Έγκριση χωροθέτησης στρατηγικής επένδυσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc50b64fc-d69d-48ea-a3e3-ca51ccea8583 768361

Η διαδικασία τελεί υπό αναμόρφωση λόγω αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκριση χωροθέτησης στρατηγικής επένδυσης, με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των αρμόδιων Υπουργειών, όπως ορίζει το άρθρο 12 του ν. 3986/2011.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση χωροθέτησης στρατηγικής επένδυσης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) έγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων Στρατηγικής Επένδυσης

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση χωροθέτησης στρατηγικής επένδυσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,,,


      • 1 Πολεοδομικές Θα πρέπει να έχει εκδοθεί προηγουμένως Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) περί έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

       Όχι Όχι

      • 1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eprm.ypen.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 5 4146/2013 2013 90 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α παράγραφοι 2, 14 και 14Α του Ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως επί των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (ΣΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100090

      • Νόμος 12 3986/2011 2011 152 Α

       Περιγραφή Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων Στην παρ.7.α. προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφαση, πολεοδόμησης ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • Νόμος 24 3894/2010 2010 204 Α

       Περιγραφή Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100204

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί της υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφου, πρωτοκόλληση και έλεγχος ορθότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί υποβολής αιτήματος έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγικής Επένδυσης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου. Σκοπός του εγγράφου είναι η ενημέρωση της ΔΙΠΑ για το χαρακτηρισμό του έργου, ως Στρατηγική Επένδυση και τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν την αδειοδότησή του.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισήγηση ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αναφορικά με έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγικής Επένδυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση προκύπτει σε συνέχεια της προβλεπόμενης διαβούλευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση Γνωμοδοτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) έγκρισης χωροθέτησης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Στρατηγικής Επένδυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σε Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Μη έγκριση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη έγκρισης του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ο φάκελος επιστρέφει στην Υπηρεσία και ενημερώνεται ο φορέας υλοποίησης του έργου.

       Ναι Όχι


      • 9 Έγκριση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έγκριση του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης το πρακτικό του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης υπογεγραμμένο επιστρέφει στην Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφορά τη διαδικασία υπογραφών του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους συναρμόδιους Υπουργούς.

       Ναι Όχι


      • 11 Θεώρηση χάρτη Κοινής Υπουργικής Απόφασης (τοπογραφικό διάγραμμα) από τη Διεύθυνση νση Τοπογραφικών Εφαρμογών/ΥΠΕΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χάρτης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ συνημμένος στην απόφαση, θεωρείται τόσο από τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσο και από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)- Δημοσίευση ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση φορέα υλοποίησης Στρατηγικής Επένδυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Ενημερώνεται ο φορέας για την εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ή την αρνητική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.