Άδεια Δημοπρασίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων / Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγής Δημοπρασιών Αρχαίων Κινητών Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfc613ebe-5c89-46cf-83f4-eecd81b46d76 360159 Licence to Hold an Auction of Ancient Movable Monuments

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Αφορά στη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή δημοπρασιών αρχαίων κινητών μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα διοργάνωσης δημοπρασίας εντός της ελληνικής Επικράτειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Δημοπρασίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής μαζί με τον κατάλογο των κινητών μνημείων θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη δημοπρασία. Δημοπρασία που γίνεται χωρίς την προηγουμένη προ δύο (2) μηνών υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής, μαζί με τον κατάλογο των κινητών, είναι άκυρη και τα ούτως μεταβιβασθέντα κινητά μνημεία αναλαμβάνονται χωρίς διατυπώσεις από το Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένο κατάλογο μνημείων προς δημοπράτηση.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασίας πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφαλείας, να φέρει συναγερμό και να φυλάσσεται επαρκώς – Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από αρχαιοπώλες που γίνονται εκτός του καταστήματός τους αλλά στην έδρα αυτού, καθώς και από άλλα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για τα κινητά μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της δημοπρασίας να μην υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνομη ανασκαφή ή άλλη παράνομη ενέργεια, όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας του κράτους προέλευσής τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή του με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης - Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα εκτός των αρχαιοπωλών που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό - Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των αρχαιοπωλών που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Ο αιτών να ακολουθεί κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων - Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αρχαιοπωλών που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 9 Κτιριακές Ο αιτών να διαθέτει κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς- Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αρχαιοπωλών, που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Ο αιτών να μην είναι Υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ή μέλος των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (να μην έχει τα κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002), να μην έχει αναγνωρισθεί ως συλλέκτης μνημείων και να μην ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων. Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αρχαιοπωλών που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος - Η προϋπόθεση ισχύει στις περιπτώσεις δημοπρασιών από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αρχαιοπωλών που διαθέτουν σχετική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 12 Προϋπηρεσίας Αν η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο ορίζεται: Υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος απαιτείται να έχει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Η άδεια αφορά αποκλειστικά στο πρόσωπο που την αιτήθηκε και είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

       Όχι Όχι

      • 1 Περιγραφικός κατάλογος, με τη χρονολόγηση των κινητών μνημείων προς δημοπράτηση. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Περιγραφικός κατάλογος, με τη χρονολόγηση των κινητών μνημείων προς δημοπράτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση. Φωτογραφίες

       Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αναλυτική αναφορά στα στοιχεία προέλευσης κινητών μνημείων. Έκθεση

       Αναλυτική αναφορά στα στοιχεία προέλευσης κινητών μνημείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας. Εξουσιοδότηση

       Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 5 Άδεια κατοχής/κυριότητας κινητών μνημείων. Άδεια

       Άδεια κατοχής/κυριότητας κινητών μνημείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Σύμβαση παραγγελίας - εντολής του κατόχου/κύριου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων: Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει (α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002 (β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσον του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσον και τις διευθύνσεις αυτών (γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών (δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή (ε) Τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας (στ) Τον τρόπο και τον χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς τον χώρο της δημοπρασίας (ζ) τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση παραγγελίας - εντολής του κατόχου/κύριου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων: Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει (α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002 (β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσον του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσον και τις διευθύνσεις αυτών (γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών (δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή (ε) Τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας (στ) Τον τρόπο και τον χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς τον χώρο της δημοπρασίας (ζ) τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χώρος που θα λάβει χώρα η δημοπρασία και ότι ο χώρος αυτός τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφάλειας, στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν γίνεται εντός του καταστήματος του αρχαιοπώλη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χώρος που θα λάβει χώρα η δημοπρασία και ότι ο χώρος αυτός τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφάλειας, στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν γίνεται εντός του καταστήματος του αρχαιοπώλη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα υπόχρεα πρόσωπα: i. έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης ii. διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό iii. διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έκθεση

       Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα υπόχρεα πρόσωπα: i. έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης ii. διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό iii. διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησής του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησής του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αιτών δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ή μέλος των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν έχει αναγνωρισθεί ως συλλέκτης μνημείων και δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αιτών δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ή μέλος των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν έχει αναγνωρισθεί ως συλλέκτης μνημείων και δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 12 Αν η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο δηλώνεται ο υπεύθυνος διεξαγωγής της δημοπρασίας και προσκομίζει τα παραστατικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ήτοι: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) έγγραφα που να αποδεικνύουν διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Αν η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο δηλώνεται ο υπεύθυνος διεξαγωγής της δημοπρασίας και προσκομίζει τα παραστατικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ήτοι: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) έγγραφα που να αποδεικνύουν διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 1244

      • Νόμος 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς


      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674 2008 669 Β

       Περιγραφή Διεξαγωγή δημοπρασιών κινητών μνημείων


      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2447 2011 2645 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ, έντυπο αίτησης


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με συνημμένα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων ή στην περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασία, η οποία την διαβιβάζει στη ΔΤΠΠΑ/ΤΕΙΑΣΑ.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με συνημμένα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων ή στην περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασία, η οποία την διαβιβάζει στη ΔΤΠΠΑ/ΤΕΙΑΣΑ.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση και μέσω ΚΕΠ - ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία στις περιπτώσεις που η δημοπρασία διενεργείται: i. από αρχαιοπώλες σε χώρο διαφορετικό του καταστήματός τους ή ii. από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταγραφή των μνημείων και σύνταξη σχετικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιστημονική εξέταση, φωτογράφηση και καταγραφή των κινητών μνημείων και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη εγγράφου άδειας και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου αδείας και προώθηση για υπογραφή από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 9 Διεκπεραίωση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διεκπεραίωση εγγράφου - ενημέρωση ενδιαφερόμενου για παραλαβή της άδειας

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.