Διόρθωση στοιχείων μητρώου της ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4682b0ce-1aa0-4f17-8bc1-c1a9f6479c1a 468201

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε διορθώσεις στοιχείων Μητρώου των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως άνεργος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία ο πολίτης (εγγεγραμμένος στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως άνεργος), μπορεί να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. για:

- Ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

- Τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ)

- Τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ)

- Τροποποίηση/ διόρθωση άλλων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις)

- Ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ)

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, διαφοροποιείται και ο εκτιμώμενος χρόνος διεξαγωγής της διαδικασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου

Σημειώσεις

Η ψηφιακή αίτηση αφορά στο κλείσιμο ραντεβού για την παροχή της Υπηρεσίας:

- είτε μέσω myDYPAlive (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed) - είτε με φυσική παρουσία στο ΚΠΑ2 που ανήκει (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/elektroniko-aitema-rantebou-se-uperesies-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed)

Η αίτηση μέσω email, ως εναλλακτική διαδικασία, αφορά την αποστολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης με το αίτημα διόρθωσης, στο email του αρμόδιου ΚΠΑ2, επισυνάπτοντας και δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η αιτούμενη διόρθωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία προς ΔΥΠΑ
    
    Για οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά στην Υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει μήνυμα μέσω της φόρμας (https://ticketing.1555.gov.gr/odigosUI/page/services?cid=e5b60c28-8dad-4c62-9123-e0e3e51a5b24), επιλέγοντας τη σχετική θεματολογία και συνδεόμενος με κωδικούς TaxisNet ή να καλέσει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Υπηρεσίας στα ακόλουθα τηλέφωνα (https://www.dypa.gov.gr/kataghghelies-politwn)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου Ανέργων και Φυσικών προσώπων εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

      Επίσημος τίτλος

      Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Φυσικών Προσώπων της ΔΥΠΑ
      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Προϋπόθεση για την παροχή της Υπηρεσίας, αποτελεί η προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. είτε ως άνεργος είτε ως φυσικό πρόσωπο και η ανάγκη διόρθωσης ή επικαιροποίησης των ήδη καταχωρημένων στοιχείων Μητρώου.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ή της επίσκεψης στο ΚΠΑ2 ζητείται η επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης όπως, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, ταυτότητα πολίτη μέλους της Ε.Ε. κλπ Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ή της επίσκεψης στο ΚΠΑ2 ζητείται η επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης όπως, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, ταυτότητα πολίτη μέλους της Ε.Ε. κλπ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ενηλίκου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Για ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στη ΔΟΥ ή μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας στη ΔΟΥ. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Για ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στη ΔΟΥ ή μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας στη ΔΟΥ.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 9347

      • 3 Για τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ) απαιτείται το αντίστοιχο έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ) απαιτείται το αντίστοιχο έγγραφο

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 2244

      • 4 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τροποποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ απαιτείται το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7294

      • 5 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Για τροποποίηση στοιχείων ΑΦΜ απαιτείται το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 5392

      • 6 Εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή Έγγραφο μεταβολής ΔΟΥ Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή Έγγραφο μεταβολής ΔΟΥ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τροποποίηση στοιχείων ΔΟΥ απαιτείται το σντίστοιχο έγγραφο: εκκαθαριστικό ΔΟΥ, μεταβολή ΔΟΥ, κλπ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 7 Δελτίο ταυτοπροσωπείας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτοπροσωπείας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τροποποίηση/ διόρθωση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα) απαιτείται το Δελτίο ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, άδεια παραμονής κλπ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 2244

      • 8 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Για τροποποίηση/ διόρθωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 9 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Για ενημέρωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων απαιτείται αντίστοιχο Πιστοποιητικό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 3709

      • 10 Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ) απαιτείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9489/2909/2-3-2021 2021 901 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 49926/14976/07-12-2020 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 5517)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200901

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 81611/21-10-2021 2021 4961 Β

       Περιγραφή Διαδικασία παροχής υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μέσω πλατφόρμας ραντεβού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204961

      • 1 Έναρξη διαδικασίας


       Περιγραφή Ο πολίτης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, ανάμεσα στους διαθέσιμους τρόπους εξυπηρέτησης

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή εξυπηρέτησης μέσω myDYPAlive

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο τρόπο εξυπηρέτησης, ο πολίτης συνδέεται στην πλατφόρμα του myDYPAlive με χρήση κωδικών taxisnet, ώστε να κλείσει ψηφιακό ραντεβού τη διαθέσιμη ημέρα και ώρα που επιθυμεί, και να εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο υπάλληλο της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) μέσω τηλεδιάσκεψης. Με την ολοκλήρωση της κράτησης, αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί μήνυμα με τίτλο «ενημέρωση για την επερχόμενη κράτηση» και σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη. Το ίδιο μήνυμα αποστέλλεται εκ νέου, λίγη ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης / βιντεοκλήσης.

       Σημειώσεις Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης ή τροποποίησής της, μέσω σχετικού link που βρίσκεται στο email επιβεβαιώσης. Η ακύρωση είναι εφικτή μέχρι 24 ώρες πριν την ώρα του ραντεβού.

