Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdfbfbcc6-a413-4e1d-b3bb-881abaad15be 225434

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 11 + (
2
)

Κόστος

Από 50 έως 250 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε επαγγελματίες οδηγουύς που επιθυμούν την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των δύο (2) μηνών από τη λήξη ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης.

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, η άδεια θεωρείται αφαιρεθείσα και επαναχορηγείται, αφού η/ο ενδιαφερόμενη/ος καταβάλλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250 €. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης με τα πλήρη δικαιολογητικά, η άδεια θεωρείται αφαιρεθείσα και επαναχορηγείται πλέον με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης, δηλαδή αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η υποβολή της αίτησης ανανέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ψηφιακά μέσω του gov.gr προσωρινά μόνο για την Περιφέρεια Αττικής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

Σημειώσεις

Η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής της αίτησης ανανέωσης μέσω του gov.gr προσωρινά αφορά μόνο την Περιφέρεια Αττικής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών πρέπει να καταθέσει την αίτηση για την ανανέωση της Ειδικής Αδειας Οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου στην ίδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που του χορήγησε ή επέκτεινε την αρχική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Για την αίτηση ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρέπει να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της ειδικής τους άδειας οδήγησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και για την επαναχορήγησή της απαιτείται από τον αιτούντα να καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250 €.

       Ναι Ναι

      • 4 Ηλικιακές Ο υποψήφιος πρέπει να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Ο αιτών οφείλει να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α65), όπως ισχύει κάθε φορά.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε Ταμείο ή από το Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχηματος που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α του άρθρου 100 του Ν.4070/2012 (Α 82), ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

       Όχι Όχι

      • 10 Υπηκοότητας Ο αιτών, αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.

       Όχι Όχι

      • 11 Εκπαιδευτικές Ο αιτών, αν είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 12 Ιατρικές Ο αιτών να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € - κωδικός τύπου e-παραβόλου «2987». 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2987

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 250,00€ - κωδικός τύπου e-παραβόλου «2988» Το εν λόγω παράβολο αφορά στην περίπτωση επαναχορήγησης της αρχικής άδειας οδήγησης, όταν έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της. Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου-Τύπος παραβόλου: Ανανέωση ….) και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. 250 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2988

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. καθώς και Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή Πιστοποίηση Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Ε.Ε. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. καθώς και Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή Πιστοποίηση Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Ε.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για υπήκοο τρίτης χώρας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2244

      • 4 Φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Άδεια οδήγησης

       Φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 5 Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο, που εκδίδονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερόμενου καθώς και τα αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν στον παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση. Γνωμάτευση

       Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο, που εκδίδονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερόμενου καθώς και τα αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν στον παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Eκδίδονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερόμενου από: 1. ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) με καταβολή αμοιβής, το ύψος της οποίας ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή 2. από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, με καταβολή αμοιβής σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους. Για την έκδοση των Ιατρικών Πιστοποιητικών απαιτούνται επιπλέον της αμοιβής: η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας, ειδάλλως προσκομίζονται οι εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής, οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας. Γνωμάτευση

       Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής, οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 8520

      • 7 Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: α. δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά β. δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένη/ος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο γ. έχω ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄, Γ΄ ή Δ΄ δ. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: α. δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά β. δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένη/ος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο γ. έχω ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β΄, Γ΄ ή Δ΄ δ. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 50,00€. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 50,00€.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ανανέωση Ειδικής Άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου «2987»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 12 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 250,00€ στην περίπτωση επαναχορήγησης της αρχικής άδειας οδήγησης, όταν έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 250,00€ στην περίπτωση επαναχορήγησης της αρχικής άδειας οδήγησης, όταν έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ανανέωση Ειδικής Ε.Δ.Χ. εάν ληγμένη από 6μην έως 5έτη-κωδικός τύπου «2988»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 3385

      • 13 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης Άδεια οδήγησης

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • Νόμος 106 4199 2013 216 Α

       Περιγραφή Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 106: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α ́ 82) και του ν. 3534/2007

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100216

      • Νόμος 95 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις Άρθρο 95: Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 26 3710 2008 216 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις Άρθρο 26: Όριο ηλικίας οδηγών λεωφορείων και ΕΔΧ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100216

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 348 1997 238 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των Π.Δ των 243/87 (Α 104) Περί κανονισμού λειτουργίας επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή (ταξί-αγοραία) που στην άδεια κυκλοφορίας τους γράφεται ως έδρα τους διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - περιχώρων Άρθρο 6: Τροποποίηση των παρ. 2 και 8 του άρθρου 14 των ΠΔ 243/87 ΚΑΙ 244/87

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100238

      • Προεδρικό Διάταγμα 244 1987 104 Α

       Περιγραφή Περί κανονισμού λειτουργίας επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί - αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100104

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 243 1987 104 Α

       Περιγραφή Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή (ταξί-αγοραία) που στην άδεια κυκλοφορίας τους γράφεται ως έδρα τους διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων. Άρθρο 14: Ειδική Άδεια Οδήγησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100104

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 102118/1438/Φ.4.1/18 2018 6100 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β 2254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206100

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος απευθείας στην Υπηρεσία ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος ψηφιακά.

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης ανανέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ψηφιακά μέσω του gov.gr προσωρινά μόνο για την Περιφέρεια Αττικής.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί τα στοιχεία του αιτούμενου και πρωτοκολλεί την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.