Έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3adf828f-1bfb-4c63-afe3-4a0b12b718b6 530641

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 13

Κόστος

14,04 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του αγοραστή μοτοποδηλάτου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή να φοιτά σε πανεπιστήμιο ή σχολείο της χώρας για τουλάχιστον έξι μήνες συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος III της 2006/126/ΕΚ.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τον εκάστοτε προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης προσόντων και συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II της 2006/126/ΕΚ.

       Όχι Όχι

      • 5 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει πετύχει σε θεωρητική εξέταση και σε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς, στα θέματα των παραρτημάτων II ή V ή και VI της 2006/126/ΕΚ, όπου και εάν κατά περίπτωση απαιτείται.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.

       Όχι Όχι

      • 7 Οικονομικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλλει τα εκάστοτε προβλεπόμενα ποσά, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου και τις εισφορές υπέρ τρίτων για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου και οι εισφορές υπέρ τρίτων είναι αυτά που ισχύουν κατά το χρόνο παραλαβής της άδειας οδήγησης και καταβάλλονται τουλάχιστον πριν την αποστολή της προς εκτύπωση. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου και οι εισφορές υπέρ τρίτων καταβάλλονται μόνο για τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, οι οποίες χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων και όχι για αυτές που χορηγούνται λόγω κάλυψής τους από άλλη μεγαλύτερη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2012.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 9 Τεχνικές Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του μοτοποδηλάτου (ιδίως αλλαγής κινητήρα ή κάρτερ σκελετού), για το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας, για να επέλθει η μεταβολή στην άδεια απαιτείται βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας νομίμως λειτουργούντος συνεργείου επισκευής οχημάτων, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες, στην οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα κυκλοφορίας του. Σε περίπτωση που το νέο καρτέρ σκελετού έχει τον ίδιο κωδικό που παραπέμπει στην ίδια μάρκα, τον ίδιο τύπο οχήματος και τα ίδια κυβικά του κινητήρα, δεν απαιτείται η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, αλλά αρκεί το τιμολόγιο αγοράς νέου κινητήρα.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Η άδεια κυκλοφορίας παραδίδεται από την Υπηρεσία που την εξέδωσε στον ενδιαφερόμενο με την προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ του μοτοποδηλάτου.

       Όχι Όχι

      • 11 Πιστοποίησης Πριν από κάθε χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (αρχική ή μεταβίβαση), οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τη χορήγηση, ελέγχουν τα στοιχεία ταυτότητος του μοτοποδηλάτου, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 33109/2158/87 απόφαση του Υ.Μ.Ε., όπως ισχύει και τα συγκρίνουν με εκείνα που αναγράφονται στην έγκριση και δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση (αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, χρώμα, εργοστάσιο κατασκευής, διαστάσεις οχήματος, ελαστικών, κ.λπ.).

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση Άδειας 12 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1845

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια ή ανανέωση άδειας (έκδοση από ΕΛ.ΑΣ.) 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6193

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του αγοραστή. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του αγοραστή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομίσει Διαβατήριο και την Άδεια Παραμονής ή Διαμονής ή την Κάρτα παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Πιστοποιητικό ταξινόμησης του μοτοποδηλάτου από το τελωνείο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ταξινόμησης του μοτοποδηλάτου από το τελωνείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Αποδεικτικό κυριότητας του μοτοποδηλάτου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αποδεικτικό κυριότητας του μοτοποδηλάτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο αποδεικτικό κυριότητας εμφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας του πωλητή και αγοραστή, το εργοστάσιο κατασκευής του μοτοποδηλάτου, ο τύπος (μάρκα), ο χρωματισμός και οι αριθμοί κινητήρα και πλαισίου αυτού. Ως αποδεικτικό κυριότητας λογίζεται: 1) το τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), 2) για τα εισαγόμενα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, από το εξωτερικό, το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το τελωνείο, όπου αναγράφεται ο τύπος κινητήρα, 3) το πιστοποιητικό του κατασκευαστή, για τα μοτοποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, 4) για τα υπό του Ο.Δ.Δ.Υ. εκποιούμενα μοτοποδήλατα, το πιστοποιητικό κυριότητας που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία αυτού, 5) πράξη συμβολαιογράφου περί μεταβίβασης κυριότητας μοτοποδηλάτου ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, πωλητή και αγοραστή, 6) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, στις περιπτώσεις που έχει εγερθεί αμφισβήτηση για την κυριότητα του μοτοποδηλάτου, 7) κληρονομητήριο ή Βεβαίωση-Πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο και 8) έκθεση αναγκαστικής αφαίρεσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 ν.1599/1986) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη ως προς γνήσιο της υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 ν.1599/1986) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη ως προς γνήσιο της υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Έγκριση τύπου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με οδηγία της Ε.Ε. από Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Έγκριση

