Γνωστοποίηση λειτουργίας πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcafd8d75-dc50-49ae-aeda-172a3a0a3386 834452 Notification of Commencement of Operation of Passenger Car Washing and Lubricating Facilities

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 17

Κόστος

Από 100 έως 200 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση λειτουργίας πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο της δραστηριότητας, τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παρέχεται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Η υπηρεσία παρέχεται ψηφιακά είτε μέσω gov.gr (προς το παρόν μόνο για την Περιφέρεια Αττικής - σταδιακά θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες) είτε μέσω notify business.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων είτε γνωστοποίηση λειτουργίας λόγω μεταβολών στοιχείων της δραστηριότητας χωρίς αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας.

Σημειώσεις

Η γνωστοποίηση μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά είτε μέσω gov.gr (προς το παρόν μόνο για την Περιφέρεια Αττικής - σταδιακά θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες) είτε μέσω notify business.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου), Αναγγελία Λειτουργίας Πλυντηρίων ή/και Λιπαντηρίων Οχημάτων

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση λειτουργίας πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων: Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 56926/ 23-2-2023 (Β΄943) υπουργική απόφαση (χωροθέτηση, εγκαταστάσεις, κτίριο, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σήμανση, κλπ).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την έναρξη λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων: Υποβολή από το φορέα της δραστηριότητας αρχικής (νέας) γνωστοποίησης και τήρηση αντιγράφου της γνωστοποίησης στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Κατά την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Για την μεταβολή στοιχείων της εγκατάστασης του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την αλλαγή φορέα δραστηριότητας: Υποβολή γνωστοποίησης της μεταβολής και τήρηση αντιγράφου αυτής της γνωστοποίησης στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολών δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αντίγραφο τόσο της γνωστοποίησης της μεταβολής όσο και των γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της μεταβολής και τα αποδεικτικά υποβολής όλων των γνωστοποιήσεων στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης για κάθε δραστηριότητα (α) πλυντηρίου ή (β) λιπαντηρίου οχημάτων το ποσό ανέρχεται στα εκατό ευρώ (100,00 €). Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μετφορών/Γνωστοποίηση και "Κατηγορία Παραβόλου": Κατηγορίες 100€ και επιλογή της κατάλληλης Περιφέρειας 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0259 εως 0295

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Για την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης για δραστηριότητα πλυντηρίου και λιπαντηρίου οχημάτων το ποσό ανέρχεται στα διακόσια ευρώ (200,00 €). Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μετφορών/Γνωστοποίηση και "Κατηγορία Παραβόλου": Κατηγορίες 200€ και επιλογή της κατάλληλης Περιφέρειας 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0296 εως 0331

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 1 Γνωστοποίηση του παλαιού φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση του παλαιού φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας και πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Γνωστοποίηση του νέου φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση του νέου φορέα της δραστηριότητας στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας και πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5743

      • 3 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παλαιού φορέα δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παλαιού φορέα δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 5 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του νέου φορέα της δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του νέου φορέα της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 6 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 7 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων υπό τον νέο εκμεταλλευτή. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων υπό τον νέο εκμεταλλευτή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7140

      • 8 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ) και ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ) και ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση που η δραστηριότητα βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας και όταν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 7320

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση που η δραστηριότητα βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας και όταν δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 7320

      • 11 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970 στην περίπτωση που το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970 στην περίπτωση που το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας) και εφόσον η μεταβολή επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 8880

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής (κατατίθεται όταν το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής (κατατίθεται όταν το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας) και εφόσον η μεταβολή επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης. Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 7320

      • 13 Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία περιγράφεται η διάταξη της δραστηριότητας ανάλογα με το είδος της, ο εξοπλισμός της, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με την αρ. 56926/ 23-2-2023 (Β΄943) Y.A. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία περιγράφεται η διάταξη της δραστηριότητας ανάλογα με το είδος της, ο εξοπλισμός της, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με την αρ. 56926/ 23-2-2023 (Β΄943) Y.A.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 14 Κατόψεις των χώρων του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού στις οποίες αποτυπώνονται όλες οι λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας της, τα μέτρα ηχομόνωσης, ηλεκτροφωτισμού και οι εντός αυτής μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Κατόψεις

