Αναγγελία Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Προερχόμενου από Κράτος Μέλος της ΕΕ περί Έναρξης της ίδιας Δραστηριότητας στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd6eec3e6-41d0-4150-a283-23bfaec656b8 273788 Announcement by a Driving Instructor Coming from an EU Member-State of the Commencement of the Same Activity In Greece

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
1
)

Κόστος

30 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την αναγγελία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της ΕΕ περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως και η αρμόδια διοικητική Αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Νόμιμης Άσκησης της δραστηριότητας.

    NACE

    • 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Προερχόμενου από Κράτος Μέλος της ΕΕ περί Έναρξης της ίδιας Δραστηριότητας στην Ελλάδα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες του αρ. 3 του ΠΔ 208/2002

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Καταβολή παραβόλου

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Να διαθέτουν σε ισχύ άδεια οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα τα οποία αναφέρονται στο αρ. 3 του ΠΔ 208/2002

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Να μην είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και να μην ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου, του ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία Ασκησης 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2965

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Απόδειξη πληρωμής παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη πληρωμής παραβόλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αντίγραφο της άδειας οδήγησης Άδεια οδήγησης

       Αντίγραφο της άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 3 Αντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή, επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από το Ελληνικό προξενείο της χώρας έκδοσης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση). Άδεια

       Αντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή, επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από το Ελληνικό προξενείο της χώρας έκδοσης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Αν η ξένη άδεια εκπαιδευτή δεν επιτρέπει στον κάτοχο να εκπαιδεύει και να παρίσταται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, τότε η αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος είναι περιορισμένης ισχύος στις κατηγορίες οχημάτων που καλύπτει η ξένη άδεια. Το αντίγραφο αυτό παρέχεται μετά από τη συνεργασία της υπηρεσίας Μεταφορών με το Ελληνικό Προξενείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Ελλείψει του αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Ελλείψει του αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες του αρ. 3 του ΠΔ 208/2002 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες του αρ. 3 του ΠΔ 208/2002

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6776 2003 217 Β

       Περιγραφή Σχετικό παράβολο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200217

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 26640/2298 2014 1302 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ –ΕΚΕ ΥΑ ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 (ΦΕΚ 2075/Β/2020), κατάργηση της οικ. 26640/2298/2014, ανανεωμένη αίτηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201302

      • Προεδρικό Διάταγμα 208 2002 194 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις , διαδικασία, δικαιολογητικά Τροποποιήσεις: - Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α), αρ. 73, παρ 2, τροπ. – συμπλήρωση αρ. 3 ΠΔ 208/2002, (προϋποθέσεις) - ΠΔ 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α), αρ. 1, τροπ. αρ. 2 ΠΔ 208/2002 (προϋποθέσεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100194

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 2020 2075 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202075

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για ελλειπείς προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος της Χορήγησης Αδειών Οδήγησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή άδειας από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έντυπο της άδειας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και προωθείται προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έντυπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και προωθείται προς υπογραφή στον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αντιπεριφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έντυπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος αποστέλλει/παραδίδει τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.