Απονομή σύνταξης από το Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3bd6e9a5-a804-4b1d-8ba1-3f6d6e468b58 369584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 17

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης των ασφαλισμένων στο Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.) για έκδοση αποφάσεων των προβλεπόμενων παροχών προς αυτούς, μόλις ικανοποιηθούν οι σχετικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου (άρθρο 25), οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. και οι δικαιοδόχοι τους δικαιούνται σύνταξης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα ασφάλισής τους, όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία και το καταστατικό του Ταμείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Το Ταμείο εφαρμόζει το σύστημα προκαθορισμένων, αλλά μη εγγυημένων παροχών και οι συντάξεις υπόκεινται σε αναπροσαρμογές με βάση την ετήσια αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Το Ταμείο χορηγεί τρία (3) είδη Συντάξεων: 1) Σύνταξη Γήρατος (εάν υπάρξει απόφαση από τον Κύριο Συνταξιοδοτικό Φορέα), 2) Σύνταξη Αναπηρίας (εάν υπάρξει απόφαση από τον Κύριο Συνταξιοδοτικό Φορέα και με γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή), 3) Σύνταξη Θανάτου (μπορεί να αφορά είτε τον θάνατο ενεργού ασφαλισμένου είτε του συνταξιούχου).

Για να χορηγηθούν οι συντάξεις, πρέπει πρώτα να εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης από τον Κύριο Συνταξιοδοτικό Φορέα.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απονομής σύνταξης από το Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλεται στο email του Ταμείου info@eteapep.gr, υπόψη του αρμόδιου Τμήματος Ασφάλισης και Εσόδων. Το Ταμείο δεν διαθέτει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες του υποβάλλονται αυτοπροσώπως, μέσω email, φαξ, ή ταχυδρομικά, αλλά για υποβολές που δεν γίνονται αυτοπροσώπως, χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ ή ηλεκτρονική βεβαίωση από την ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr. Τα απαιτούμενα συνοδευτικά της αίτησης δικαιολογητικά πρέπει να είναι απλά φωτοαντίγραφα, Τρίτοι μπορούν να εκπροσωπούν μέλη του Ταμείου με την απαραίτητη για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατίθενται μετά τη διακοπή της εργασίας, παράλληλα με την αίτηση στον e- ΕΦΚΑ, και δύναται να γίνουν ακόμα και την ίδια ημέρα -άρθρο 26 παρ.1. Τα έντυπα για τις αιτήσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Εάν λείπει κάποιο έγγραφο, το Ταμείο ενημερώνει τον ασφαλισμένο να το συμπληρώσει – με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και έγγραφη αλληλογραφία. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου από το Ταμείο και εκδοθεί η σχετική απόφαση από το Δ.Σ, η καταβολή της σύνταξης γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα, εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετική ημερομηνία. Συντάξεις που οφείλονται σε αποβιώσαντες συνταξιούχους χορηγούνται στους κληρονόμους τους, βάσει του Αστικού Κώδικα. Τέλος, ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφαλισμένου κλείνει εντός δέκα ημερών από την απόφαση του Δ.Σ. για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή σύνταξης από το ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Σύνταξης από το Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Βεβαίωση εταιρείας (πρόσληψης - αποχώρησης) με ανάλυση αποδοχών του τελευταίου, πριν της αποχωρήσεως από την εταιρεία, χρονικού διαστήματος 24 μηνών. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαίωση εταιρείας (πρόσληψης - αποχώρησης) με ανάλυση αποδοχών του τελευταίου, πριν της αποχωρήσεως από την εταιρεία, χρονικού διαστήματος 24 μηνών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στην περίπτωση αίτησης για σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει εργασθεί σε περισσότερες εταιρείες να προσκομισθεί βεβαίωση πρόσληψης - αποχώρησης από όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα ∆.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα ∆.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Α. Απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας Β. Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Απόφαση συνταξιοδότησης από το Φορέα κυρίας Ασφάλισης Απόφαση

       Απόφαση συνταξιοδότησης από το Φορέα κυρίας Ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Α. Απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας Β. Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Φωτοτυπίες ενσήμων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άλλο δικαιολογητικό

       Φωτοτυπίες ενσήμων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Α. Απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας Β. Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 6 Γνωμάτευση ΚΕΠΑ Βεβαίωση

       Γνωμάτευση ΚΕΠΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Α. Απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης µε πρώτο δικαιούχο τον ασφαλισμένο προς συνταξιοδότηση Βιβλιάριο

       Αντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης µε πρώτο δικαιούχο τον ασφαλισμένο προς συνταξιοδότηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Α. Απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας Β. Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 8 Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (σε περίπτωση εξαγοράς στρατού) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (σε περίπτωση εξαγοράς στρατού)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Στρατολογικές

