Διενέργεια Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc92f561b-00bf-48bc-b263-d3c4cb2e6be0 433829

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα συμβολαιογραφείων και κτηματολογικών γραφείων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

6 + (
3
)

Κόστος

60 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διενέργεια Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων. Η πλήρωση των κενών θέσεων συμβολαιογράφων γίνεται με πανελλήνιο διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα συμβολαιογραφείων και κτηματολογικών γραφείων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

04/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στον πανελλήνιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προκήρυξης.

Σημειώσεις

Στοιχεία ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.) του διαγωνιζόμενου προσκομίζονται επιπλέον της αιτήσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισαγωγικός Διαγωνισμός Υποψηφίων Συμβολαιογράφων

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Συμβολαιογράφος διορίζεται όποιος έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας του. Κατ` εξαίρεση, συμβολαιογράφος μπορεί να διορίζεται, ύστερα από επιτυχία σε διαγωνισμό, σε άλλη θέση συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ηλικίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, εκείνος που διατελεί ή διετέλεσε επι δύo χρόνια δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός οποιουδήποτε κλάδου και βαθμού ή άμισθος υποθηκοφύλακας "ή εκείνος που είναι ή ήταν συμβολαιογράφος και παραιτήθηκε".

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο. 2. Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.»

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο.

       Όχι Όχι

      • 1 Κάθε υποψήφιος προκαταβάλλει στην αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή εξέταστρα για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7794

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου για να γίνει δεκτή η συμμετοχή στον διαγωνισμό Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου για να γίνει δεκτή η συμμετοχή στον διαγωνισμό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Απαιτείται η υποβολή ληξιαρχικής πράξης γέννησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, λόγω του ορίου ηλικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 3 Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι επιτυχόντες υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η κενή ή οι κενές οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν. Αίτηση

       Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι επιτυχόντες υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η κενή ή οι κενές οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 4 Οι επιτυχόντες που καλούνται να διορισθούν οφείλουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης, να δηλώσουν ότι αποδέχονται το διορισμό τους στο Ειρηνοδικείο στο οποίο πέτυχαν. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι αποποιήθηκαν το διορισμό τους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Οι επιτυχόντες που καλούνται να διορισθούν οφείλουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης, να δηλώσουν ότι αποδέχονται το διορισμό τους στο Ειρηνοδικείο στο οποίο πέτυχαν. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι αποποιήθηκαν το διορισμό τους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ministryofjustice.gr/?page id=5435

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την αποδοχή και διορισμό σε θέση Ειρηνοδικείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση κατά το διορισμό. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση κατά το διορισμό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5942

      • 6 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (Α΄ η Β΄) κατά το διορισμό. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (Α΄ η Β΄) κατά το διορισμό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • 7 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δημοτών (Αρρένων) κατά το διορισμό. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δημοτών (Αρρένων) κατά το διορισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Πιστοποιητικό υγείας από ιδιώτη ή δημόσιο ιατρό κατά τον διορισμό. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας από ιδιώτη ή δημόσιο ιατρό κατά τον διορισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 9 Ποινικό Μητρώο κατά τον διορισμό. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ποινικό Μητρώο κατά τον διορισμό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 25 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Εισαγωγικός διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 40123 2004 533 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ποσού εξετάστρων του διαγωνισμού συμβολαιογράφων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200533

      • 1 Σύνταξη απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού συμβολαιογράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή της απόφασης της προκήρυξης προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προκήρυξη αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση: Πενταμελούς Κεντρικής Επιτροπής με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τριμελών οργανωτικών επιτροπών στις έδρες των εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, πέντε Ομάδων βαθμολόγησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ομάδας βαθμολόγησης για τα ξενόγλωσσα δοκίμια στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης απευθύνει εσωτερικά έγγραφο προς το αρμόδιο Τμήμα Δικαστικών Λειτουργών του ιδίου Υπουργείου με σκοπό να μεριμνήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες για τον ορισμό δικαστικών λειτουργών και γραμματειακής υποστήριξης των επιτροπών και Ομάδων βαθμολόγησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 2830/2000. Επίσης απευθύνει έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου με σκοπό να μεριμνήσει για τον ορισμό συμβολαιογράφων. έγγραφο προς το Εθν. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής για τον ορισμό Καθηγητών της Πενταμελούς κεντρικής επιτροπής και έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό καθηγητών για τη διόρθωση των ξενόγλωσσων δοκιμίων.

       Όχι Όχι


      • 5 Διεξαγωγή του διαγωνισμού στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διαγωνισμός διενεργείται στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ορισθεί κατά τη διάρκεια 4 ημερών: 2 Σάββατα και 2 Κυριακές. Αρμοδιότητα ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού (εξεταστικές επιτροπές)- Συντονισμός Κεντρική Εξεταστική Επιτροπής Υπουργείου Δικαιοσύνης

       Όχι Όχι


      • 6 Διόρθωση γραπτών δοκιμίων από τις Ομάδες Βαθμολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Διόρθωση γραπτών που χρήζουν αναβαθμολόγησης από την Πενταμελή κεντρική επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση αποτελεσμάτων από Ομάδες βαθμολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται ο πίνακας επιτυχόντων από τις αρμόδιες προς τούτο ομάδες βαθμολόγησης

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή Πίνακα Επιτυχόντων προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Δημοσίευση του Πίνακα Επιτυχόντων στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Κλήση Επιτυχόντων προς διορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή πρόσκλησης στους υπό διορισμό επιτυχόντες συμβολαιογράφους προς επιλογή θέσης

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.