Επιστροφή ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



21c541eb-1aab-4364-ab01-677691873c19 337010

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 6 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε συνταξιοδοτηθέντες ναυτικούς λόγω γήρατος, με την προϋπόθεση ότι η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 65 έτη και επιθυμούν να επαναλάβουν το ναυτικό επάγγελμα και να ναυτολογηθούν σε πλοία ανεξαρτήτου σημαίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εφόσον επιστραφεί το Ναυτικό Φυλλάδιο στον συνταξιούχο και προκειμένου να επαναναυτολογηθεί θα πρέπει το αίτημα επανάληψης ναυτικού επαγγέλματος να γνωστοποιηθεί από το Ν.Α.Τ. στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.Ε.Ν. και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθεί και νέα αίτηση στο Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ για την απόκτηση του κατάλληλου πιστοποιητικού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Επιστροφή ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, είτε στο αρμόδιο Τμήμα του ΝΑΤ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιστροφή Ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο υπαλλήλων ΓΕΝΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Οι αιτούντες να έχουν ηλικία μέχρι τα 65 έτη.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ειδική έγγραφη βεβαίωση από το Γ.Ε.Ν.Ε ότι δεν προσφέρεται για ναυτολόγηση εν ενέργεια ναυτικός της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό γέννησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 3 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης προσκομίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις 1.Πολύτεκνου με ανήλικα τέκνα 2.Πολύτεκνου με τέκνο που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 4 Πιστοποιητικό Σπουδών Τέκνου. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό Σπουδών Τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Σπουδών προσκομίζεται στην περίπτωση πολύτεκνου με τέκνο που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 2825

      • 5 Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής προσκομίζεται στην περίπτωση γονέα τέκνου με αναπηρία 67% ανίκανο για εργασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 8520

      • 6 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται: Είμαι συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. λόγω γήρατος και επιθυμώ να επαναλάβω το ναυτικό επάγγελμα και να ναυτολογηθώ με την ειδικότητα του …………………………… σε α) Εμπορικό πλοίο με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ. ή β) Πλοίο με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ.». Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται: Είμαι συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. λόγω γήρατος και επιθυμώ να επαναλάβω το ναυτικό επάγγελμα και να ναυτολογηθώ με την ειδικότητα του …………………………… σε α) Εμπορικό πλοίο με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ. ή β) Πλοίο με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ.».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται: Ανήκω στην κατηγορία (σημειώνεται η ανάλογη επιλογή) 1) Είμαι πολύτεκνος με ανήλικα τέκνα 2) Είμαι πολύτεκνος με τέκνο που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 3) Έχω τέκνο με αναπηρία άνω του 67% ανίκανο για εργασία 4) Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται: Ανήκω στην κατηγορία (σημειώνεται η ανάλογη επιλογή) 1) Είμαι πολύτεκνος με ανήλικα τέκνα 2) Είμαι πολύτεκνος με τέκνο που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 3) Έχω τέκνο με αναπηρία άνω του 67% ανίκανο για εργασία 4) Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 3511.4/01 2011 292 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3511.4/49/2002/11.3.2002 Απόφασης ΥΕΝ/ΔΝΕΡ1ο «Όροι, διαδικασίες, προϋποθέσεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200292

      • Υπουργική Απόφαση 3511.4/20 2004 1782 Β

       Περιγραφή «Όροι, διαδικασίες, προϋποθέσεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201782

      • Υπουργική Απόφαση 3511.4/49/11.3.2002 2002 306 Β

       Περιγραφή Οροι, διαδικασίες, προϋποθέσεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200306

      • Νόμος 8 2987 2002 27 Α

       Περιγραφή Απασχόληση συνταξιούχων ναυτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100027

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/52/28560/08 2008 2299 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών και τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 10003/23.5.2005 (ΦΕΚ 760/Β΄/7.6.2005) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20050200760) και ΔΙΑΔΠ/Ε/20596/6.10.2006 (ΦΕΚ 1476/Β΄) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060201476) κοινών υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202299

      • 1 Φυσική Ταυτοποίηση Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η φυσική ταυτοποίηση γίνεται είτε σε ΚΕΠ, είτε στο αρμόδιο τμήμα του ΝΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προυποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ή του ΝΑΤ προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάθεση αίτησης στο ΝΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΝΑΤ καταχωρίζει και πρωτοκολλεί το αίτημα του πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 4 Κατάθεση σε ΚΕΠ, καταχώρηση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος, μέσω ΚΕΠ, ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη, δημιουργεί και πρωτοκολλεί το αίτημα.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή Φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω ΚΕΠ ο υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει το αίτημα στο ΝΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης από το ΓΕΝΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΝΑΤ ενημερώνει και ζητά βεβαίωση από το Γ.Ε.Ν.Ε ότι δεν προφέρεται για ναυτολόγηση εν ενέργεια ναυτικός της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΝΑΤ εφόσον έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκδίδει το ναυτικό φυλλάδιο και το παραδίδει στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 8 Αποστολή Ναυτικού Φυλλαδίου στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παράδοση Ναυτικού Φυλλαδίου στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.