Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως οικονομικά ανενεργά άτομα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc6f3e259-d297-461a-8833-8860eee1090c 962684

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα αλλοδαπών, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  0.5

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Ώρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους και εφόσον διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία κατά την υποβολή της.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο Πειθαρχικές συνέπειες

     Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση (Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας).

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που διαμένουν στην Ελλάδα ως οικονομικά ανενεργά άτομα

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως οικονομικά ανενεργά άτομα

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        D1,D4


       • 1 Υπηκοότητας H χορήγηση της Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει την κατοχή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ένωσης.

        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης διαμένουν στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξης τους, υποχρεούνται μετά τη λήξη του τριμήνου να εμφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες για τον χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή.

        Όχι Όχι

       • 4 Εισοδηματικές Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ως οικονομικά ανενεργά άτομα, διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας.

        Όχι Όχι

       • 5 Ασφαλιστικές Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ως οικονομικά ανενεργά άτομα, διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας.

        Όχι Όχι

       • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι σε βάρος των πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ως οικονομικά ανενεργά άτομα, δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορία και διαμονή τους για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

        Όχι Όχι

       • 1 To ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (e-Παράβολο) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 0.5 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2045

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Το Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους που εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης βεβαιώσεων εγγραφής. 0.5 €


        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

        Είδος κόστους Χαρτόσημο

        Ναι

       • Υπουργική Απόφαση 8000/28/34-ιβ΄ 2021 6070 Β

        Περιγραφή Με την υπ αριθμ. 8000/28/34-ιβ΄ Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι κλάσεις ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8dyMWKicnj0DNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtd7ml5vihpl82lKKEsYY7jIcVl07Hd0K8 wWfa7yAWuz

       • Νόμος 42 4071 2012 85 Α

        Περιγραφή Με το άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 προβλέπονται ρυθμίσεις προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια, τροποποιώντας τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 106/2007.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijIfhx3PyTVy27GC5-E4bXf3TYJdWyL9sFZhXCAwV7Rm9

       • Προεδρικό Διάταγμα 7, 8 106 2007 135 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 7 του Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στο δικαίωμα διαμονής των πολιτών της Ένωσης άνω των τριών μηνών στην ελληνική επικράτεια, ενώ το άρθρο 8 του ιδίου Π.Δ. αναφέρεται στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8exgDlHxktv55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuccZf3wGelJEE0D6eiO2yVkNrAvSeGqxW-60eoaNo FB

       • Νόμος 38 1884 1990 81 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 38 προβλέπει την καθιέρωση ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWwnXHUzxPWXdtvSoClrL8Xi4OIRJ UAftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijDLp7w yR1JVcmcKplbvXmdhq-MNOVvRFirLnC9ltdQ6

       • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης προϋποθέσεων χορήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την πλήρωση από πλευράς του/της αιτούντα-ούσας των προϋποθέσεων χορήγησης της βεβαίωσης εγγραφής και αποφαίνεται επί της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 3 Προετοιμασία διοικητικού φακέλου και προώθησή του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα, ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής και επίδοση της βεβαίωσης εγγραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία, αφού εγκρίνει την αίτηση του/της αιτούντα-ούσας, προβαίνει στη συμπλήρωση του εντύπου της βεβαίωσης εγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007 και εν συνεχεία στην επίδοσή της.

        Σημειώσεις Στη βεβαίωση αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ημερομηνία εγγραφής.

        Ναι Ναι


       • 5 Έκδοση απόφασης απόρριψης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση (Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας).

        Ναι Ναι       • 1 Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ αναγνωρισμένο από την Ελλάδα. Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ. Φωτογραφίες

        Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο τόπος κατοικίας του αιτούντα και η εδαφική αρμοδιότητα της οικείας αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης κατοικίας του/της αιτούντα-σας επί της χορηγηθείσας σε αυτόν-ήν βεβαίωσης εγγραφής, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Αποδεικτικό έγγραφο κατοχής επαρκών πόρων. Αποδεικτικό εισοδήματος

        Αποδεικτικό έγγραφο κατοχής επαρκών πόρων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007, ο/η αιτών-ούσα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τον εαυτό του/της και τα μέλη της οικογένειάς του/της κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ., ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007 ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της κατοχής επαρκών πόρων από μέρους του/της αιτούντα-ούσας, λαμβάνονται υπόψη αφενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου, αφετέρου το ύψος της χορηγούμενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης (σχετικός ο Ν. 4387/2016). Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Ελλάδα δεν δύναται να προσδιορίσει το ύψος των πόρων που η ίδια θεωρεί ως «επαρκείς πόρους», αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσωπική κατάσταση του/της αιτούντα-ούσα. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να καθιερωθεί ένα συγκεκριμένο μέσο απόδειξης (π.χ. μηνιαίο εισόδημα) με αποκλεισμό άλλων μέσων, τα οποία θα ήταν εξίσου κατάλληλα να αποδείξουν ότι ο/η αιτών-ούσα διαθέτει επαρκείς πόρους. Ενδεικτικά παραδείγματα μέσων απόδειξης επαρκών πόρων μπορεί να είναι έγγραφα που αποδεικνύουν λήψη εισοδημάτων από νόμιμες πηγές (π.χ. σύνταξη, μισθοδοσία), καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, τα οποία ωστόσο επιτρέπουν τις συναλλαγές στην ελληνική επικράτεια κ.ά..

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index el.htm

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, ιδιωτική ή δημόσια, η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή αλλού, είναι δεκτή κατ’ αρχήν, εφόσον παρέχει πλήρη κάλυψη και δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά της Χώρας. Οι συνταξιούχοι πληρούν τον όρο της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας εάν δικαιούνται ιατρική περίθαλψη από μέρους του κράτους μέλους που καταβάλλει τη σύνταξή τους. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας προσφέρει πλήρη κάλυψη όταν ο πολίτης της Ένωσης δεν μεταφέρει τη διαμονή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 στο κράτος μέλος υποδοχής (Ελλάδα) και έχει την πρόσθεση να επιστρέψει, π.χ. σπουδές ή απόσπαση (σχετ. η υπαριθ. COM/2009/313 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (σελ.10) με κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.