Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2fead8b5-4611-4a14-b195-6a923261ab93 285461

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 15

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (T.Ε.A.Υ.Φ.Ε.) και αφορά στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που δικαιούνται σύνταξη με την προϋπόθεση ότι αυτά συνταξιοδοτούνται για την αιτία αυτή από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης μπορεί να διαφέρει όταν υπάρχουν συναρμόδιοι φορείς.

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Aπονομή σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου / συνταξιούχου

Σημειώσεις

 • Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή μέσω gov.gr.
 • Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί στο πρωτόκολλο email: protocol@teayfe.gr και teayfe@teayfe.gr
 • Βλέπε χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή, Ιεραρχική Προσφυγή

    Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου κατά της απόφασης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την επομένη της κοινοποίησής της πράξης (αρ.1, παρ.3, Ν.861/1979).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Συνταξιούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας δικαιούνται σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης για την αιτία αυτή. Η σύνταξη επιζώντος χορηγείται εφόσον ο ασφαλισμένος είχε 1.500 ημέρες ασφάλισης στο Ταμείο εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από το θάνατο ή 4.500 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούντων Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται η επικύρωση του ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου αιτούντων Διαβατήριο

       Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου αιτούντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται η επικύρωση του ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Φωτοαντίγραφα ενσήμων του Κύριου Φορέα Ασφάλισης του θανόντος ασφαλισμένου. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φωτοαντίγραφα ενσήμων του Κύριου Φορέα Ασφάλισης του θανόντος ασφαλισμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό δεν απαιτείται στην περίπτωση αίτησης για θάνατο συνταξιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7210

      • 4 Βεβαίωση αποδοχών εργοδότη Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχών εργοδότη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη του θανόντος με τις αποδοχές τελευταίου 24μήνου (για παλαιούς ασφαλισμένους πριν το 1993) ή αποδοχές τελευταίας πενταετίας (για νέους ασφαλισμένους μετά το 1993). Το δικαιολογητικό δεν απαιτείται στην περίπτωση αίτησης για θάνατο συνταξιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9703

      • 5 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 6 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 7 Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://extapps.solon.gov.gr/mojwp/faces/TrackCertificates;jsessionid=UyPx6VfwDeLK2Y2GUkMPXDX-q0tBoOtg5SEyO3sVQb0eOzyZ7o3h!105514240

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού, παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε τη διαδικασία στην ιστοσελίδα solon.gov.gr, αναγράφοντας το σχόλιο ‘‘Για προσκόμιση στο Ταμείο Φαρμακοϋπαλλήλων ’’. Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού, παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στο Πρωτοδικείο της περιοχής σας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 9 Ληξιαρχική Πράξη συμφώνου συμβίωσης Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Ληξιαρχική Πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 3531

      • 10 Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης κύριου φορέα ασφάλισης (όταν εκδοθεί). Απόφαση

       Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης κύριου φορέα ασφάλισης (όταν εκδοθεί).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση συνταξιοδότησης που εκδόθηκε από τον κύριο φορέα ασφάλισης θα πρέπει να κατατεθεί από τον αιτούντα/ τους αιτούντες προκειμένου το Ταμείο να προχωρήσει στην παροχή της σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου/συνταξιούχου . Σε αντίθετη περίπτωση, το Ταμείο δε δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 11 Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης ή Βεβαίωση από την Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα/ τους αιτούντες Βιβλιάριο

       Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης ή Βεβαίωση από την Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα/ τους αιτούντες       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 12 Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους υποβολής αίτησης. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους υποβολής αίτησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/enemerose-ekkatharises-deloses-phorologias-eisodematos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 13 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Εκδόσεως έως 3 μηνών προ της υποβολής της αίτησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 14 Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Φωτογραφία προσώπου

       Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό είναι προαιρετικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 15 Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα/ σπουδάζοντα/ ανάπηρα τέκνα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 9224

      • 16 Βεβαιώσεις σπουδών από τις σχολές φοίτησης των τέκνων. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαιώσεις σπουδών από τις σχολές φοίτησης των τέκνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν σπουδάζοντα τέκνα και πρέπει να κατατίθεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 2825

      • 17 Γνωστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. Βεβαίωση

       Γνωστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν ανάπηρα τέκνα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 9703

      • 18 Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας τέκνων. Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας τέκνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα/ σπουδάζοντα/ ανάπηρα τέκνα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

       Ναι 1860

      • 19 Πιστοποιητικό περί μη άσκησης αγωγής περί λύσεως γάμου Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη άσκησης αγωγής περί λύσεως γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 8289

