Αντιστοιχία βαθμού Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση188f3ec6-fc47-4265-9b24-08830903a4d4 709833

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  50.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αντιστοιχία βαθμού Ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλοδαπής. Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου έχει αναγνωρισθεί η ισοτιμία ή η «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλου σπουδών του, δύναται να υποβάλει αίτηση αντιστοιχίας βαθμού. Οι αιτήσεις, επί του παρόντος, υποβάλλονται με αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρωτοκόλλου του ΔΟΑΤΑΠ (protocol@doatap.gr). Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση αντιστοιχίας βαθμού τίτλου σπουδών.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΥΆλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αντιστοιχία βαθμού Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή Πράξης Αναγνώρισης ισοτιμίας ή "ισοτιμίας και αντιστοιχίας" τίτλου σπουδών

        Σύνδεσμος https://e-doatap.doatap.gr/

        Όχι Όχι

       • 1 50 € πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 51,20 €) 50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Τέλος

        Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.doatap.gr/gr/paravola.php

        Όχι

       • 1 Πράξη Αναγνώρισης ισοτιμίας ή "ισοτιμίας και αντιστοιχίας" τίτλου σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

        Πράξη Αναγνώρισης ισοτιμίας ή "ισοτιμίας και αντιστοιχίας" τίτλου σπουδών

        Σχετικός σύνδεσμος: https://e-doatap.doatap.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών δύναται να ληφθεί από τον ανωτέρω σύνδεσμο μόνο για τις αιτήσεις αναγνώρισης τίτλου σπουδών που είχαν υποβληθεί μετά τις 20-5-2019.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • Νόμος 3328 2005 80 Α
       • 1 Υποβολή Αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο χρόνος υποβολής εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του αιτούντος.

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

        Όχι Όχι


       • 3 Ανάθεση σε Ειδικό Εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Οργανισμού αναθέτει το αίτημα σε ειδικό εισηγητή.

        Σημειώσεις Το πλήθος των ειδικών εισηγητών είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το οριζόμενο στη νομοθεσία.

        Όχι Όχι


       • 4 Εύρεση φακέλου αναγνώρισης τίτλου σπουδών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εύρεση φακέλου αναγνώρισης τίτλου σπουδών από το αρχείο του ΔΟΑΤΑΠ. Για νεότερες υποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών (υποβληθείσες μετά τις 20-5-2019), ο φάκελος αναζητείται στη πλατφόρμα e-doatap.doatap.gr

        Όχι Όχι


       • 5 Υπολογισμός αντιστοιχίας βαθμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Υπολογισμός αντιστοιχίας βαθμού από τον Ειδικό Εισηγητή σε εφαρμογή επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποδοχή του υπολογισθέντα βαθμού από το αμόδιο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Αποδοχή του υπολογισθέντα βαθμού από το αμόδιο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με υπογραφή του υπολογιστικού φύλλου.

        Όχι Όχι


       • 7 Σύνταξη Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σύνταξη της Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού σε εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

        Όχι Όχι


       • 8 Υπογραφή της Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογραφή της Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού από τον Πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ.

        Όχι Όχι


       • 9 Παραλαβή της Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή της Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού από τον αιτούντα είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

        Σημειώσεις Ο μέγιστος χρόνος για την δια ζώσης πραλαβή εξαρτάται από τον αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • Ιστοσελίδα ΔΟΑΤΑΠ Αίτηση αντιτοιχίας βαθμού

       • Ιστοσελίδα ΔΟΑΤΑΠ Παράβολο καθορισμού βαθμολογικής αντιστοιχίας


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.