       Ναι Όχι


      • 3 Εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης θα πρέπει την προγραμματισμένη ώρα της βιντεοκλήσης, να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που έχει λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δήλωσε και να συνδεθεί στην πλατφόρμα. Θα βρίσκεται σε αναμονή έως ότου ο υπάλληλος της Δ.ΥΠ.Α. δεχθεί το αίτημά του ώστε να ξεκινήσει η βιντεοκλήση. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει η κάμερα να είναι ενεργή ώστε να επιδεικνύεται στον υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. το νομιμοποιητικό έγγραφο για την ταυτοποίηση του πολίτη και το δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η διόρθωση που επιθυμεί.

       Σημειώσεις Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί και να κάνει χρήση υπηρεσιών διερμηνείας σε επιλεγμένες ξένες γλώσσες. Σημειώνεται ότι ορισμένα Βασικά στοιχεία Μητρώουν (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) δε μπορούν να τροποποιηθούν απευθείας από τους αρμοδίους υπαλλήλους των ΚΠΑ2. Στις περιπτώσεις αυτές αποστέλλεται από τον αρμόδιο υπάλληλο αίτημα σε στελέχη των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Δ.ΥΠ.Α., τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διόρθωση των στοιχειων αυτών.

       Ναι Όχι


      • 4 Επιλογή εξυπηρέτησης μέσω Φυσικού Ραντεβού σε ΚΠΑ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο τρόπο εξυπηρέτησης, ο πολίτης θα πρέπει να συνδεθεί στην πλατφόρμα των φυσικών ραντεβού με κωδικούς taxisnet, ώστε να κλείσει ψηφιακό ραντεβού στην Δ.ΥΠ.Α. την διαθέσιμη ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί και να εξυπηρετηθεί στα υποκαταστήματα ΚΠΑ2 με φυσική παρουσία. Για να κλείσει το ψηφιακό ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσει: - ονοματεπώνυμο - ηλεκτρονική διεύθυνση (email) - αριθμό κινητού τηλεφώνου - διεύθυνση κατοικίας - ΑΦΜ Ο πολίτης επιλέγει την υπηρεσία που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί "Διορθώσεις στοιχείων Μητρώου". Η επιλογή του ΚΠΑ2 γίνεται αυτόματα με τη συμπλήρωση του Τ.Κ. της διεύθυνσης κατοικίας του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πολίτης λαμβάνει email επιβεβαίωσης του ραντεβού στη διεύθυνη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε.

       Σημειώσεις Ο πολίτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του από την επόμενη εργάσιμη ημέρα και για 30 ημέρες μετά (εξαιρουμένων των αργιών). Εναλλακτικά το ραντεβού μπορεί να οριστεί και από υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή email με το αίτημα του πολίτη. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ή να ακυρώσει το ραντεβού του πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο “Αλλαγή της συνάντησης” στο email επιβεβαίωσης που έλαβε. Για κάθε ενέργεια ακύρωσης εμφανίζεται και μια επιβεβαιωτική ένδειξη σε μορφή αναδυόμενου παραθύρου. Ολοκληρώνοντας την ακύρωση λαμβάνει σχετικό email ακύρωσης. Η ακύρωση είναι εφικτή μέχρι 24 ώρες πριν την ώρα του ραντεβού.

       Ναι Όχι


      • 5 Εξυπηρέτηση μέσω Φυσικού Ραντεβού σε ΚΠΑ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης θα πρέπει την προγραμματισμένη ώρα του φυσικού ραντεβού, να μεταβεί στο ΚΠΑ2 στο οποίο έχει οριστεί. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. το νομιμοποιητικό έγγραφο για την ταυτοποίησή του και το δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η διόρθωση που επιθυμεί.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι ορισμένα Βασικά στοιχεία Μητρώουν (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) δε μπορούν να τροποποιηθούν απευθείας από τους αρμοδίους υπαλλήλους των ΚΠΑ2. Στις περιπτώσεις αυτές αποστέλλεται από τον αρμόδιο υπάλληλο αίτημα σε στελέχη των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Δ.ΥΠ.Α., τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διόρθωση των στοιχειων αυτών.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή αιτήματος μέσω email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο τρόπο εξυπηρέτησης, ο πολίτης, θα πρέπει να αποστείλει μέσω email στο ΚΠΑ2 που ανήκει, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με το αίτημά του και να επισυνάψει το δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η αλλαγή που αιτείται.

       Ναι Όχι


      • 7 Διόρθωση στοιχείων Μητρώου από Αρμόδιο Υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιο υπάλληλος που παραλαμβάνει το αίτημα, προχωράει στην διόρθωση των στοιχείων που έχει αιτηθεί ο πολίτης. Εφόσον απαιτηθεί, μπορεί να ζητηθούν από τον πολίτη, πρόσθετα δικαιολογητικά ή διευκρινίσεις.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι ορισμένα Βασικά στοιχεία Μητρώουν (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) δε μπορούν να τροποποιηθούν απευθείας από τους αρμοδίους υπαλλήλους των ΚΠΑ2. Στις περιπτώσεις αυτές αποστέλλεται από τον αρμόδιο υπάλληλο αίτημα σε στελέχη των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Δ.ΥΠ.Α., τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διόρθωση των στοιχειων αυτών.

       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας Διόρθωσης στοιχείων Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η καταχώρηση των αιτούμενων αλλαγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. ολοκληρώνεται με την καταχώρηση και την αποθήκευση των στοιχείων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.