Αναστολή λειτουργίας σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση172dcd33-9bb1-4111-bd60-3f7b566189ac 464354

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναστολή λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων (Ε.Σ.), με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). H αναστολή λειτουργίας καθίσταται υποχρεωτική στην περίπτωση που ένα Ε.Σ. (Γυμνάσιο-Λύκειο) δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120) μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία ενός Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου εάν δεν συγκεντρώσει επί τρία (3) συνεχόμενα έτη τον ελάχιστο αριθμό των εξήντα (60) μαθητών/μαθητριών. .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4823/2021 (136 Α΄), τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την αναστολή έδρας ενός Ε.Σ. (όπως φύλαξη αρχείου, αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών,διάθεση εξοπλισμού, οικονομικά θέματα).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου


Σημειώσεις

Αν ένα Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120) μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι εξήντα (60). Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναστολή λειτουργίας σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • Νόμος 112 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η δυνατότητα αναστολής λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων (Ε.Σ.) . Αν ένα Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120) μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι εξήντα (60). Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την αναστολή έδρας ενός Ε.Σ. (όπως φύλαξη αρχείου, αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών,διάθεση εξοπλισμού, οικονομικά θέματα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Ενημέρωση εκκλησιαστικών σχολείων προς την αρμόδια υπηρεσία ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών/-τριών σε αυτά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του ΥΠΑΙΘ ζητά από τους διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών/τριών εκάστου σχολικού έτους.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από την αρμόδια Διεύθυνση ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ ενημερώνει το Συμβούλιο περί των φοιτούντων μαθητών των Εκκλησιαστικών Σχολείων και το παρακαλεί για τη σχετική πρόταση/εισήγησή του.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρόταση/εισήγηση Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικού Σχολείου (Εκκλησιαστκού Γυμνασίου ή/και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πρόταση/εισήγηση Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικού Σχολείου (Εκκλησιαστκού Γυμνασίου ή/και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου).

       Σημειώσεις Αν ένα Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120) μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι εξήντα (60). Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ΚΥΑ αναστολής λειτουργίας Εκκλησιαστικού Σχολείου.       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Υ.Α. αναφορικά με τις λεπτομέριες αναστολής λειτουργίας Εκκλησιαστικού Σχολείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την αναστολή έδρας ενός Ε.Σ. (όπως φύλαξη αρχείου, αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών,διάθεση εξοπλισμού, οικονομικά θέματα).

       Όχι Όχι


      • 6 Υλοποίηση της διαδικασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εκδοθείσα Κ.Υ.Α. και Υ.Α.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.