Κατάργηση σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5973a7ba-9138-42a3-8e48-7e8763c54ae9 276916

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάργηση σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4823/21 (Α΄ 136), με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης, των εκκλησιαστικών σχολείων (Ε.Σ.) (Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Πρόταση/εισήγηση για κατάργηση Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή/και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου.

Σημειώσεις

Η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την ίδρυση εκκλησιαστικών σχολείων δεν αναφέρει τον τρόπο εκκίνησης της διαδικασίας για την κατάργηση εκκλησιαστικού σχολείου. Κατά συνέπεια, το αρχικό βήμα για την υλοποίηση της ως άνω ενέργειας μπορεί να είναι αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα (Ιερές Μητροπόλεις, Δήμοι, εκπαιδευτικοί φορείς) ή αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συνθηκών που επικρατούν κατά τον κρίσιμο χρόνο. Το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δύναται να εισηγείται την κατάργηση Εκκλησιαστικού Σχολείου, η οποία εφόσον εγκριθεί, θα ακολουθηθεί από την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπουργών Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων και Οικονομικών).

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατάργηση εκκλησιαστικών σχολείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Νόμος 112, 137 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η δυνατότητα αναστολής λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων (Ε.Σ.). Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την κατάργηση ενός Ε.Σ. (όπως φύλαξη αρχείου, αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών,διάθεση εξοπλισμού, οικονομικά θέματα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Παραλαβή πρότασης κατάργησης εκκλησιαστικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την ίδρυση εκκλησιαστικών σχολείων δεν αναφέρει τον τρόπο εκκίνησης της διαδικασίας για την κατάργηση εκκλησιαστικού σχολείου. Κατά συνέπεια, το αρχικό βήμα για την υλοποίηση της ως άνω ενέργειας μπορεί να είναι αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα (Ιερές Μητροπόλεις, Δήμοι) ή βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Συμβούλιο, ή το ίδιο το Συμβούλιο, εξετάζει την πρόταση κατάργησης ενός εκκλησιαστικού σχολείου και εισηγείται σχετικά προς την υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) κατάργησης εκκλησιαστικού σχολείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά την πρόταση/εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης απαιτείται έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργού Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 4 'Εκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) κατάργησης εκκλησιαστικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με το νόμο, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την κατάργηση ενός εκκλησιαστικού σχολείου και ιδίως αυτά που που αφορούν στη φύλαξη του αρχείου των μαθητικών θαμάτων, την αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από αυτά που περιλαμβάνονται στο αρχείο, τη διάθεση του εξοπλισμού του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης και τη διαχείριση χρηματικού υπολοίπου της σχολικής εφορίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.