Εφοδιασμός πλοίων με φορολογημένα καύσιμα με τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa53301ee-2ce5-440f-b183-fd1dbc038fe5 377515

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

19 έως 20

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατάναλωσης (Ε.Φ.Κ.) που αφορά τον εφοδιασμό πλοίων με φορολογημένα καύσιμα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Έλεγχος των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, τα οποία είχαν παραληφθεί από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) για τις ανάγκες εφοδιασμού πλοίων. Τα αρμόδια Τελωνεία υποβολής αίτησης και έκδοσης της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. βρίσκονται στους Πίνακες των παραρτημάτων της αριθμ. Α 1070/22-02-2019 (Β’ 279) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφοδιασμός πλοίων με φορολογημένα καύσιμα, με τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

      Επίσημος τίτλος

      Εφοδιασμός πλοίων με φορολογημένα καύσιμα , με τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Φορολογικές Να έχει θεωρημένο Βιβλίο Ατελείας

       Όχι Όχι

      • 1 Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Τραπεζικό μέσο πληρωμής Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Τραπεζικό μέσο πληρωμής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών καυσίμων βάσει των οποίων ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ Ψηφιακό αρχείο

       Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών καυσίμων βάσει των οποίων ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Η/οι Σελίδα/ες του Ημερολογίου Κίνησης για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων. Έγγραφο

       Η/οι Σελίδα/ες του Ημερολογίου Κίνησης για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελειών που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ. Βιβλία

       Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελειών που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 6 Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Ναυλοσύμφωνο θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Ναυλοσύμφωνο θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Άλλο

       Όχι 8972

      • 7 Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής των διατάξεων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α΄) Άδεια

       Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής των διατάξεων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α΄)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 8 Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Παραστατικά (τιμολόγια) σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α΄/ 24-11-2014), για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσύμφωνων (παροχή υπηρεσιών). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Παραστατικά (τιμολόγια) σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α΄/ 24-11-2014), για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσύμφωνων (παροχή υπηρεσιών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 9 Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Κατάσταση επιβατών Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Κατάσταση επιβατών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 10 Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια i. Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών. Άδεια

       Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια i. Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 11 Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ii. Αντίγραφο Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α΄) Άδεια

       Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ii. Αντίγραφο Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α΄)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 12 Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και στις Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και στα θαλάσσια ταξί iii. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώριση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και στις Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και στα θαλάσσια ταξί iii. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώριση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 13 Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων: i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων. Πιστοποιητικό

       Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων: i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων: ii. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων: ii. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων: iii. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης αναφορικά με την έναρξη δραστηριότητας. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων: iii. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης αναφορικά με την έναρξη δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 16 Θαλάσσια ταξί: i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.). Άδεια

       Θαλάσσια ταξί: i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 17 Θαλάσσια ταξί: ii. Άδεια θαλάσσιου ταξί. Άδεια

       Θαλάσσια ταξί: ii. Άδεια θαλάσσιου ταξί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 18 Θαλάσσια ταξί: iii. Έγγραφο Εθνικότητας. Έγγραφο

       Θαλάσσια ταξί: iii. Έγγραφο Εθνικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 19 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 20 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α 1070 2019 679 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A4746%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A0%CE%94%CE%A7?inline=true

       ΑΔΑ Ψ4Τ746ΜΠ3Ζ-ΠΔΧ

      • Εγκύκλιος Ε2052 2019

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A6%CE%9C46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9B%CE%945?inline=true

       ΑΔΑ 6ΒΦΜ46ΜΠ3Ζ-ΛΔ5

      • Εγκύκλιος Ε2192 2019

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β΄/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A6%CE%9C46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9B%CE%945?inline=true

       ΑΔΑ ΩΧΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΙΩ6

      • Εγκύκλιος Ε2049 2020

       Περιγραφή Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) και παροχή οδηγιών αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A00%CE%9E46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A5%CE%A33?inline=true

       ΑΔΑ ΨΠ0Ξ46ΜΠ3Ζ-ΥΣ3

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α1205 2021 4040 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 215).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A1546%CE%9C%CE%A03%CE%96-9%CE%959?inline=true

       ΑΔΑ 6ΓΡ546ΜΠ3Ζ-9Ε9

      • Εγκύκλιος Ε2230 2021

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 4040) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A46546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A6%CE%9B3?inline=true

       ΑΔΑ ΩΤ6546ΜΠ3Ζ-ΦΛ3

      • 1 Εξέταση αίτησης για πληρότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή έλεγχος: 1. υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο τελωνείο υποβολής επιστροφής ΕΦΚ 2. Υπαγωγή αιτούντα στα δικαιούχα πρόσωπα 3. Προθεσμία υποβολής 4. Υποβολή προβλεπόμενων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση εξέτασης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο στο πρώτο βήμα εγκρίνεται η αίτηση για εξέταση των παραστατικών για επιστροφή ΕΦΚ

       Όχι Ναι


      • 3 Λεπτομερής έλεγχος παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχει τα τιμολόγια και τα αποδεικτικά πληρωμής τους και κρίνει αν πραγματοποιήθηκαν για το επαγγελματικό σκοπό ώστε να εγκρίνει την επιστροφή ΕΦΚ

       Όχι Όχι


      • 4 Συμψηφιστικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή έλεγχος για τυχόν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές συμψηφισμός τελικού ποσού επιστροφής ΕΦΚ

       Όχι Όχι


      • 5 Τελική Απόφαση Ποσού Επιστροφής ΕΦΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ και ενημέρωση κατάστασης σε "Οριστικοποίηση" για ενημέρωση του δικαιούχου όσον αφορά τα ποσά επιστροφής ΕΦΚ ή/και συμψηφισμών

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.