Ίδρυση σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf6cf4e0a-17b2-4a6d-8881-6f3463ebcdea 132869

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ίδρυση σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, αναστέλλεται η λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Πρόταση/εισήγηση Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την ίδρυση Εκκλησιαστικού Σχολείου (Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή/και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου).

Σημειώσεις

Η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την ίδρυση εκκλησιαστικών σχολείων δεν αναφέρει τον τρόπο εκκίνησης της διαδικασίας για την ίδρυση εκκλησιαστικού σχολείου. Κατά συνέπεια, το αρχικό βήμα για την υλοποίηση της ως άνω ενέργειας μπορεί να είναι αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα (Ιερές Μητροπόλεις, Δήμοι) ή βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων η οποία προωθεί το εν λόγω αίτημα στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για να το εξετάσει.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 112 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Παραλαβή αίτησης ενδιαφερόμενου φορέα - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Γίνεται η υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου φορέα και πρωτοκολλείται.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος του φακέλου προώθηση στο Εποπτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε επεξεργασία του φακέλου και ακολούθως προωθεί το εν λόγω αίτημα στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για να το εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση Εποπτικού Συμβούλιου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο εν λόγω Συμβούλιο από την αρμόδια Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, αυτό εξετάζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ίδρυσης νέου εκκλησιαστικού σχολείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με το νόμο, μετά από θετική εισήγηση του Εποπτικού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτείται η έκδοση (και δημοσίευση) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, προκειμένου για την ίδρυση νέου εκκλησιαστικού σχολείου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.