Έλεγχος από την ΕΥΔΑΠ της αποχέτευσης του ακινήτου λόγω συχνών εμφράξεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση541c420b-e5ec-413a-9ad3-d72fb0358f1a 541425

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά σε αίτημα με σκοπό τον έλεγχο από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ), αποχέτευσης ενός ακινήτου λόγω συχνών εμφράξεων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

  ΕΥΔΑΠ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Έλεγχος της Αποχέτευσης του Ακινήτου λόγω συχνών Εμφράξεων

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του ακίνητου και των οδών που το περικλείουν, καθώς και ο σχετικός αριθμός μητρώου και λογαριασμού.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έλεγχος από την ΕΥΔΑΠ της αποχέτευσης του ακινήτου λόγω συχνών εμφράξεων

       Επίσημος τίτλος

       Έλεγχος της Αποχέτευσης του Ακινήτου λόγω συχνών Εμφράξεων

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση Νομικών Νροσώπων την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου.


        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18113 2006 1118 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

       • 1 Φυσική Ταυτοποίηση Πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ταυτοποιεί φυσικά τον αιτούντα μέσω του ταυτοποιητικού εγγράφου που προσκομίζει (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας,διαβατήριο, άδεια παραμονής για πολίτες τρίτης χώρας).

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα τους.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων και οριστικοποίηση αιτήματος.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει το αίτημα συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία.

        Όχι Όχι


       • 4 Παράδοση αριθμού πρωτοκόλου στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Διαβίβαση αιτήματος στον αρμόδιο φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • 6 Ενέργειες φορέα για τον προγραμματισμό αντιμετώπισης της βλάβης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.