Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος Ιδιωτικού Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση85478ffd-aaad-45b6-85b3-525793f8e92b 996489

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 14 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση των ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα για να λάβουν επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος. Περιγράφονται τα βήματα της διαδικασίας από την αίτηση έως την έκδοση απόφασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης e-ΕΦΚΑ / Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  'Ενσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ένσταση από τον ασφαλισμένο μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για απονομή Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος Ιδιωτικού Τομέα

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος Ιδιωτικού Τομέα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μισθοδοσία – Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση ( ΑΠΔ )
      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από τη νομοθεσία του απονέμοντα Φορέα κύριας σύνταξης. Για τους ασφαλισμένους του π.ΕΤΕΑΜ απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις (4.500 ΗΑ).

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που ορίζουν οι διατάξεις με τις οποίες κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΕΑΜ δεν απαιτείται συγκεκριμένο όριο ηλικίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με ειδικές προνομιακές διατάξεις ν. 612/1977 και τους νόμους που παραπέμπουν σε αυτόν, πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις που αφορούν στο είδος της πάθησης και στο ποσοστό αναπηρίας.

       Ναι Ναι

      • 4 Αναπηρίας Για όσους συνταξιοδοτούνται ως γονείς, σύζυγοι, αδέλφια αναπήρων, πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις που αφορούν στο ποσοστό της αναπηρίας του συγγενικού μέλους.

       Όχι Όχι

      • 5 Εισοδηματικές Για όσους συνταξιοδοτούνται ως γονείς, σύζυγοι, αδέλφια αναπήρων, πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις που αφορούν σε εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

       Ναι Ναι

      • 6 Ασφαλιστικές Απόφαση απονομής σύνταξης κύριου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων και έως 31/12/2001. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων και έως 31/12/2001.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Λοιπά δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λοιπά δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Καταστατικό επιχείρησης με όλες τις τροποποιήσεις και λύση της (για τους Βενζινοπώλες), Τιμολόγια Αγοράς Αλεύρων όλων των ετών και Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (για τους Αρτοποιούς), Βεβαίωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ενεργό μέλος, Πιστοποιητικό Τεχνικού Επιμελητηρίου, Αντίγραφο Πτυχίου (για τους Χημικούς), Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για τους Συμβολαιογράφους).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9102

      • 3 Αποδεικτικό συνταξιοδότησης Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποφάσεις που δεν αντλούνται ψηφιακά, αναζητούνται από τον ασφαλισμένο για προσκόμιση με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (email, ταχυδρομικώς, εκ του σύνεγγυς).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 4 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ζητηθεί η αναγνώριση πλασματικών χρόνων στρατού, ή φυλάκισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 8619

      • 5 Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ Αποδεικτικό ανεργίας

       Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9040

      • 6 Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου επιδοτούμενης ασθένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση εργοδότη για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργοδότη για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον χρόνο της άδειας, από την οποία προκύπτει ο λόγος της χορηγηθείσας άδειας και η διάρκεια αυτής. Δεκτή μπορεί να γίνει και βεβαίωση του εργοδότη ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο εκδόσεως αυτής, από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία αυτά. Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 9 Βεβαίωση επιδότησης λόγω κύησης και λοχείας ΟΑΕΔ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση επιδότησης λόγω κύησης και λοχείας ΟΑΕΔ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου κύησης και λοχείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση εργοδότη για ημέρες απεργίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργοδότη για ημέρες απεργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση χρόνου απεργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9703

      • 11 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τα διαστήματα συμμετοχής σε απεργία, σφραγισμένη από την οικεία Συνδικαλιστική Οργάνωση/ή τη ΓΣΕΕ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 7320

      • 12 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον υποβληθεί αίτηση για: 1. αναγνώριση χρόνου τέκνου/ων 2. συνταξιοδότηση με διατάξεις ως μητέρα/χήρος πατέρας ανήλικου τέκνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 13 Hλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Hλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στην αίτηση συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ή/και την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, αλλά προκύψει ότι απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μπορεί ο ασφαλισμένος να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ή /και την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 14 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 15 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε αλλοδαπούς αλλά και σε Έλληνες που το επιθυμούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 14

       Ναι 2244

      • 16 Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της

       Άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός Σένγκεν, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, απαιτείται και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι

      • Νόμος 2, παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε3 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Μεταβολή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 1, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.4 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 5 997 1979 287 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης π.ΕΤΕΑΜ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100287

      • Νόμος 11 3863 2010 115 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης νέων ασφαλισμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100115

      • Νόμος 1 612 1977 164 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ειδικών περιπτώσεων αναπηρίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100164

      • Νόμος 37 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Νόμος 44 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Τρόπος υπολογισμού επικουρικής σύνταξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 18 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • 1 Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης γήρατος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης γήρατος από τον ασφαλισμένο μέσω της σχετικής εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση ηλεκτρονικής αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Διαβίβαση ηλεκτρονικής αίτησης στον εισηγητή της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ για το π. ΕΤΕΑΜ, της αρμόδιας Διεύθυνσης Απονομής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων για το π. ΕΤΑΑ ή στην αρμόδια Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος χρόνου ασφάλισης.

       Σημειώσεις Πραγματοποιείται η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στον Φορέα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Φορέα είναι ελλιπή, μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ασφαλισμένο, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια, Καταστατικό επιχείρησης με όλες τις τροποποιήσεις και λύση (για τους Βενζινοπώλες),Τιμολόγια Αγοράς Αλεύρων όλων των ετών και Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (για τους Αρτοποιούς), Βεβαίωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ενεργό μέλος, Πιστοποιητικό Τεχνικού Επιμελητηρίου, Αντίγραφο Πτυχίου (για τους Χημικούς), Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για τους Συμβολαιογράφους).

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης από τις Διευθύνσεις που έχουν αρμοδιότητα πιστοποίησης χρόνου.

       Σημειώσεις Για τον χρόνο στο π. ΕΤΑΑ η αναζήτηση γίνεται από τη Γ ή Δ Διεύθυνση Απονομής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, για το χρόνο στο π.ΕΤΕΑΜ και στα συγχωνευθέντα σε αυτό ταμεία από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου, για το χρόνο στα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία η αναζήτηση γίνεται από μία εκ των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης.

       Ναι Όχι


      • 5 Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για απονομή επικουρικής σύνταξης δύναται να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, αλλά προκύψει ότι απαιτείται η αναγνώριση για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

       Ναι Όχι


      • 6 Προαιρετική Ασφάλιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για απονομή επικουρικής σύνταξης μπορεί υπό προϋποθέσεις να υπαχθεί σε προαιρετική ασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του, αλλά προκύψει ότι απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι την επιθυμεί.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ύπαρξης οφειλών: από τον εργοδότη, στην περίπτωση των μισθωτών ή/και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εάν ήταν αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας.

       Σημειώσεις Εάν ο αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας έχει οφειλές άνω των ορίων που ορίζονται με το άρθρο 61 του ν.3863/10, δίνεται προθεσμία 2 μηνών για εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού από ημερομηνία αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος συμπλήρωσης συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, γίνεται έλεγχος εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση είναι ο αρμόδιος απονέμων στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση δεν είναι ο αρμόδιος τότε διαβιβάζει για κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης στην οποία αναφέρεται ο τρόπος θεμελίωσης, η ημερομηνία έναρξης καταβολής, το ποσό της σύνταξης, το ποσό τυχών οφειλών.

       Όχι Όχι


      • 10 Πληρωμή επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβολή της επικουρικής σύνταξης και τυχών αναδρομικών ποσών συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.