Ετήσια Ανανέωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο για τις Ο.Κοι.Π.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf13669cc-8887-4101-a00f-1df386323477 136698

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11 + (
2
)

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ετήσια ανανέωση της εγγραφής των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

12/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ετήσια ανανέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια ανανέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Αμεροληψίας Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εννόμου συμφέροντος Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να μη συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους ή τα μέρη με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, πλην συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εργαζομένων κατ’έτος, καθώς και με εταιρείες, τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την Ο.Κοι.Π., που αποτιμάται άνω των χιλίων (1000) ευρώ ετησίως.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να μην λαμβάνει ετήσια, τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προϋπολογισμού της για τις λειτουργικές της δαπάνες, πλην του μισθολογικού κόστους, ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται από τον χρήστη η κατοχή κωδικών taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Ετήσια Ανανέωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4744

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Συστατική πράξη Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Συστατική πράξη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Καταστατικό έγγραφο και τροποποιήσεις του Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό έγγραφο και τροποποιήσεις του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 3 Πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσιότητας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσιότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Δικαστικές αποφάσεις και διαταγές Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Δικαστικές αποφάσεις και διαταγές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή σχετικές δικαστικές αποφάσεις Πρακτικό

       Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή σχετικές δικαστικές αποφάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 6 Πιστοποιητικό για τη μη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησης και σχετικές δικαστικές αποφάσεις Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό για τη μη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησης και σχετικές δικαστικές αποφάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολές από την αρμόδια φορολογική αρχή Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολές από την αρμόδια φορολογική αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 9 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

       Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3723

      • 10 Έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας Έκθεση

       Έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 11 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 12 Λογιστική Μερίδα - Προϋπολογισμός και απολογισμός για κάθε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ισολογισμός

       Λογιστική Μερίδα - Προϋπολογισμός και απολογισμός για κάθε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9796

      • 13 Ειδικός λογαριασμός (IBAN) Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Ειδικός λογαριασμός (IBAN)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος 8 4873 2021 248 Α

       Περιγραφή Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20210100248

       ΑΔΑ 11809

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 6216 2023 2300 Β

       Περιγραφή Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Δημόσιας Βάσης Δεδομένων Ο.Κοι.Π.» και του «Ειδικού Μητρώου Ο.Κοι.Π». (εφεξής πληροφοριακό σύστημα), του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β του ν. 4873/2021 (Α’ 248), με σκοπό την καταχώριση, την εγγραφή, την ανανέωση, την κρατική χρηματοδότηση και την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων στις Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών και στους κοινωφελείς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4873/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20230204925

       ΑΔΑ 23071

      • 1 Είσοδος στο σύστημα και Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Ενιαία ψηφιακή Πύλη - gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Αρχικοποίηση αίτησης και συμπλήρωση στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λαμβάνει μοναδικό αριθμό αίτησης και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Μεταφόρτωση των δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επισυνάπτονται τα έγγραφα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Οριστική υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ολοκληρώνεται η διαδικασία της υποβολής αιτήσεως ανανέωσης εγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται σε αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Διοικητικός έλεγχος αίτησης ανανέωσης από την αρμόδια Δ/νση Ο.Κοι.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει το σύνολο των δικαιολογητικών καθώς και την κάλυψη των απαραίτητων προυποθέσεων. Ο αρμόδιος υπάλληλος κάνει ελεγχο ποσού ετήσιας χρηματοδότησης έως 30% επί του προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες και λοιπών προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Δυνατότητα συμπλήρωσης/διόρθωσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία ενημερώνει τον αιτούντα φορέα σε περίπτωση ελλείψεων και του δίνει το περιθώριο επανυποβολής στοιχείων

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση γίνεται παύση της προθεσμίας των 30 ημερών και επανέναρξη με τη συμπλήρωση/διόρθωση δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 8 Συμπλήρωση υπολοίπων στοιχείων αίτησης από τον Φορέα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που του υποδεικνύει το σύστημα.

       Ναι Όχι


      • 9 Μη συμπλήρωση των στοιχείων - Αποστολή γραπτής πρόσκλησης συμμόρφωσης


       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης και μη τήρησης των υποχρεώσεων της Ο.Κοι.Π. κατά τον διοικητικό έλεγχο, αποστέλλεται γραπτή πρόσκληση συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας 30 ημερών.

       Ναι Όχι


      • 10 Αναστολή για ένα έτος για χρηματοδότηση και φορολογικές ελαφρύνσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας των 30 ημερών η Ο.Κοι.Π. τίθεται σε αναστολή για ένα έτος για χρηματοδότηση και φορολογικές ελαφρύνσεις.

       Ναι Όχι


      • 11 Παύση εγγραφής της Ο.Κοι.Π. στο Ειδικό Μητρώο


       Περιγραφή Σε περίπτωση που η Ο.Κοι.Π. δεν επικοινωνήσει με τον αρμόδιο φορέα σχετικά με την μη τήρηση των προϋποθέσεων τότε διαγράφεται από το ειδικό μητρώο.

       Ναι Ναι


      • 12 Ανανέωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ανανεώνει την εγγραφή της Ο.Κοι.Π. εντός του συστήματος.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση βεβαίωσης ανανέωσης εγγραφής Ο.Κοι.Π. στο Ειδικό Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα η βεβαίωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.