Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος Δημοσίου Τομέα & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8de2bd41-d65b-4b44-ba02-aa5e51fbb056 910749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 10 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή επικουρικής σύνταξης σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους/ λειτουργούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. (Υπαλλήλους Υπουργείων, Δικαστικούς, Καθηγητές & υπάλληλους ΑΕΙ-ΤΕΙ, Εκπαιδευτικούς, Υπαλλήλους ΟΤΑ, Υπαλλήλους/Νοσηλευτικό Προσωπικό & Ιατρούς ΕΣΥ, Υπαλλήλους ΙΚΑ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται με την αίτηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού. Η υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.). ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους μονίμους υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ υποβάλλεται από τους ίδιους στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. Οι υπάλληλοι με σχέση ΙΔΑΧ οι οποίοι έχουν κύριο ασφαλιστικό φορέα το π. ΙΚΑ και επικουρική ασφάλιση στο π. ΕΤΕΑΜ, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi) την αίτησή τους στη αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ (Διαδικασία 996489).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος (Δημοσίου Τομέα και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ)

Σημειώσεις

ΠΕΡ. 1: Μόνιμοι Υπάλληλοι ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα π. ΙΚΑ: Ο αιτών τυπώνει, συμπληρώνει την αίτηση και την υποβάλει στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΠΕΡ. 2: Μόνιμοι Υπάλληλοι Δημοσίου και ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα π. ΓΛΚ: Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του. Στην εν λόγω αίτηση ο υπάλληλος δηλώνει και αν επιθυμεί την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ένσταση προς τη Διοικητική Επιτροπή Επικουρικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, εντός εξήντα (60) ημερών από τη παραλαβή της Συνταξιοδοτικής Απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος Δημοσίου Τομέα & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος Δημοσίου Τομέα & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος, παλαιός ή νέος, πρέπει να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του απονέμοντα Φορέα Κύριας Σύνταξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που ορίζουν οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με ειδικές διατάξεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 παραγ. α του Π.Δ. 169/07, του Ν.612/77και τους νόμους που παραπέμπουν σε αυτόν, θα πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις που αφορούν στο είδος της πάθησης και στο ποσοστό αναπηρίας.

       Ναι Ναι

      • 4 Αναπηρίας Για όσους συνταξιοδοτούνται ως γονείς ή σύζυγοι ατόμων με ανικανότητα, θα πρέπει να πληρούνται επιπλέον των ηλικιακών και ασφαλιστικών προϋποθέσεων, όπως το ποσοστό της αναπηρίας του συγγενικού μέλους καθώς σε εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές Να έχει εκδοθεί απόφαση απονομής σύνταξης κύριου φορέα ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση απονομής σύνταξης κύριου φορέα ασφάλισης. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση απονομής σύνταξης κύριου φορέα ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ υποβάλλουν οι ίδιοι την Απόφαση σύνταξης κύριου φορέα ασφάλισης στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 2 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης υπαλλήλου. (Δ.Α.Υ.Κ.) Δελτίο

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης υπαλλήλου. (Δ.Α.Υ.Κ.)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο υπάλληλος/λειτουργός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 3 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εναλλακτικά του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) στην περίπτωση μονίμου υπαλλήλου ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ, κατατίθεται από τον ίδιο πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ όπου η Υπηρεσία δεν αποστέλλει Δ.Α.Υ.Κ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ όπου η Υπηρεσία δεν αποστέλλει Δ.Α.Υ.Κ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 5392

      • 6 Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι πρώτος δικαιούχος και αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι πρώτος δικαιούχος και αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ όπου η Υπηρεσία δεν αποστέλλει Δ.Α.Υ.Κ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 6714

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί συγκεκριμένο έντυπο και είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ. Συμπληρώνεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν/αυτήν. Συγκεκριμένα δηλώνεται αν ο χρόνος του/της χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα , αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση, αν εργάζεται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν λαμβάνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης), κ.α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί συγκεκριμένο έντυπο και είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ. Συμπληρώνεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν/αυτήν. Συγκεκριμένα δηλώνεται αν ο χρόνος του/της χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα , αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση, αν εργάζεται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν λαμβάνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης), κ.α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Βεβαίωση

       Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός είχε προηγούμενο χρόνο ασφάλισης σε άλλο Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης και επιθυμεί την προσμέτρηση του σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων και σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως γονείς ανήλικων/ανίκανων/τριών τέκνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3964

      • 10 Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών). Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση πλασματικού χρόνου σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2825

      • 11 Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που ο υπάλληλος/λειτουργός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 8619

