Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33513e24-8e96-4ff7-b572-8087505d084b 681879

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας) σε υπηκόους τρίτων χωρών και έπεται της διαδικασίας διεξαγωγής συνέντευξης στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μετά την έκδοση και επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας συντάσσεται η απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου, η οποία παραδίδεται στον δικαιούχο. Εν συνεχεία, στον δικαιούχο χορηγείται ενημερωτικό φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ασύλου για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσει, τα οποία και προσκομίζει εν συνεχεία μαζί με την απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας) στο αρμόδιο Γραφείο Διαβατηρίων, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση απόκτησης εκτυπωμένης άδειας διαμονής.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αρχής προσφυγών, κατά της απόφασης, με την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το μέρος που αφορά τη μη αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση άσκησης προσφυγής, η άδεια διαμονής ενιαίου τύπου δεν παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ενόσω εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της προσφυγής του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίστανται θετική απόφαση α’ βαθμού χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή σε περίπτωση άσκησης προσφυγής να υφίσταται θετική απόφαση β’ βαθμού χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Επίδοση ακριβούς αντιγράφου απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος χορηγεί στον δικαιούχο ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου περί χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου και του εξηγεί ότι μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία προκειμένου να αιτηθεί την απόκτηση εκτυπωμένης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου. Επιπρόσθετα τον ενημερώνει για το δικαίωμα άσκησης τυχόν προσφυγής.

       Όχι Όχι


      • 2 Επανέκδοση κάρτας αιτούντος διεθνή προστασία εξάμηνης διάρκειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επανεκδίδεται κάρτα αιτούντος διεθνή προστασία εξάμηνης διάρκειας, μέχρι την απόκτηση της εκτυπωμένης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου που πλέον δικαιούται ο αιτών, αφού του έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.

       Σημειώσεις Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 22066, ΦΕΚ 4699, 23-10-2020) το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασίας (Δ.Α.Δ.Π.) εκδίδεται σε μορφή έξυπνης κάρτας με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. Το Δ.Α.Δ.Π. περιλαμβάνει μοναδικό αριθμό (UID) ο οποίος δεν είναι τροποποιήσιμος και σχετίζεται με δακτυλικό αποτύπωμα. Η ανωτέρω κάρτα εκδίδεται κατά τη διάρκεια της διοικητικής εξέτασης της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας από τις αρμόδιες αρχές και επιτρέπει την παραμονή του αιτούντος στην ελληνική επικράτεια μέχρι την εξέταση της αίτησής του.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση του δικαιούχου περί άσκησης προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος ενημερώνεται για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά του μέρους της απόφασης που δεν του χορηγεί προσφυγικό καθεστώς και του διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που ασκήσει το ως άνω δικαίωμα δεν θα του δοθεί η άδεια διαμονής ενιαίου τύπου μέχρι να εκδοθεί και η απόφαση β΄ βαθμού, καθώς αυτή μπορεί να αλλάξει το χορηγηθέν καθεστώς.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας ασκήσει προσφυγή, η άδεια διαμονής ενιαίου τύπου δεν του παραδίδεται ενόσω εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της προσφυγής του.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών δέχεται την απόφαση της χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας και δεν προβαίνει σε άσκηση προσφυγής.

       Ναι Όχι


      • 5 Άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αρχής προσφυγών, κατά απόφασης, με την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το μέρος που αφορά τη μη αναγνώριση του προσφεύγοντος ως πρόσφυγα. Προθεσμία: εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

       Ναι Όχι


      • 6 Επίδοση απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας (β΄ βαθμού) και χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την επίδοση της απόφασης του β’ βαθμού με την οποία χορηγείται προσφυγικό καθεστώς, χορηγείται και ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου. Ο αρμόδιος υπάλληλος εξηγεί στον δικαιούχο ότι εάν είχε ήδη προβεί στην προσκόμιση δικαιολογητικών για την εκτύπωση της άδειας διαμονής του θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία.

       Σημειώσεις Απόφαση α΄ βαθμού: είναι η απόφαση που χορηγείται μετά την εξέταση της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Απόφαση β΄ βαθμού: είναι η απόφαση που χορηγείται μετά και την εξέταση της προσφυγής του αιτούντος παροχής διεθνούς προστασίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Επίδοση απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας β' βαθμού και χορήγηση προσφυγικού καθεστώτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Κατά την επίδοση της απόφασης του β’ βαθμού με την οποία χορηγείται προσφυγικό καθεστώς, χορηγείται και ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου περί χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου. Ο αρμόδιος υπάλληλος εξηγεί στον δικαιούχο ότι εάν είχε ήδη προβεί στην προσκόμιση δικαιολογητικών για την εκτύπωση της άδειας διαμονής του θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του αιτούντα σχετικά με το χρόνο παραλαβής της άδειας διαμονής του


       Περιγραφή Ενημερώνεται ο αιτών ότι θα πρέπει να προσέλθει στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου μετά από συγκεκριμένο διάστημα (ανάλογα με την εκάστοτε διάρκεια της διαδικασίας) για να παραλάβει την άδεια του, έχοντας μαζί του το δελτίο του και το έγγραφο που θα του χορηγήσει η Αστυνομία. Υπενθυμίζεται στον δικαιούχο ότι αν στο εν τω μεταξύ λήξει το δελτίο του, θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία για να το ανανεώσει.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.