Διαγραφή από τα Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1e7c8b12-4488-47fd-beb9-a45e4ec22e23 215292

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στη διαγραφή φυσικού προσώπου από το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) Αφορά στη διαγραφή μελετητή από το Μ.Ε.Μ. και ακυρώνεται το πτυχίο του ως ακολούθως: 1) προσωρινά μεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής, ή εκουσίως μετά από αίτησή του, από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση, 2) οριστικά δε στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εξόδου από το επάγγελμα λόγω θανάτου ή παύσης επαγγέλματος ή οικειοθελούς αποχωρήσεως από το Μητρώο, β) Επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής, κατά τις οικείες διατάξεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

28/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Διαγραφής από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

Σημειώσεις

H αίτηση μπορεί να αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση d15.c@ggde.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Αίτηση Διαγραφής από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) Αίτηση

       Αίτηση Διαγραφής από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση εκούσιας διαγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6009

      • 2 Πρωτότυπο μελετητικό πτυχίο (βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης) Βεβαίωση

       Πρωτότυπο μελετητικό πτυχίο (βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας πρωτότυπης βεβαίωσης μεσω gov.gr ή ενώπιον αστυνομικού τμήματος Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας πρωτότυπης βεβαίωσης μεσω gov.gr ή ενώπιον αστυνομικού τμήματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση περί εμπλοκής του μελετητή σε ενεργές δημόσιες σύμβασεις Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί εμπλοκής του μελετητή σε ενεργές δημόσιες σύμβασεις

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Αντίγραφο αίτησης υποκατάστασης

       Αντίγραφο αίτησης υποκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο υπό διαγραφή μελετητής εμπλέκεται σε ενεργές δημόσιες συμβάσεις υποβάλλεται αίτηση υποκατάστασης του προς τις αναθέτουσες υπηρεσίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 138 2009 185 Α

       Περιγραφή Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών: Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100185

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 71 2019 112 Α

       Περιγραφή Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε): Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100112

      • 1 Παραλαβή της αίτησης του μελετητή και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Επεξεργασία αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.