       Όχι 3709

      • 9 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Β. Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 10 Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ανηλίκου τέκνου Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ανηλίκου τέκνου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Β. Απονομή σύνταξης λόγω γήρατος Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9224

      • 11 Ληξιαρχική πράξη θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1701

      • 12 Ληξιαρχική πράξη γάµου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάµου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 13 Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δε διαλύθηκε και δεν ακυρώθηκε ο γάμος από δικαστήριο Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δε διαλύθηκε και δεν ακυρώθηκε ο γάμος από δικαστήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8289

      • 14 ∆ελτίο αστυνομικής ταυτότητας δικαιοδόχου/ων Αστυνομική ταυτότητα

       ∆ελτίο αστυνομικής ταυτότητας δικαιοδόχου/ων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1860

      • 15 Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης τέκνου, σε περίπτωση που σπουδάζει Βεβαίωση

       Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης τέκνου, σε περίπτωση που σπουδάζει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 16 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος βάσει του άρθρου 4 του Ν.3385/2005 θα αναφέρει τα εξής: α) εάν εργάζεται ή απασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή το ∆ηµόσιο, β) εάν είναι ανάπηρος πνευματικά ή σωματικά σε ποσοστό 67% και άνω. γ) εάν είναι ασφαλισμένος/η ή συνταξιούχος του ΟΓΑ. δ) εάν λαµβάνει άλλη επικουρική σύνταξη από οποιοδήποτε επικουρικό ταµείο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος βάσει του άρθρου 4 του Ν.3385/2005 θα αναφέρει τα εξής: α) εάν εργάζεται ή απασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή το ∆ηµόσιο, β) εάν είναι ανάπηρος πνευματικά ή σωματικά σε ποσοστό 67% και άνω. γ) εάν είναι ασφαλισμένος/η ή συνταξιούχος του ΟΓΑ. δ) εάν λαµβάνει άλλη επικουρική σύνταξη από οποιοδήποτε επικουρικό ταµείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Απώλειας, Οικογενειακές

       Όχι 7320

      • 17 Φωτοτυπία του ενημερωτικού σημειώματος από ασφαλιστικό οργανισμό, σε περίπτωση που λαμβάνεται άλλη επικουρική σύνταξη ( π.χ. τρίμηνο ενημερωτικό του ΙΚΑ ) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φωτοτυπία του ενημερωτικού σημειώματος από ασφαλιστικό οργανισμό, σε περίπτωση που λαμβάνεται άλλη επικουρική σύνταξη ( π.χ. τρίμηνο ενημερωτικό του ΙΚΑ )

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: Γ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Δ. Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Απώλειας, Ασφαλιστικές, Οικογενειακές

       Όχι 7210

      • Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5358/123 2013 409 Β

       Περιγραφή Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.– Ν. Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200409

      • Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/36258/900 2018 2525 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.- Ν. Π.Ι.Δ.)» .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202525

      • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 193 2022
      • 1 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικά στο Ταμείο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στις μη αυτοπροσώπως υποβληθείσες αιτήσεις.

       Σημειώσεις Η Γραμματεία του Τμήματος Γραμματείας & Διοικητικής Υποστήριξης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τον φάκελο αίτησης και τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου στο Τμήμα Ασφάλισης & Εσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης & Εσόδων δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο συσχέτισης με τον υποβληθέντα φάκελο αίτησης και δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Πληρότητας και Νομιμότητας της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης & Εσόδων ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών και ενημερώνει τον ασφαλισμένο γραπτώς ή προφορικώς για τυχόν εκκρεμότητες.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκκαθάριση Παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο των προϋποθέσεων απονομής και διενεργεί τον υπολογισμό της μηνιαίας παροχής. Επιπλέον ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 5 Παράδοση και Έλεγχος του Φακέλου από τον Διευθυντή του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης & Εσόδων παραδίδει τον φάκελο προς έλεγχο και από τον Διευθυντή του Ταμείου. Ο Διευθυντής του Ταμείου ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα της αίτησης, των δικαιολογητικών και της εκκαθάρισης της παροχής.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο για Έγκριση της Παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής του Ταμείου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου για την έγκριση της παροχής.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Δ.Σ. επί της αίτησης για απονομή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφαίνεται επί της αίτησης για απονομή σύνταξης. Η απόφαση αποστέλλεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 8 Κλείσιμο Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού και Έναρξη Καταβολής Σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον εγκριθεί η αίτηση για απονομή σύνταξης, ο υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης & Εσόδων κλείνει τον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ασφαλισμένου εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης και ξεκινάει η καταβολή της σύνταξης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.