Ετήσια υποβολή στοιχείων τηλεοπτικών σταθμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηab41aa08-b742-483a-9858-7d4c670f297d 410874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 14

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ετήσια υποβολή στοιχείων τηλεοπτικών σταθμών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μία φορά τον χρόνο υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία στο Ε.Σ.Ρ.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ετήσια υποβολή στοιχείων τηλεοπτικών σταθμών

Σημειώσεις

Ο παραπάνω σύνδεσμος παραπέμπει στην σχετική σελίδα του διακτυακού τόπου του Ε.Σ.Ρ. από την οποία μπορεί να γίνει λήψη (download) της αίτησης σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (Έντυπο 1: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια υποβολή στοιχείων τηλεοπτικών σταθμών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,      • 1 Διαβιβαστικό Άλλο

       Διαβιβαστικό

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.esr.gr/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%81/

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διαβιβαστικό πρέπει να περιλαμβάνει: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ/ΝΣΗ (οδός/αριθμός) ΠΟΛΗ/Ταχ. Κώδικας ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) που δίδεται, στην επιλογή: Έντυπο 1: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πρακτικό της τελευταίας τακτικής Γ.Σ. Πρακτικό

       Πρακτικό της τελευταίας τακτικής Γ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Ισολογισμός - Λογιστικές καταστάσεις Ισολογισμός

       Ισολογισμός - Λογιστικές καταστάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του ισολογισμού και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεών του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9796

      • 5 Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνον για τους αδειοδοτημένους σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας απαιτείται να προσκομισθεί για την οικεία χρήση βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή περί του ύψους: α) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) του ύψους των ιδίων κεφαλαίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9703

      • 6 Κατάλογος εργαζομένων με σχέση εξηρτημένης εργασίας Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος εργαζομένων με σχέση εξηρτημένης εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Δήλωση Περιουσιακή Κατάσταση Δήλωση

       Δήλωση Περιουσιακή Κατάσταση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό καταχώρισης και αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου της πιο πρόσφατα υποβληθείσας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 περ. ιη του Ν. 3213/2003 (ως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 10 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση των μετόχων, μελών διοικ. συμβουλίου και νομίμων εκπροσώπων σχετικά με τα κωλύματα και τις ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Ν. 4339/2015, όπως ισχύει, και τους περιορισμούς ιδιοκτησίας του άρθρου 6 παρ. 4 του ίδιου νόμου. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986, και με την ιδιότητα του μετόχου/διευθυντικού στελέχους/μέλους του ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία _______________(υπόχρεης εταιρίας), φορέα του Τ/Σ ________________, ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας _________________ που συμμετέχει στην προαναφερθείσα υπόχρεη εταιρεία, δηλώνω ότι: 1.Δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4339/2015. 2.Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου/στο πρόσωπο της εταιρείας που εκπροσωπώ η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 4339/2015 (:συμμετοχή σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, διαφημιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων). 3.Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 (άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 4339/2015). Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) που δίδεται για το Διαβιβαστικό, στην επιλογή: Έντυπο 2: Υπεύθυνη δήλωση περί ασυμβιβάστων ιδιοτήτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Αναλυτική κατάσταση μετόχων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση μετόχων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) που δίδεται για το Διαβιβαστικό, στην επιλογή: Έντυπο 3: Αναλυτική κατάσταση μετόχων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 12 Αναλυτική κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) που δίδεται για το Διαβιβαστικό, στην επιλογή: Έντυπο 4: Αναλυτική κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 13 Γνωστοποίηση τόπου παροχής υπηρεσιών Δήλωση

       Γνωστοποίηση τόπου παροχής υπηρεσιών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4779/2021, «οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας δηλώνουν στο Ε.Σ.Ρ. την πρόθεσή τους να παράσχουν το σύνολο ή μέρος της υπηρεσίας τους στο κοινό άλλου κράτους-μέλους. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης, το Ε.Σ.Ρ. ενημερώνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα την Αρχή του κράτους-μέλους όπου θα παρασχεθεί η υπηρεσία». Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) που δίδεται για το Διαβιβαστικό, στην επιλογή: Έντυπο 6: Γνωστοποίηση τόπου παροχής υπηρεσιών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 14 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τους μετόχους της υπόχρεης εταιρίας. Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) που δίδεται για το Διαβιβαστικό, στην επιλογή: Έντυπο 5: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος Σύνταγμα

       Περιγραφή Άρθρο 14 παρ. 9 εδάφιο α του Συντάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-15/

      • Νόμος 4 2863 2000 262 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100262

      • Νόμος 4, 5, 6, 10, 14 4339 2015 133 Α

       Περιγραφή Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100133

      • Νόμος 10α 2328 1995 159 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100159

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 310 1996 214 Α

       Περιγραφή Έλεγχος διαφάνειας στα Μ.Μ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100214

      • Νόμος 34 4779 2021 27 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100027

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • 4 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.