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η υπάλληλος/λειτουργός θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς ή την καταβολή του σε δόσεις. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η υπάλληλος/λειτουργός θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς ή την καταβολή του σε δόσεις.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 13 Απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο για τις περιπτώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το π. ΙΚΑ ως γονείς ή σύζυγοι προσώπων με αναπηρία ή με τις διατάξεις του Ν. 612/1977. Με τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) καθορίζεται το ποσοστό, η μορφή και η διάρκεια πιστοποίησης της αναπηρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • Νόμος 44 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Τρόπος υπολογισμού επικουρικής σύνταξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Πλασματικοί χρόνοι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 1 & 2 Παράγραφος Ε, Υποπαράγραφος Ε3 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 1, Παράγραφος Β, Υποπαράγραφος Β2, & Άρθρο 1, Παράγραφος ΙΑ, Υποπαράγραφος ΙΑ.4 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 10 3863 2010 115 Α

       Περιγραφή Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100115

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Προεδρικό Διάταγμα 56 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Ηλικία συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου. (Το άρθρο τροποποιήθηκε με το Ν.3865/2010, το 4002/2011, το Ν.4093/2012, το Ν.4387/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 33 & 53 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων σε φορείς επικουρικής ασφάλισης.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19920100165

      • Νόμος 3 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Δικαίωμα-προϋποθέσεις συνταξιοδότησης νέων ασφαλισμένων Δημοσίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Νόμος 15 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη νέων ασφαλισμένων Δημοσίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Νόμος 18 2676 1999 1 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100001

      • Νόμος 1 612 1977 164 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ατόμων με ειδικές αναπηρίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100164

      • Αναγκαστικός Νόμος 28 1846 1951 179 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ. (Επί των διατάξεων του άρθρου έχουν επέλθει τροποποιήσεις με το Ν.3655/2008, το Ν. 3863/2010, το Ν. 40932012)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19510100179

      • Νομοθετικό Διάταγμα 980 1942 24 Α

       Περιγραφή Ιδρυτικός Νόμος Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19420100024

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της υποβληθείσας αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απονομή επικουρικής σύνταξης γήρατος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ύπαρξης χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος αν από τα στοιχεία του Δ.Α.Υ.Κ. του/της υπαλλήλου/λειτουργού, ή τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη προηγούμενου χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον προκύψει χρόνος ασφάλισης σε άλλο/α ταμείο/α και δεν υπάρχει έγγραφο πιστοποίησης του χρόνου αυτού, τότε αναζητείται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης είτε μέσω λογισμικού είτε από τα τέως ταμεία κύριας ασφάλισης που έχουν την αρμοδιότητα της πιστοποίησης του χρόνου αυτού.

       Σημειώσεις Η αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης πραγματοποιείται εφόσον ο/η υπάλληλος/λειτουργός επιθυμεί την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και δεν έχει ζητήσει την αποποίηση του χρόνου αυτού. Ο χρόνος απάντησης της αρμόδιας Δ/νσης ή Ταμείου διαφέρει ανά ασφαλισμένο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων κανονισμού και καταβολής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης γήρατος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ύπαρξης αίτησης αναγνώρισης χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου στο παρελθόν ή κατά την αίτηση συνταξιοδότησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει αιτηθεί στο παρελθόν αλλά ούτε κατά την υποβολή της αίτησης του για συνταξιοδότηση αναγνώριση πλασματικού χρόνου , όμως προκύψει ότι απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο ασφαλισμένος δύναται να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης αναγνώρισης χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις όπου ο/η υπάλληλος/λειτουργός έχει αιτηθεί την αναγνώριση χρόνου (τέκνων, σπουδών, στρατιωτικής θητείας κ.τ.λ.) και πληρούνται οι ισχύουσες κατά το νόμο προϋποθέσεις εκδίδεται σχετική απόφαση στην οποία αναφέρεται το είδος, το διάστημα και το ποσό της αναγνώρισης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης απονομής επικουρικής σύνταξης ή απορριπτικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και έχουν πραγματοποιηθεί οι τυχόν αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση με την οποία κανονίζεται το ποσό και η ημερομηνία έναρξης καταβολής της επικουρικής σύνταξης. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 8 Πληρωμή επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης απονομής επικουρικής σύνταξης πιστώνεται η σύνταξη στον τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στο Δ.Α.Υ.Κ. του/της υπαλλήλου/λειτουργού ή στο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού τραπεζικού λογαριασμού που έχει κατατεθεί, στην περίπτωση υπαλλήλου ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή απόφασης απονομής επικουρικής σύνταξης ή απορριπτικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.