Αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcf22046e-a051-4c72-81e7-40a50fcc04ee 306678

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 5

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  150 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην Αναγνώριση ως Αντιρρησία Συνείδησης και απευθύνεται σε πολίτες, οι οποίοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Για την αποδοχή ή όχι των σχετικών αιτημάτων αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 62 του ν.3421/05 (ΦΕΚ 302 Α΄), η οποία διαμορφώνει τη γνώμη της από τη μελέτη του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόμενο και αν το κρίνει αναγκαίο, από την αυτοπρόσωπη παρουσίαση ενώπιον της ύστερα από ειδική πρόσκληση. Όσοι τελικά αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης διατίθενται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε φορείς του δημόσιου τομέα, αφού ληφθούν υπόψη οι γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις καθώς και οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την αναγνώρισή του ως αντιρρησίας συνείδησης για θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους, στην οποία αναφέρει τα πλήρη ληξιαρχικά του στοιχεία, τη διεύθυνση διαμονής του, καθώς και τις γραμματικές και τις επαγγελματικές του γνώσεις.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή Δικαστική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) επί του αιτήματος, θετική ή αρνητική, πλην των περιπτώσεων επιστροφής του στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένη πράξη της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγνώριση ως αντιρρησίας συνείδησης, Εναλλακτική υπηρεσία

       Επίσημος τίτλος

       Αναγνώριση ως αντιρρησίας συνείδησης θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Στρατολογικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να μην έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να μην έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή να μην έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί άδεια, καθώς και να μη συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγιού ή παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων

        Όχι Όχι

       • 3 Δικαστικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.

        Όχι Όχι

       • 4 Χρονικής προθεσμίας Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες: α. Από τους στρατεύσιμους: Εφόσον πρόκειται για πρωτόκλητους, από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σε αυτές, ενώ όσοι κλήθηκαν για κατάταξη και έτυχαν αναβολής, μετά τη διακοπή ή λήξη της και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη. β. Από τους ανυπότακτους: Μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. γ. Από τους έφεδρους: Από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σε αυτές.

        Όχι Όχι

       • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει τους λόγους που επικαλείται για να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης, ότι δεν έχει υπηρετήσει σε Σώματα Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις και ότι δεν συμμετέχει σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή αγώνων κυνηγιού κ.λ.π, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τον εμποδίζει στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει τους λόγους που επικαλείται για να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης, ότι δεν έχει υπηρετήσει σε Σώματα Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις και ότι δεν συμμετέχει σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή αγώνων κυνηγιού κ.λ.π, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τον εμποδίζει στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των Αστυνομικών και Δασικών Αρχών του τόπου κατοικίας του καθώς και του τόπου εγγραφής του στα μητρώα αρρένων, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει άδεια οπλοφορίας ή κυνηγιού ούτε έχει ζητήσει να του χορηγηθούν τέτοιες άδειες. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των Αστυνομικών και Δασικών Αρχών του τόπου κατοικίας του καθώς και του τόπου εγγραφής του στα μητρώα αρρένων, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει άδεια οπλοφορίας ή κυνηγιού ούτε έχει ζητήσει να του χορηγηθούν τέτοιες άδειες.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι «από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για έγκλημα, που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας». Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι «από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για έγκλημα, που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας».

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Ειδικά για όσους επικαλούνται τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά την εξέταση του αιτήματός τους, συνιστάται να προσκομίσουν, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαιώσεις από την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή, από τις οποίες να προκύπτει το θρήσκευμα που πρεσβεύουν (οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους) και η χρονολογία ένταξής τους (βαπτίσματος) στο θρήσκευμα αυτό, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις γραμματικών γνώσεων του γυμνασίου ή λυκείου στο οποίο φοίτησαν ή φοιτούν, από τις οποίες να προκύπτει επιπλέον και τυχόν απαλλαγή τους από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών, καθώς επίσης και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Βεβαίωση

        Ειδικά για όσους επικαλούνται τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά την εξέταση του αιτήματός τους, συνιστάται να προσκομίσουν, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαιώσεις από την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή, από τις οποίες να προκύπτει το θρήσκευμα που πρεσβεύουν (οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους) και η χρονολογία ένταξής τους (βαπτίσματος) στο θρήσκευμα αυτό, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις γραμματικών γνώσεων του γυμνασίου ή λυκείου στο οποίο φοίτησαν ή φοιτούν, από τις οποίες να προκύπτει επιπλέον και τυχόν απαλλαγή τους από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών, καθώς επίσης και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

        Όχι 9703

       • 5 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο του τόπου διαμονής του. Βεβαίωση

        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο του τόπου διαμονής του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • Νόμος 59-65 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύουν, μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 78 του ν.3883/10 (Α΄167), το άρθρο 12 του ν.4361/16 (Α΄10) και τα άρθρα 23 και 50 του ν.4609/19 (Α΄67).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Νόμος 79 3883 2010 167 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 30 του ν.4278/14 (Α΄157), με το άρθρο 12 του ν.4361/16 (Α΄10) και με το άρθρο 22 του ν.4609/19 (Α΄67)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100167

       • Υπουργική Απόφαση Φ.420/79/81978/Σ.300/21-12-2005 Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2005 1854 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με τις: Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-01-11 Αποφ. ΥΕΘΑ (Β' 111) Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (Β' 2699)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201854

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/24-09-19 ΚΥΑ Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας 2019 3697 Β

        Περιγραφή Όπως ισχύει

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203697

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή σε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητα του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητα του φακέλου αναφορικά με το πλήθος και την εγκυρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Eφόσον δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, το αίτημα απορρίπτεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Ομοίως απορρίπτεται το αίτημα στις περιπτώσεις, που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3421/02 (Α΄302).

