Μεταφορά έδρας σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4508bb69-0805-44c7-9135-87454a5e3bc8 539156

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη μεταφορά έδρας σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Στο άρθρο 112 του ν. 4823/21 (Α΄ 134) προβλέπεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η δυνατότητα μεταφοράς έδρας των εκκλησιαστικών σχολείων (Ε.Σ.) (Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. (όπως φύλαξη αρχείου, αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών,διάθεση εξοπλισμού, οικονομικά θέματα).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Πρόταση/εισήγηση Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη μεταφορά έδρας ενός Εκκλησιαστικού Σχολείου (Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή/και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου).


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταφορά έδρας Εκκλησιαστικού Σχολείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Νόμος 112, 137 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η δυνατότητα μεταφοράς έδρας των εκκλησιαστικών σχολείων (Ε.Σ.). Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. (όπως φύλαξη αρχείου, αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών,διάθεση εξοπλισμού, οικονομικά θέματα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Παραλαβή πρότασης/εισήγησης ή λήψη απόφασης για μεταφορά έδρας εκκλησιαστικού σχολείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το αρμόδιο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης παραλαμβάνει αίτημα μεταφοράς έδρας εκκλησιαστικού σχολείου, ή θέτει το ίδιο σχετικό αίτημα και διατυπώνει την εισήγηση/πρότασή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση Εποπτικού Συμβούλιου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο Συμβούλιο από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, αυτό προτείνει/εισηγείται θετικά ή αρνητικά για τη μεταφορά της έδρας ενός εκκλησιαστικού σχολείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με το νόμο, μετά από θετική εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης απαιτείται η έκδοση (και δημοσίευση) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών προκειμένου για τη μεταφορά έδρας ενός εκκλησιαστικού σχολείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με τη μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. (όπως φύλαξη αρχείου, αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών,διάθεση εξοπλισμού, οικονομικά θέματα).

       Όχι Όχι


      • 5 Υλοποίηση της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εκδοθείσα Κ.Υ.Α. και Υ.Α.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.