Άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3d0a6a2e-0e4f-4c15-a078-fb2df4a1526c 742507

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Περιφερειακές ενότητες, Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 10 + (
2
)

Κόστος

50 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας που έχει εκδοθεί η σχετική άδεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης για Χορήγηση Άδειας Οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης ΕΔΧ μπορεί να πραγματοποιηθεί και ψηφιακά μέσω του gov.gr προσωρινά μόνο για την Περιφέρεια Αττικής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος να είναι τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την άδεια οδήγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της επιτυχούς εξέτασης .

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να πρέπει να έχει διετή εμπειρία στην οδήγηση.

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Ο αιτών να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Ο αιτών να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του ν. 1256/1982 (Α 65), όπως ισχύει κάθε φορά.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Ο αιτών να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε Ταμείο ή από το Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρήση οχήματος ως Ε.Δ.Χ. ενώ δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α 82), ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

       Όχι Όχι

      • 9 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο αιτών να έχει επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βλ. υπ αριθμ. οικ. Α 23111/1479 απόφαση της Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

       Όχι Όχι

      • 10 Υπηκοότητας Ο αιτών, αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.

       Όχι Όχι

      • 11 Εκπαιδευτικές Ο αιτών, αν είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 12 Ιατρικές Ο αιτών να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 13 Ταυτοπροσωπίας Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία, απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2986

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. καθώς και Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή Πιστοποίηση Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Ε.Ε. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. καθώς και Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή Πιστοποίηση Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Ε.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή του στη χώρα. Άδεια διαμονής

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή του στη χώρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για υπήκοο τρίτης χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4178

      • 4 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έλληνες υπήκοοι γεννημένοι έως 2-4-1969: απολυτήριο Δημοτικού και οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής (η βεβαίωση αντιστοιχίας χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ενώ οι τίτλοι σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής διαβαθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ξένοι υπήκοοι: πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επιπέδο Α2 το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8619

      • 6 Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο και αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν. Πιστοποιητικό υγείας

       Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο και αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερομένου από: - ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) με καταβολή αμοιβής το ύψος της οποίας ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή - ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των κατά τόπους Περιφερειών με καταβολή αμοιβής σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους. Για την έκδοση των Ιατρικών Πιστοποιητικών απαιτούνται επιπλέον της αμοιβής: i) η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας, ειδάλλως προσκομίζονται οι εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 7 Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 50,00€. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 50,00€.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου «2986»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 9 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 11 Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής, οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας. Γνωμάτευση

       Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής, οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 8520

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: α. δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά β. δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένη/ος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο γ. έχω ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄, Γ΄ ή Δ΄. δ. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: α. δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά β. δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένη/ος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο γ. έχω ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄, Γ΄ ή Δ΄. δ. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 18369 1984 403 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών σχετικά με ΕΔΧ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840200403

      • Προεδρικό Διάταγμα 243 και 244 1987 104 Α

       Περιγραφή Κανονισμός λειτουργίας οχημάτων ΕΔΧ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100104

      • Νόμος 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • Νόμος 4155 2013 120 Α

       Περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100120

      • Υπουργική Απόφαση 23111/1479 2016 3413 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας για τη διενέργεια της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203413

      • Υπουργική Απόφαση 79574/5488 2017 4587 Β

       Περιγραφή Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α ́ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α ́ 22)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204587

      • Νόμος 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 102118/1438/Φ.4.1/18 2018 6100 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β 2254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206100

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

       Σημειώσεις Αφορά την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά θα εντάσσονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και άλλες Περιφέρειες.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 5 Φυσική ταυτοποίηση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ ελέγχει το ταυτοποιητικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ καταχώριζει τα στοιχεία του ενδαιφερόμενου, δημιουργεί και πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει μαζί με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ώστε να συμπληρώσει τις ελλείψεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών και δεσμεύεται το παράβολο από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ώστε να συμπληρώσει τις ελλείψεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση εντύπου ειδικής άδειας οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει το έντυπο ειδικής άδειας οδήγησης και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή του είτε από την Υπηρεσία είτε από ΚΕΠ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.