        Όχι Όχι


       • 3 Παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων προς εξέταση σωματικής ικανότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αμέσως μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών: α. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να εξετασθεί η σωματική του ικανότητα. Στην επιτροπή αυτή οφείλει να παρουσιασθεί αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της παραπομπής σ' αυτήν. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας, το αίτημα του ενδιαφερομένου απορρίπτεται και υποχρεούται για κατάταξη. Για την αποφυγή ενδεχόμενων παραλείψεων, επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία εξέτασης της σωματικής του ικανότητας, απαιτεί διαδοχικά στάδια εξέτασής του από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων και στη συνέχεια παρουσίασή του ενώπιον της οικείας Επιτροπής Απαλλαγών για την τελική κρίση. β. Εφόσον ο παραπεμπόμενος κριθεί ακατάλληλος για στράτευση (Ι5), απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. γ. Εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισης του ως αντιρρησία συνείδησης διακόπτεται και εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, αυτή επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη της αναβολής, κατόπιν υποβολής νέων δικαιολογητικών. δ. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος κριθεί ικανός για στράτευση, τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για λήψη απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 4 Διαβίβαση Αιτήματος στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διαβίβαση αιτήματος (μαζί με τα δικαιολογητικά) από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες εντός πέντε (5) ημερών, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

        Σημειώσεις Αυτοί για τους οποίους υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), παραμένουν νόμιμα εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων έως την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν σε αυτές ή να αναλάβουν υπηρεσία, λόγω απόρριψης του αιτήματός τους ή λόγω ένταξής τους στους υπόχρεους εναλλακτικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

        Όχι Όχι


       • 5 Σύγκληση Ειδικής Επιτροπής άρθρου 62 ν. 3421/2005

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α΄302), εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται με μέριμνα του προέδρου της, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και συνεδριάζει, όσες φορές απαιτείται, εντός των δύο (2) επομένων μηνών από την κατάταξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς στρατευσίμων ή από την υποχρέωση κατάταξης για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης, αναλόγως αν πρόκειται για στρατεύσιμους ή έφεδρους.

        Όχι Όχι


       • 6 Εξέταση υπόθεσης από την Ειδική Επιτροπή και έκδοσης γνωμοδότησης (πρακτικού)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για κάθε υπόθεση και γνωμοδότηση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο. Στο πρακτικό αναφέρονται απαραίτητα τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση της επιτροπής και όλα τα αναγκαία ληξιαρχικά και στρατολογικά στοιχεία του ενδιαφερομένου. Η γνωμοδότηση αναφέρεται στην υπαγωγή ή μη του ενδιαφερομένου, στις διατάξεις εναλλακτικής υπηρεσίας.

        Όχι Όχι


       • 7 Υποβολή σχεδίου απόφασης στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς λήψη απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτημάτων και τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρακτικών, ο εισηγητής παραδίδει τους σχετικούς φακέλους στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η οποία τους υποβάλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επισυνάπτοντας σε κάθε φάκελο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού και σχέδιο υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο σύμφωνο με αυτό του πρακτικού, καθώς και σχετική πρότασή της για το φορέα ή τους φορείς στους οποίους μπορεί να διατεθεί και τις θέσεις που μπορεί να καλύψει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με τα προσόντα και τις επαγγελματικές ή γραμματικές γνώσεις του. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαφωνεί με το περιεχόμενο του σχεδίου απόφασης, συντάσσεται άλλο σύμφωνα με την εντολή του.

        Όχι Όχι


       • 8 Λήψη Απόφασης Αναγνώρισης ή μη Αντιρρησία Συνείδησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την αποδοχή ή όχι των σχετικών αιτημάτων αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 62 του ν.3421/05 (Α΄ 302).

        Όχι Όχι


       • 9 Αποδοχή Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και στον ακριβή φορέα του δημοσίου τομέα στον οποίο διατίθεται ο ενδιαφερόμενος προς εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας.

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πληροφορηθεί με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο θα του αποσταλεί ταχυδρομικά στη δηλωθείσα από τον ίδιο διεύθυνση κατοικίας και θα έχει προθεσμία παρουσίασης, στον αρμόδιο φορέα για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, δύο (2) μηνών από την υπογραφή της υπουργικής απόφασης. Όσοι έφεδροι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

        Ναι Ναι


       • 10 Απόρριψη Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

        Ναι Ναι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.