 Για έγκριση λειτουργίας: Επικαιροποίηση καταλόγου κλινικών και κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η ΔΑΟΚ επικαιροποιεί τον κατάλογο που τηρεί με τις νομίμως λειτουργούσες κλινικές στην περιοχή αρμοδιότητάς της και κοινοποιεί τον ως άνω κατάλογο στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

        Όχι Όχι


       • 13 Για έγκριση λειτουργίας: Επικαιροποίηση καταλόγου νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών παραλαμβάνει τον κατάλογο και επικαιροποιεί τον αντίστοιχο κατάλογο που τηρεί για τα νομίμως λειτουργούσες κλινικές στην επικράτεια. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον κατάλογο (για όλη την επικράτεια) στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.

        Όχι Όχι


       • 14 Για έγκριση λειτουργίας: Ανάρτηση καταλόγου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναρτά τον κατάλογο στον διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.