       Έγκριση τύπου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με οδηγία της Ε.Ε. από Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο εγγράφου της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά την έγκριση του τύπου μοτοποδηλάτου (άρθρο 84 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.). Το έγγραφο αυτό δεν απαιτείται εφόσον υπάρχει παλαιά άδεια κυκλοφορίας ή η εκδίδουσα την άδεια κυκλοφορίας Υπηρεσία έχει ενημερωθεί περί της εγκρίσεως του τύπου του μοτοποδηλάτου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 7 Ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ., όπως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 8 Αποδεικτικό έγγραφο της διεύθυνσης κατοικίας του αγοραστή. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό έγγραφο της διεύθυνσης κατοικίας του αγοραστή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφο Δ.Ε.Κ.Ο., Ε1 κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 9 Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρίες. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού εφόσον πρόκειται για εταιρία (Νομικό πρόσωπο) με το πρακτικό και τη διάρκεια, το ΦΕΚ δημοσίευσής του ή η εγγραφή στο ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος από την κατασκευάστρια εταιρεία. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος από την κατασκευάστρια εταιρεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Η παλαιά άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου, εφόσον είχε εκδοθεί. Άδεια

       Η παλαιά άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου, εφόσον είχε εκδοθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετικό σημείωμα για την κυκλοφορία του μοτοποδηλάτου, μέχρι την έκδοση της νέας άδειας. Αφορά περιπτώσεις μεταβίβασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 4627

      • 12 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 12€ Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 12€

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "1845" Έκδοση άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 13 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 2,04€ Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 2,04€

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδειες (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ).- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "6193" Άδεια ή ανανέωση άδειας (Έκδοση από ΕΛ.ΑΣ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 88, 90 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100057

      • Υπουργική Απόφαση 2513/2/218-ιδ΄ 2011 1917 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201917

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011. ( Άδειες Οδήγησης )

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4, 7, 11 παρ. 5 126 2006

       Περιγραφή Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0126&from=FI

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2513/4/8-α/18 2018 184 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθ. 2513/2/218-ιδ΄ από 29-7-2011 (ΦΕΚ 1917/Β) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110201917) υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/91/22107/10 2010 2136 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αρ. ΔΙΑΔΠ/Ε/941/23.01.2003 (ΦΕΚ 54/ Β/23.01.2003) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20030200054) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει για διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202136

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου υποβάλλεται στο είτε στο Αστυνομικό Τμήμα είτε στο Τμήμα Τροχαίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή στο ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή Υποβολή της Αίτησης


       Περιγραφή Η αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr με την χρήση των κωδικών TAXISnet.

       Ναι Όχι


      • 4 Επιτόπια προσκόμιση μοτοποδηλάτου για διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καλείται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για τον επιτόπιο έλεγχο στο μοτοποδήλατο, έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση της Αστυνομικής Υπηρεσίας, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, με τον ίδιο. Ελέγχεται ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα, καθώς και η αρτιότητα του μοτοποδηλάτου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος αίτησης, δικαιολογητικών και μοτοδηλάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών γίνεται από το Αρμόδιο Τμήμα του Αστυνομικού Τμήματος ή του Τμήματος Τροχαίας στο οποίο υποβλήθηκε.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου, με την οποία ο αγοραστής ασφαλίζει το μοτοποδήλατο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η προσωρινή της άδειας κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει να γίνει η ασφάλιση του μοτοποδηλάτου, έως την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.

       Ναι Ναι


      • 8 Απόρριψη αιτήματος και ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για ελλείψεις στο φάκελο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Ναι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.