Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Αναπηρίας Δημοσίου Τομέα & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση334555ee-1993-41cb-80e2-bee76372383d 637840

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία, Γενική διεύθυνση δημόσιου τομέα/Αρμόδια διεύθυνση δημόσιου τομέα

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Επικουρικής Σύνταξης λόγω Αναπηρίας μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση δημόσιου τομέα/Αρμόδια διεύθυνση δημόσιου τομέα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται με την αίτηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού. Η υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.). ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους μονίμους υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ υποβάλλεται από τους ίδιους στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. Οι υπάλληλοι με σχέση ΙΔΑΧ οι οποίοι έχουν κύριο ασφαλιστικό φορέα το π. ΙΚΑ και επικουρική ασφάλιση στο π. ΕΤΕΑΜ, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi) την αίτησή τους στη αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ (Διαδικασία 996489).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Απονομή σύνταξης λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Δημοσίου Τομέα).

Σημειώσεις

ΠΕΡ. 1: Μόνιμοι Υπάλληλοι ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα π. ΙΚΑ: Ο αιτών τυπώνει, συμπληρώνει την αίτηση και την υποβάλει στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΠΕΡ. 2: Μόνιμοι Υπάλληλοι Δημοσίου και ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα π. ΓΛΚ: Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του. Στην εν λόγω αίτηση ο υπάλληλος δηλώνει και αν επιθυμεί την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Ένσταση προς τη Διοικητική Επιτροπή Επικουρικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, εντός εξήντα (60) ημερών από τη παραλαβή της Συνταξιοδοτικής Απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για απονομή Επικουρικής Σύνταξης Αναπηρίας μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και υπαλλήλων των ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας. Αίτηση για απονομή επικουρικής Σύνταξης αναπηρίας μονίμων Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και υπαλλήλων ΝΠΔΔ με φορέα κύριας ασφάλισης το π. ΓΛΚ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Αναπηρίας Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Αναπηρίας Γνωμάτευση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία ο/η δημόσιος υπάλληλος/λειτουργός κρίνεται ανίκανος/η για εργασία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές ΦΕΚ απόλυσης λόγω ανικανότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Απόφαση Πιστοποίησης Αναπηρίας απο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

       Ναι Ναι

      • 4 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος, παλαιός ή νέος, πρέπει να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του απονέμοντα Φορέα Κύριας Σύνταξης, για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας (ανικανότητα μη οφειλόμενη στην Υπηρεσία).

       Όχι Όχι

      • 5 Απόφαση Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω Ανικανότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 6714

      • 4 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 5392

      • 5 Απόφαση ανικανότητας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Γνωμάτευση

       Απόφαση ανικανότητας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο φορέα το π. ΙΚΑ οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις κοινές διατάξεις (Επικουρική ασφάλιση στο π. ΤΕΑΠΟΚΑ, π. ΤΑΔΚΥ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Αντίγραφο Απόφασης Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω ανικανότητας. Απόφαση

       Αντίγραφο Απόφασης Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω ανικανότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ η Υπηρεσία των οποίων ΔΕΝ εκδίδει ΔΑΥΚ Η Απόφαση Συνταξιοδότησης για τους υπαλλήλους του Δημοσίου αναζητείται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο που επεξεργάζεται την αίτηση για επικουρική ασφάλιση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1127

      • 7 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνολικός χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης δεν δύναται να ξεπερνά αυτό της Κύριας Ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 8619

      • 8 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνολικός χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης δεν δύναται να ξεπερνά αυτό της Κύριας Ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 9 Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου, αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών). Βεβαίωση

       Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου, αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνολικός χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης δεν δύναται να ξεπερνά αυτό της Κύριας Ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 10 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς ή την καταβολή του σε δόσεις. Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 11 Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Βεβαίωση

       Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός είχε προηγούμενο χρόνο ασφάλισης σε άλλο Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης και επιθυμεί την προσμέτρηση του σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 13 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε ασφαλισμένους - μονίμους υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ, των οποίων η Υπηρεσία ΔΕΝ εκδίδει ΔΑΥΚ. Για τη λήψη του πλήρους Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην Υπηρεσία προέλευσης την ημέρα λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

       Ναι 1244

      • Προεδρικό Διάταγμα 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Αναγκαστικός Νόμος 18, 19 - 21 1846 1951 179 Α

       Περιγραφή Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19510100179

      • Νόμος 18-21 2676 1999 1 Α

       Περιγραφή Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100001

      • Νόμος 3865 2010

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 96-97 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 44-49 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις / Παροχές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, καταγραφή χρόνων ασφάλισης, αναζήτηση θεμελιωτικού δικαιώματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Αποριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο αιτών δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα η αίτησή του απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική Απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από τις άλλες Δ/νσεις Επικουρικής Ασφάλισης και άλλα Επικουρικά Ταμεία/Τομείς/Κλάδους.

       Σημειώσεις Η αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης πραγματοποιείται εφόσον ο/η υπάλληλος/λειτουργός επιθυμεί την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και δεν έχει ζητήσει την αποποίηση του χρόνου αυτού. Ο χρόνος απάντησης της αρμόδιας Δ/νσης ή Ταμείου διαφέρει ανά ασφαλισμένο.

       Ναι Όχι


      • 5 Εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης ώστε να θεμελιώσει ο ασφαλισμένος δικαίωμα συνταξιοδότησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτημα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, ενεργοποιείται σ΄αυτό το στάδιο. Η εξαγορά γίνεται με τις αποδοχές και το ποσοστό που ίσχυαν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη αίτηση, η εξαγορά πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών εξόδου.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγράφεται το σύνολο του χρόνου ασφάλισης του αιτούντα, καθώς και το θεμελιωτικό της σύνταξης δικαίωμα και εκδίδεται η Απόφαση Σύνταξης Αναπηρίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Πληρωμή μηνιαίας Σύνταξης και τυχόν αναδρομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση για την καταβολή της κύριας σύνταξης αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή απόφασης απονομής επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.