Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Αναπηρίας Ιδιωτικού Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση92a2a214-30e5-47e7-9fb7-0172e3e09ab1 922214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 8 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση των ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα για να λάβουν επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας. Περιγράφονται τα βήματα της διαδικασίας από την αίτηση έως την έκδοση απόφασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης e-ΕΦΚΑ / Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Αναπηρίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ένσταση από τον ασφαλισμένο μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για απονομή Επικουρικής Σύνταξης Αναπηρίας Ιδιωτικού Τομέα

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Αναπηρίας Ιδιωτικού Τομέα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος, πρέπει να έχει το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 11Α του Ν. 4387/16 ή τη νομοθεσία του απονέμοντα Φορέα κύριας σύνταξης (εφόσον πρόκειται για ατύχημα εκτός εργασίας).

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια της αναπηρίας. Η ίδια γνωμάτευση είναι απαραίτητη και για την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης αναπηρίας από τον κύριο φορέα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Απόφαση απονομής κύριου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων έως 31/12/2001. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων έως 31/12/2001.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Λοιπά δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λοιπά δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Καταστατικό επιχείρησης με όλες τις τροποποιήσεις και λύση (για τους Βενζινοπώλες), Τιμολόγια Αγοράς Αλεύρων όλων των ετών και Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (για τους Αρτοποιούς), Βεβαίωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ενεργό μέλος, Πιστοποιητικό Τεχνικού Επιμελητηρίου, Αντίγραφο Πτυχίου (για τους Χημικούς), Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για τους Συμβολαιογράφους).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9102

      • 3 Απόφαση απονομής σύνταξης από τον κύριο φορέα. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση απονομής σύνταξης από τον κύριο φορέα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποφάσεις που δεν αντλούνται ψηφιακά αναζητούνται από τον ασφαλισμένο (email, ταχυδρομικά, εκ του σύνεγγυς).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 4 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε αλλοδαπούς αλλά και σε Έλληνες που το επιθυμούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2244

      • 6 Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της Άδεια

       Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός Σένγκεν, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, απαιτείται και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4627

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/faq

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ζητηθεί η αναγνώριση πλασματικών χρόνων στρατού, ή φυλάκισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 3709

      • 8 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ). Αποδεικτικό ανεργίας

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9040

      • 9 Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 10 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί αλλά προκύψει ότι απαιτείται η αναγνώριση για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μπορεί ο ασφαλισμένος να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • Νόμος 11, 11Α 4387 2016 94 Α

       Περιγραφή Σύνταξη αναπηρίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 5 997 1979 287 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης π. ΕΤΕΑΜ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100287

      • Νόμος 44 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Τρόπος υπολογισμού επικουρικής σύνταξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 18 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 35 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • 1 Λήψη αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης αναπηρίας από τον ασφαλισμένο μέσω της σχετικής εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση ηλεκτρονικής αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Διαβίβαση ηλεκτρονικής αίτησης στον εισηγητή της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ για το π. ΕΤΕΑΜ, της αρμόδιας Διεύθυνσης Απονομής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων για το π. ΕΤΑΑ ή στην αρμόδια Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος χρόνου ασφάλισης.

       Σημειώσεις Πραγματοποιείται καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Φορέα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Φορέα είναι ελλιπή, μπορεί να χρειαστεί η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ασφαλισμένο, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια,. Καταστατικό επιχείρησης με όλες τις τροποποιήσεις και λύση (για τους Βενζινοπώλες),Τιμολόγια Αγοράς Αλεύρων όλων των ετών, Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (για τους Αρτοποιούς), Βεβαίωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ενεργό μέλος, Πιστοποιητικό Τεχνικού Επιμελητηρίου, Αντίγραφο Πτυχίου (για τους Χημικούς), Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για τους Συμβολαιογράφους).

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης από τις Διευθύνσεις που έχουν αρμοδιότητα πιστοποίησης χρόνου.

       Σημειώσεις Για τον χρόνο στο π. ΕΤΑΑ η αναζήτηση γίνεται από τη Γ΄ ή Δ΄ Διεύθυνση Απονομής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, για το χρόνο στο π.ΕΤΕΑΜ και στα συγχωνευθέντα σε αυτό ταμεία από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου, για τον χρόνο στα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία από μία εκ των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ύπαρξης οφειλών: από τον εργοδότη, στην περίπτωση των μισθωτών ή/και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εάν ήταν αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας.

       Σημειώσεις Εάν ο αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας έχει οφειλές άνω των ορίων που ορίζονται με το άρθρο 61 του ν.3863/10, δίνεται προθεσμία 2 μηνών για εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού από ημερομηνία αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος συμπλήρωσης συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, γίνεται έλεγχος εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση είναι ο αρμόδιος απονέμων στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση δεν είναι ο αρμόδιος τότε διαβιβάζει για κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης στην οποία αναφέρεται ο τρόπος θεμελίωσης, το ποσό της σύνταξης, το ποσό τυχών οφειλών και η ημερομηνία καταβολής.

       Όχι Όχι


      • 8 Πληρωμή επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβολή της επικουρικής σύνταξης και τυχών αναδρομικών ποσών συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.