Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf9a1540a-bed1-4c3d-ad75-a667f0005f6a 086504

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται σε γυναίκες για τη διόρθωση της ηλικίας τους στο Δημοτολόγιο, όταν διαπιστώνεται λανθασμένη ημερομηνία γέννησης στην οικογενειακή τους μερίδα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερόμενης


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών

       Επίσημος τίτλος

       Αίτηση για διόρθωση Ηλικίας Γυναικών στο Δημοτολόγιο

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Για να πραγματοποιηθεί η διόρθωση στα δημοτολόγια θα πρέπει να έχει προηγηθεί διόρθωση ηλικίας στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

        Όχι Όχι

       • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9224

       • 2 Βεβαίωση βαπτίσεως Βεβαίωση

        Βεβαίωση βαπτίσεως

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 9703

       • 3 Αρνητική βεβαίωση ότι στο ληξιαρχείο γέννησης δεν ύπαρχει η δήλωση γέννησης. Βεβαίωση

        Αρνητική βεβαίωση ότι στο ληξιαρχείο γέννησης δεν ύπαρχει η δήλωση γέννησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 9703

       • 4 Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δημοτολόγια, Διαβατήριο Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δημοτολόγια, Διαβατήριο

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 8619

       • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το έτος γεννήσεως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 6 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • Υπουργική Απόφαση 6,10,11,13 497 1991 180 Α

        Περιγραφή Άρθρο 6: Τρόπος ενέργειας των εγγραφών και μεταβολών στο δημοτολόγιο Άρθρο 10: Ηλικία (Παρ 1, 3, 4) Άρθρο 11: Καταχώριση μεταβολών (Παρ 3) Άρθρο 13: Δικαιολογητικά

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

       • Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο Γ, Παρ. 9 Φ.42301/1268 1995 608 Β

        Περιγραφή Κεφάλαιο Γ: Διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων γυναικών Παρ 9: Διόρθωση έτους γεννήσεως γυναίκας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200608

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.