       Κατόψεις των χώρων του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού στις οποίες αποτυπώνονται όλες οι λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας της, τα μέτρα ηχομόνωσης, ηλεκτροφωτισμού και οι εντός αυτής μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 15 Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού όπου σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις της δραστηριότητας από αυτά, για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα τους ειδικούς όρους χωροθέτησης, που υπάρχουν στη νομοθεσία περί πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων. Τοπογραφικά Διαγράμματα

       Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού όπου σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις της δραστηριότητας από αυτά, για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα τους ειδικούς όρους χωροθέτησης, που υπάρχουν στη νομοθεσία περί πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). Δεν απαιτείται για γνωστοποίηση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 16 Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/26.09.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2446) από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/26.09.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2446) από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή την υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (εκτός της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 17 Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) στο όνομα του νέου φορέα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/26.09.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2446) από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) στο όνομα του νέου φορέα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/26.09.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2446) από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 16

       Ναι 9681

      • 18 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου. Παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για την περίπτωση της αρχικής γνωστοποίησης και όχι για μεταβολή στοιχείων της γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8280

      • 19 Βεβαίωση Καταχώρισης του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Καταχώρισης του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης τηρείται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 20 Βεβαίωση Καταχώρισης των σχετικών με την αλλαγή του φορέα πεδίων στο Ψηφιακό Μητρώο πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Καταχώρισης των σχετικών με την αλλαγή του φορέα πεδίων στο Ψηφιακό Μητρώο πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας τηρείται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 19

       Ναι 9703

      • 21 Έντυπο τροποποίησης στοιχείων που αφορούν το νέο φορέα της δραστηριότητας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), καθώς και αντίγραφα των ηλεκτρονικών υποβολών των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την αρ. 43942/4026/2016 κ.υ.α. (Β΄2992) . Βεβαίωση

       Έντυπο τροποποίησης στοιχείων που αφορούν το νέο φορέα της δραστηριότητας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), καθώς και αντίγραφα των ηλεκτρονικών υποβολών των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την αρ. 43942/4026/2016 κ.υ.α. (Β΄2992) .

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας τηρείται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 22 Έντυπο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του φορέα της δραστηριότητας, καθώς και αντίγραφα των ηλεκτρονικών υποβολών των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την αρ. 43942/4026/2016 κ.υ.α. (Β΄2992) . Βεβαίωση

       Έντυπο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του φορέα της δραστηριότητας, καθώς και αντίγραφα των ηλεκτρονικών υποβολών των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την αρ. 43942/4026/2016 κ.υ.α. (Β΄2992) .

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης τηρούνται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 23 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νέου φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νέου φορέα της δραστηριότητας ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την γνωστοποίηση μεταβολής που συνίσταται σε αλλαγή μόνο του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Υπουργική Απόφαση 56926 2023 943 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200943

      • Υπουργική Απόφαση 329369 2023 6458 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230206458

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 312990 2021 5270 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205270

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 52891 2013 2446 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202446

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 43942/4026 2016 2992 Β

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α 24), όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202992

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Γνωστοποίηση έναρξης / μεταβολής στοιχείων: Λήψη γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων

       Ναι Όχι


      • 3 Γνωστοποίηση έναρξης / μεταβολής στοιχείων: Έκδοση αποδεικτικού υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 4 Γνωστοποίηση έναρξης / μεταβολής στοιχείων: Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Σημειώσεις Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων.

       Ναι Ναι


      • 5 Αλλαγή του φορέα δραστηριότητας: Υποβολή γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Εναλλακτικά η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016.

       Ναι Όχι


      • 6 Αλλαγή του φορέα δραστηριότητας: Έκδοση αποδεικτικού υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει τη μεταβολή γνωστοποίησης και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016.

       Ναι Όχι


      • 7 Αλλαγή του φορέα δραστηριότητας: Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Σημειώσεις Αλλαγή φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.