Άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3d0a6a2e-0e4f-4c15-a078-fb2df4a1526c 742507

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5 +
  (1)

  Κόστος

  50

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας που έχει εκδοθεί η σχετική άδεια.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,,


       • 1 Ηλικιακές Να είναι τουλάχιστον 20 ετών με διετή εμπειρία.

        Όχι Όχι

       • 2 Πιστοποίησης Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β

        Όχι Όχι

       • 3 Επαγγελματικές Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α65), όπως ισχύει κάθε φορά

        Όχι Όχι

       • 4 Ασφαλιστικές Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε Ταμείο ή από το Δημόσιο.

        Όχι Όχι

       • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οχήματος που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο

        Όχι Όχι

       • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

        Όχι Όχι

       • 7 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

        Όχι Όχι

       • 8 Υπηκοότητας Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.

        Όχι Όχι

       • 9 Εκπαιδευτικές Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.

        Όχι Όχι

       • 10 Ιατρικές Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

        Όχι Όχι

       • 11 Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

        Όχι Όχι

       • 1 Έκδοση Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου 50 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2986

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.) Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 3 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για υπήκοο τρίτης χώρας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 4 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης Βεβαίωση

        Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Έλληνες υπήκοοι γεννημένοι έως 2-4-1969: απολυτήριο Δημοτικού και οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου) ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής (η βεβαίωση αντιστοιχίας χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ενώ οι τίτλοι σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής διαβαθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ξένοι υπήκοοι: πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επιπέδο Α2 το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι

       • 6 Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο και αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν Γνωμάτευση

        Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο και αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: εκδίδονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερομένου από: ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) με καταβολή αμοιβής το ύψος της οποίας ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των κατά τόπους Περιφερειών με καταβολή αμοιβής σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους. Για την έκδοση των Ιατρικών Πιστοποιητικών απαιτούνται επιπλέον της αμοιβής: i) η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας, ειδάλλως προσκομίζονται οι εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους. Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής, οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας Φωτογραφίες

        Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 50,00€ Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 50,00€

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου «2986»

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 18369 1984 403 Β
       • Προεδρικό Διάταγμα 243 και 244 1987 104 Α
       • Νόμος 4070 2012 82 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI8 -MH3D3yF2oT0FlhRXx0L5ofQf5zUm 6w6Vgvm9aXM.

       • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQRIJ43mYoCU zJYuiC5-VFLCPxk8aBerXTfUpQ55-bXQ.

       • Νόμος 4155 2013 120 Α

        Περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQS2LKqVIT2iaV583D1USpDALSnpX4XEb5CyVQFwrHv2A.

       • Υπουργική Απόφαση 23111/1479 2016 3413 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας για τη διενέργεια της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8bsgmZEpdfDC4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTscWdlhH0Xj3vv2gvkc9b 41g5C-bVmpk0j4NJaHPpJm8.

       • Υπουργική Απόφαση 79574/5488 2017 4587 Β

        Περιγραφή Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α ́ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α ́ 22)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8I6km-pXQuJv3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsLHdX6Tiw 9Xd8ZUjrqQHq9TOB2bwUw1nGTqvpF0tkZM.

       • Νόμος 4530 2018 59 Α

        Περιγραφή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL80S2J7qXR-HXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIELspVACI-RKEyVSaE-soHenGqur8ze75bsO13Lr88Dg.

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Όχι


       • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.