Δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση032ce878-9c8a-4b8d-9908-b354c5842ac8 738887

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, προκειμένου τα εισοδήματα αυτά, να μην συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων απο εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια) (Ε411)

Σημειώσεις

Η ψηφιακή υποβολή της δήλωσης, γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ ΜyAADE.gov.gr και επιλογής της σχετικής διαδικασίας. Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή, από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, από τη διαδρομή Πολίτες//Κατάλογος -Εντύπων//Φορολογικά έντυπα // Δηλώσεις επιλέγεται το έντυπο Ε411 το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί, να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, Αρμόδιο τμήμα είναι το "ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου που έχει εκδοθεί, για την έκδοση της οποίας δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσά των ανείσπρακτων μισθωμάτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανείσπρακτα μισθώματα, ανείσπρακτα ενοίκια

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση ανείσπρακτων εισοδηματων απο την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης Ε411

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο δηλών/ η δηλούσα να είναι κάτοχοι κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Να έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εις βάρος του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων) έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση έντυπο Ε411 Δήλωση

       Δήλωση έντυπο Ε411

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/sites/default/files/neaentypa/E411.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Ασκηθείσα αγωγή αποβολής. Έγγραφο

       Ασκηθείσα αγωγή αποβολής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μαζί με την αγωγή θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό επίδοσης αυτής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Ασκηθείσα αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων. Έγγραφο

       Ασκηθείσα αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μαζί με την αγωγή θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό επίδοσης αυτής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4084

      • 4 Δικαστική απόφαση αποβολής. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση αποβολής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1127

      • 5 Δικαστική απόφαση επιδίκασης μισθωμάτων. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση επιδίκασης μισθωμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1127

      • 6 Διαταγή πληρωμής Έγγραφο

       Διαταγή πληρωμής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4084

      • 7 Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου. Έγγραφο

       Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4084

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στην πέριπτωση που ως δικαιολογητικό θα προσμίζεται/επισυνάπτεται αγωγή (δικαιολογητικά 1-2), προκειμένου να αναγραφεί το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα. Επίσης, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 7320

      • 9 Έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από δικαστικό επιμελητή. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από δικαστικό επιμελητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 9102

      • 10 Πίνακας αναγγελίας χρεών (αντίγραφο) στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας αναγγελίας χρεών (αντίγραφο) στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προσκόμιση του πίνακα αναγγελίας χρεών είναι αρκετή μόνο για την περίπτωση που ο μισθωτής/υπομισθωτής έχει πτωχεύσει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πτωχευτικού δικαίου

       Όχι 8689

      • Νόμος 11 4346 2015 152 Α

       Περιγραφή Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100152

      • Νόμος 39 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Εγκύκλιος 1102 2016

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%227%CE%9D%CE%98%CE%93%CE%97-1%CE%A1%CE%9F%22&page=0

       ΑΔΑ 7ΝΘΓΗ-1ΡΟ

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1024 2016

       Περιγραφή Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%227%CE%940%CE%A3%CE%97-0%CE%9E6%22&page=0

       ΑΔΑ 7Δ0ΣΗ-0Ξ6

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της ηλεκτρονικής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μέσω MyAADE

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από την αρμόδια ΔΟΥ ηλεκτρονικά το αίτημα δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μέσω MyAADE.

       Σημειώσεις Αρμόδιο τμήμα είναι το "ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ"

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή του εντύπου Ε411 στη ΔΟΥ για τη δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από την αρμόδια ΔΟΥ - κατόπιν επίσκεψης του φορολογουμένου στο κατάστημα - το αίτημα δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αρμόδιο τμήμα είναι το "ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ"

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος της δήλωσης και των σχετικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις.

       Σημειώσεις Αρμόδιο τμήμα είναι το "ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ"

       Όχι Όχι


      • 5 Αποδοχή δικαιολογητικών - Ενημέρωση φορολογουμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Αρμόδιο τμήμα είναι το "ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ"

       Ναι Ναι


      • 6 Απόρριψη δικαιολογητικών - Ενημέρωση φορολογουμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Αρμόδιο τμήμα είναι το "ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ"

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.