Απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση90201e95-8c49-46e3-b6b4-7c4a2f3c2f06 361330

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική Δ/νση συντάξεων δημοσίου - Β΄Δ/νση συντάξεων δημοσίου

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 10 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος σε μόνιμους Υπαλλήλους ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του Δημοσίου (Ν. 3163/1955) και σε μόνιμους Υπαλλήλους ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το Δημόσιο (π. ΓΛΚ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Δ/νση συντάξεων δημοσίου - Β΄Δ/νση συντάξεων δημοσίου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις θα απευθύνουν τις αιτήσεις τους στις Τοπικές Διευθύνσεις π. ΙΚΑ. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ (εκτός αυτών που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας) με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΓΛΚ υποβάλλουν την αίτηση για συνταξιοδότηση στην Υπηρεσία τους, η οποία και τη διαβιβάζει μαζί με το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) στον e-ΕΦΚΑ.

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για απονομή Κύριας σύνταξης γήρατος.

Σημειώσεις

Η αίτηση για τους υπαλλήλους/λειτουργούς ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, λαμβάνει αρ. πρωτοκόλλου και στη συνέχεια ο ασφαλισμένος την τυπώνει και την υποβάλει εκ νέου στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το έντυπο της αίτησης για τους υπαλλήλους/λειτουργούς ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΓΛΚ είναι χειρόγραφο, συγκεκριμένο, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» και υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του. Στην εν λόγω αίτηση ο υπάλληλος δηλώνει και αν επιθυμεί την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Διαβατήριο, Ταυτότητα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών, εντός 60 ημερών από την παραλαβή της Συνταξιοδοτικής Απόφασης (Ν. 4700/2020).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση συνταξιοδότησης, Αίτηση για απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του Υπουργείου Εργασίας (Ασφαλιστικά Ταμεία), Αίτηση για απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Υπαλλήλων ΝΠΔΔ εκτός αυτών που υπάγονται στο Υπουργείου Εργασίας, Αίτηση για απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Υπαλλήλων ΝΠΔΔ των ΟΤΑ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Υπαλλήλων ΝΠΔΔ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος, παλαιός ή νέος, πρέπει να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που ορίζουν οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να διαθέτει κωδικούς στο taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 5 Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 6 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Αφορά σε ασφαλισμένους - υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ. Για τη λήψη του πλήρους Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην Υπηρεσία προέλευσης την ημέρα λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 7 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ). Δελτίο

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αφορά σε ασφαλισμένους - υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΓΛΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 3201

      • 8 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Για την ανάγκη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3964

      • 9 Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών). Βεβαίωση

       Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 10 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3709

      • 11 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 12 Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις υπαλλήλου/λειτουργού ο οποίος είναι διαζευγμένος, και επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας τριών τέκνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • Νόμος 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 1-109 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 19-27 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις - Ελεύθερη επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 111-113,354 4700 2020 127 Α

       Περιγραφή Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενδικο Βοήθημα της Έφεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100127

      • 1 Παραλαβή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αίτηση συνταξιοδότησης στο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/suntaxiodotese/aitese-suntaxiodoteses

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης κύριας σύνταξης λόγω γήρατος σε φυσική μορφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Φιλελλήνων 13-15.

       Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Το έντυπο της αίτησης για τους υπαλλήλους/λειτουργούς ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το τ. ΓΛΚ είναι χειρόγραφο, συγκεκριμένο, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» και υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του. Στην εν λόγω αίτηση ο υπάλληλος δηλώνει και αν επιθυμεί την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης από την Β΄ Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της έντυπης πρωτοκολλημένης αίτησης από τη Β΄ Δ/νση Απονομής Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής και ηλεκτρονική χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αιτήσεων ασφαλισμένων με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το τ. ΓΛΚ, η χρέωση γίνεται χειροκίνητα.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, καταγραφή χρόνων ασφάλισης, αναζήτηση θεμελιωτικού δικαιώματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο αιτών δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα η αίτησή του απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική Απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 6 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

       Σημειώσεις Ο χρόνος απάντησης της αρμόδιας Τοπικής Δ/νσης διαφέρει ανά ασφαλισμένο.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης ώστε να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή για την προσαύξηση της σύνταξης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτημα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, ενεργοποιείται σ΄αυτό το στάδιο. Η εξαγορά γίνεται με τις αποδοχές και το ποσοστό που ίσχυαν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη αίτηση, η εξαγορά πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών εξόδου. Στην περίπτωση της καταβολής του ποσού της εξαγοράς σε δόσεις μπορεί να παρακρατείται έως 1/4 του ποσού της σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης Κύριας Σύνταξης λόγω γήρατος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγράφεται το σύνολο του χρόνου ασφάλισης του αιτούντα καθώς και το θεμελιωτικό της σύνταξης δικαίωμα και εκδίδεται η Απόφαση Κύριας Συνταξης.

       Σημειώσεις Στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης περιλαμβάνεται ο χρόνος ασφάλισης στο φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκε, οι τυχόν χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης καθώς και τυχόν εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή μηνιαίας Σύνταξης και τυχόν αναδρομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση για την καταβολή της Κύριας Σύνταξης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή της Συνταξιοδοτικής Απόφασης στο δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της Συνταξιοδοτικής Απόφασης στο δικαιούχο με συστημένη επιστολή.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.