      • 20 Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης έκδοσης συναινετικού διαζυγίου Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 8289

      • 21 Ληξιαρχική πράξη περί μη λύσεως συμφώνου συμβίωσης Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη περί μη λύσεως συμφώνου συμβίωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το ληξιαρχείο στο οποίο είχε καταχωρηθεί το σύμφωνο συμβίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 1275

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 21 Φ. 51020/5352/121 2013 412 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200412

      • Κανονισμός 8 2015

       Περιγραφή Υπολογισμός σύνταξης επιζώντων

       Νομικές παραπομπές https://teayfe.gr/wp-content/uploads/2019/08/new paroxwn.pdf

      • 1 Παραλαβή της αίτησης απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου/συνταξιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου/συνταξιούχου από τα δικαιοδόχα μέλη. Η υποβολή της αίτησης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή ταχυδρομικά ή δια ζώσης. Το έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://teayfe.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9-%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5.pdf

       Σημειώσεις Για κάθε δικαιοδόχο μέλος υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις οι οποίες πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Παροχών Συντάξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει την αίτηση και όλα τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και προωθεί την αίτηση στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Παροχών Συντάξεων ελέγχει την αίτηση (πρωτογενώς). Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, η διαδικασία συνεχίζει στο βήμα 8. Σε περίπτωση ύπαρξης χρόνου ασφάλισης σε άλλο επικουρικό Ταμείο, πραγματοποιείται αλληλογραφία περί αναζήτησης χρόνου ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση αιτήματος στο Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παροχών Συντάξεων αναθέτει την αίτηση στο Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου, προκειμένου να γίνει η καταμέτρηση χρόνου ασφάλισης του θανόντα στο Ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Ταμείο. Σε περίπτωση που προκύψουν οφειλές ή άλλες παραλείψεις του εργοδότη του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, αποστέλλεται αίτημα στο Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών για έλεγχο του εργοδότη του αιτούντα (βλ. σχετική διαδικασία).

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος εργοδότη και επιβολή σχετικών πράξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος εργοδότη και επιβολή πράξεων ΠΕΕ, ΠΕΤΥ ή ΠΕΠΤ. Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών ενημερώνει το Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου ότι μπορεί να προχωρήσει στην ανακεφαλαίωση.

       Όχι Όχι


      • 7 Καθορισμός χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου καθορίζει τον χρόνο ασφάλισης βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο Ταμείο και διαβιβάζει το σύνολο του χρόνου στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παροχών Συντάξεων ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο φάκελος του αιτούντα δεν περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα αναζητεί μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. Σε περίπτωση που ο φάκελος του αιτούντα είναι πλήρης και δεν υπάρχουν ελλιπή δικαιολογητικά γίνεται ο έλεγχος των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος συμπλήρωσης συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος εάν το Ταμείο είναι ο αρμόδιος απονέμων φορέας στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης που το Ταμείο δεν είναι ο αρμόδιος φορέας, διαβιβάζεται το αίτημα για κρίση στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις προχωράμε σε εισήγηση και έκδοση απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση συνταξιοδοτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται Εισήγηση προς το Διευθυντή του Ταμείου σχετικά με την απονομή ή μη της αιτούμενης σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου/συνταξιούχου. Εκδίδεται Απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης στην οποία αναφέρεται η θεμελίωση, το ποσό της σύνταξης, το ποσό τυχών οφειλών και η ημερομηνία καταβολής.

       Σημειώσεις Ο αιτών/ οι αιτούντες έχει/έχουν δυνατότητα άσκησης ένστασης επί της απόφασης του Ταμείου εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της. Σε περίπτωση που στην αίτηση έχει δηλωθεί διαδοχική ασφάλιση, η απόφαση κοινοποιείται ταχυδρομικά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης που ο αιτών έχει δηλώσει στην αίτηση απονομής σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή συνταξιοδοτικής Απόφασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου αποδίδει Αριθμό Πρωτοκόλλου στην Απόφαση του προηγούμενου βήματος (βήμα 10).

       Σημειώσεις Η Απόφαση συνταξιοδότησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 12 Πληρωμή επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταβολή της επικουρικής σύνταξης και τυχών αναδρομικών ποσών συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο αιτών.

       Σημειώσεις Τον πρώτο μήνα καταβάλλεται το τρέχον ποσό της σύνταξης και τυχών αναδρομικά ποσά.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.