Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί Θαλασσοπλοούντων Πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e55b820-4b48-4b3c-baf4-c00206cb3cd2 405563 Announcement of the Establishment and Operation of a Shop of Sanitary Interest on a Seagoing Ship

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7 + (
3
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής


Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θέμα: «Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου» στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι:
 1. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά, και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων
 2. δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος
 3. έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 50 ημερών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011-Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 56.10 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί Θαλασσοπλοούντων Πλοίων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά, και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να είναι φυγόδικος ή φυγόποινος - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Το κατάστημα πρέπει να πληροί ως προς την κατασκευή του, τους χώρους, το ύψος κ.λ.π., τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ΥΕΝ - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Το κατάστημα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενδιαίτησης επιβατών, όπως ισχύει από το νόμο. - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Ο αιτών πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Στην περίπτωση που δεν έχει παραχωρηθεί από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία η εκμετάλλευση του Κ.Υ.Ε. σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλεται ο διορισμός Αγορανομικά Υπεύθυνου και δήλωση αποδοχής του διορισμού του - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Στην περίπτωση που έχει παραχωρηθεί από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία η εκμετάλλευση του Κ.Υ.Ε. σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να έχει προσδιορισθεί και ο εκάστοτε υπεύθυνος στο συμφωνητικό μίσθωσης και η αποδοχή διορισμού αγορανομικού υπεύθυνου - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 10 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους - μέλους της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας) και η ηλικία του αιτούντος να είναι άνω των 18 ετών, ενώ για το νομικό πρόσωπο να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή κράτος μέλος της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας), (τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης) - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Στην περίπτωση παραχώρησης του χώρου προς εκμετάλλευση από τρίτο απαιτείται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η παραχώρηση εκμετάλλευσης του καταστήματος θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ. - Πρώτο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 12 Υγειονομικές Υγειονομική καταλληλότητα του προσώπου που λειτουργεί το Κ.Υ.Ε. - Δεύτερο στάδιο

       Όχι Όχι

      • 13 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ίδρυση & λειτ. καταστ/τος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων 8.8 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3124

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Τέλος υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). Η διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561 100 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 3 Παράβολο υπέρ Δήμων σύμφωνα με την οικ. 61167/17-12-2007 ΚΥΑ (2438 Β’/2007), το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης (σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους είναι 185€, ενώ στις υπόλοιπες είναι 75€). 75 € - 185 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων υπό κλίμακα 1:50, σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα και θεωρημένα από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό για την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτά στοιχείων και θεωρημένα από το ΚΕΕΠ. Κάτοψη

       Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων υπό κλίμακα 1:50, σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα και θεωρημένα από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό για την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτά στοιχείων και θεωρημένα από το ΚΕΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 2 Βεβαίωση του Κλάδου Γ’ Ελέγχου Πλοίων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Κλάδου Γ’ Ελέγχου Πλοίων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου (για επιβατηγά πλοία). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου (για επιβατηγά πλοία).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Φορολογική ενημερότητα. Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία διορίζει αγορανομικό υπεύθυνο Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία διορίζει αγορανομικό υπεύθυνο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση αγορανομικού υπευθύνου με την οποία αποδέχεται τον προαναφερθέντα διορισμό του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση αγορανομικού υπευθύνου με την οποία αποδέχεται τον προαναφερθέντα διορισμό του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Αποδεικτικό (συμφωνητικό) παραχώρησης εκμετάλλευσης του καταστήματος. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αποδεικτικό (συμφωνητικό) παραχώρησης εκμετάλλευσης του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 9 Πιστοποιητικό υγείας. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 10 Φωτοαντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων των νομικών προσώπων και τυχόν τροποποιητικών πράξεων αυτών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων των νομικών προσώπων και τυχόν τροποποιητικών πράξεων αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό δεύτερου σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10551 2007 246 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200246

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2123/3/2001 2001 269 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200269

      • Εγκύκλιος 8 2014

       Περιγραφή Αγορανομικοί έλεγχοι - Ενέργειες Λιμενικών οργάνων - Κυρώσεις κατά παραβατών - Συντονισμός ενεργειών 7ΠΤΕΟΠ-ΠΞΚ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9F%CE%A0-%CE%A0%CE%9E%CE%9A?inline=true

       ΑΔΑ 7ΠΤΕΟΠ-ΠΞΚ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής της οικείας Λιμενικής Αρχής ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, την αίτηση με επισυναπτόμενα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά - Βήμα πρώτου σταδίου

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo - Βήμα πρώτου σταδίου

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γραμματείας και Πληροφορικής πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου - Βήμα πρώτου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συμπληρώνει, σφραγίζει και υπογράφει τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος και εν συνεχεία την παραδίδει στον αιτούντα - Βήμα πρώτου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 6 Επανέλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις το στέλεχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον καλούντα και του ζητά να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά - Βήμα πρώτου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας τα (ελλιπή) δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν - Βήμα πρώτου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 8 Επανέλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου - Βήμα πρώτου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή Δικαιολογητικών δεύτερου σταδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του δευτέρου σταδίου- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη και Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει και υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν αντί για Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων το στέλεχος του Γραφείο Γενικής Αστυνομίας συντάσσει έγγραφο απόρριψης της αίτησης με σαφή και αναλυτική αιτιολογία- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Υποδιοικητή του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υποδιοικητής του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 14 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υποδιοικητής του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 15 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 16 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Υπολιμενάρχη- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 17 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 18 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Λιμενάρχη- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 19 Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 20 Υπογραφή του Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το επιστρέφει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας- Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 21 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει να προσέλθει στο Λιμεναρχείο με σκοπό να παραλάβει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων - Βήμα δεύτερου σταδίου

       Όχι Όχι


      • 22 Επίδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επιδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων στη Δ.Ο.Υ. και στην υγειονομική υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας- Βήμα δεύτερου σταδίου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.