Άδεια Λειτουργίας Αρχαιοπωλείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd13e6ae0-4c91-4080-a4f3-9fa2ad70a043 341929

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8 έως 9

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Αφορά στη χορήγηση άδειας για την άδεια λειτουργίας αρχαιοπωλείου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Τυχόν συναρμόδιες υπηρεσίες είναι και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την άδεια λειτουργίας


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή/Ένσταση


     NACE

     • 47.7 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Λειτουργίας Αρχαιοπωλείων

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Ο αιτών να έχει διετή επαγγελματική εμπειρία σε αρχαιοπωλείο ή κατέχει πτυχίο αρχαιολογίας ή να είναι επιστήμονες επαγγελματίες συναφών μουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλματος

        Όχι Όχι

       • 3 Τεχνικές Ο αιτών να διαθέτει κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης, που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου

        Όχι Όχι

       • 4 Τεχνικές Τα καταστήματα πρέπει να έχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

        Όχι Όχι

       • 5 Τεχνικές Τα καταστήματα πρέπει: (α) να έχουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (β) να έχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση

        Όχι Όχι

       • 6 Πολεοδομικές Το κατάστημα κι οι αποθήκες πρέπει να βρίσκονται σε πόλεις, όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αρμόδιες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις νησιωτικές περιοχές αρχαιοπωλεία ιδρύονται μόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Όχι

       • 7 Εργασιακές Να μην έχουν αναγνωρισθεί ως Συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων

        Όχι Όχι

       • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

        Όχι Όχι

       • 9 Φορολογικές Απαγορεύεται να ασκούν στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων ή αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών

        Όχι Όχι

       • 1 Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα Βεβαίωση

        Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πτυχίο αρχαιολογίας Αποδεικτικό σπουδών

        Πτυχίο αρχαιολογίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 3 Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την απόδειξη ύπαρξης κατάλληλου χώρου καταστήματος και αποθήκευσης που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος. Αντίγραφο εγγράφου

        Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την απόδειξη ύπαρξης κατάλληλου χώρου καταστήματος και αποθήκευσης που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

        Όχι

       • 5 Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα με τις θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι διαστάσεις των χώρων και η επεξήγηση προορισμού των χώρων αυτών πρέπει να είναι σαφής. Γεωχωρικά διαγράμματα / χάρτες

        Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα με τις θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι διαστάσεις των χώρων και η επεξήγηση προορισμού των χώρων αυτών πρέπει να είναι σαφής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την απόδειξη ύπαρξης κατάλληλου χώρου καταστήματος και αποθήκευσης που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Έγκριση

        Εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι και το αρχαιοπωλείο και οι αποθηκευτικοί χώροι: (α) διαθέτουν επαρκή μέσα κλιματισμού και φωτισμού, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των μνημείων και ότι (β) οι προθήκες και τα ερμάρια του αρχαιοπωλείου στα οποία θα εκτίθενται τα μνημεία θα φέρουν προστατευτικά τζάμια, θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας και θα φέρουν σύστημα φωτισμού και σταθερής ρύθμισης του επιπέδου υγρασίας Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι και το αρχαιοπωλείο και οι αποθηκευτικοί χώροι: (α) διαθέτουν επαρκή μέσα κλιματισμού και φωτισμού, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των μνημείων και ότι (β) οι προθήκες και τα ερμάρια του αρχαιοπωλείου στα οποία θα εκτίθενται τα μνημεία θα φέρουν προστατευτικά τζάμια, θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας και θα φέρουν σύστημα φωτισμού και σταθερής ρύθμισης του επιπέδου υγρασίας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Για την απόδειξη οτι το καταστήματα έχει (α) κατάλληλο σύστημα ασφαλείας, (β) κατάλληλα και επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου αναφέρει ότι : (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου αναφέρει ότι : (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Ονομαστική κατάσταση τυχόν υπάρχοντος προσωπικού που θα απασχολείται στο χώρο του αρχαιοπωλείου Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

        Ονομαστική κατάσταση τυχόν υπάρχοντος προσωπικού που θα απασχολείται στο χώρο του αρχαιοπωλείου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 32 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας Τροποποίηση: Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013), Άρθρο 1, παρ. Ε, υποπαρ. Ε.7, υποπερ. 4: Τροποποίηση των περιπτώσεων α’ και β’ του Ν.3028/2002, άρθρο 32.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQQsP8WqDkipIz9am07j5vGjRHN1XyXU10JAoXtOa1BxE.

       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668 2008 669 Β

        Περιγραφή Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων (Προϋποθέσεις και καταλληλότη-τα κτιριακών εγκαταστάσεων).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8K3t-tbZPGK95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ1RzIEO8QfwGRER4n9IgY4bXNva5nUvdALATj3dATTmc.

       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ20/75205/851 2011 1920 Β

        Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ, έντυπο αίτησης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8V8YeS8scMDDNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsTQYWbYONt-rD30LLyywwvpQkU0hBrzfeMtZbv i-D9M.

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με συνημμένα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων.

        Σημειώσεις Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ ή στο ΚΕΠ και διαβιβάζεται αναλόγως.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΙΑΣΑ

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 5 Διενέργεια αυτοψίας στο κατάστημα και τις αποθήκες από αρμόδιο υπάλληλο.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία στο κατάστημα και στις απόθηκες από τον αρμόδιο υπάλληλο.

        Όχι Όχι


       • 6 Προετοιμασία εισήγησης για το ΚΑΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Προετοιμάζεται η εισήγηση προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

        Όχι Όχι


       • 7 Διαβίβαση υπόθεσης στην Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για εισαγωγή του σε ημερήσια διάταξη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υπόθεση διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξή του.

        Όχι Όχι


       • 8 Εξέταση του θέματος από το ΚΑΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υπόθεση εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο διατυπώνει γνωμοδότησης περί της έγκρισης ή μη του αιτήματος.

        Όχι Όχι


       • 9 Αποστολή γνωμοδότησης στην ΔΤΠΠΑ/ΤΕΙΑΣΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Γραμματεία του ΚΑΣ αποστέλλει τη γνωμοδότηση στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών / Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων.

        Όχι Όχι


       • 10 Σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) και υπογράφη του

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) το οποίο υπογράφεται από όλη την ιεραρχία του Υπουργείου.

        Όχι Όχι


       • 11 Αποστολή απόφασης στον ενδιαφερόμενο


        Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 12 Ενημέρωση μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ενημερώνεται το μητρώο των αρχαιοπωλείων.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.