Βεβαίωση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής που εμπίπτουν στις Επιστήμες της Αγωγής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3faac170-092b-4683-b168-f1b8c9e0883e 585114

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

20,48 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Έκδοση βεβαίωσης ότι ένας ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

Αφορά τους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακών) και τρίτου κύκλου (διδακτορικών).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η διαδικασία έχει εφαρμογή, αποκλειστικά, στους αναγνωρισμένους τίτλους με το νομοθετικό πλαίσιο προ της ισχύος του ν. 4957/2022. Με απόφαση του ΔΣ (21/04.11.2022) οι τίτλοι που αναγνωρίζονται και εμπίπτουν στις Επιστήμες της Αγωγής φέρουν την σχετική βεβαίωση στην πράξη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση, μέχρι ενημέρωσης από την αρμόδια Υπηρεσία, υποβάλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@doatap.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης για την υπαγωγή τίτλου σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@doatap.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση βεβαίωσης Ακαδημαϊκού Τίτλου Σπουδών Αλλοδαπής ως εμπίπτων στις Επιστήμες της Αγωγής

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής που εμπίπτουν στις Επιστήμες της Αγωγής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      E-doatap

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης είναι 20 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 20,48 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση έκδοσης βεβαίωσης του τίτλου σπουδών ως εμπίπτων στις Επιστήμες της Αγωγής. 20.48 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.doatap.gr/gr/paravola.php

       Όχι

      • 1 Πράξη αναγνώρισης τίτλου σπουδών Απόφαση

       Πράξη αναγνώρισης τίτλου σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 297-316, 442-444 και 479-481 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής / Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος 5 3327 2002 152 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμίζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • Νόμος 101 4982 2022 195 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100195

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και έλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος της αίτησης και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα επιστρέφεται η αίτηση στον αιτούντα για περαιτέρω ενέργειές του και επανυποβολή της. Εάν η αίτηση είναι πλήρης η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή φακέλου στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση συνδέεται με τον φάκελο της πράξης αναγνώρισης του τίτλου και ελέγχονται τα στοιχεία της ακαδημαϊκής περιοχής και του γνωστικού αντικειμένου του τίτλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης εισηγείται στον Πρόεδρο την έκδοση βεβαίωσης του τίτλου ως εμπίπτων ή μη στις Επιστήμες της Αγωγής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης Προέδρου Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος αποφαίνεται επί της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, για το αν ο τίτλος εμπίπτει ή μη στις Επιστήμες της Αγωγής.

       Σημειώσεις Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα της αίτησης και του διαβιβάζει την σχετική απόφαση.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.