Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ΤΕΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd8a442b-63c5-4806-81f1-c9cc38424129 844263

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

9 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υποχρεωτική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) κάθε μήνα από εργοδότες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Μονάδα υποστήριξης διοικητικού συμβουλίου ΤΕΚΑ

Παρατηρήσεις

Η υποβολή των ΑΠΔ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ως εξής:

α. οι κοινές επιχειρήσεις και τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα της απασχόλησης∙

β. το Δημόσιο, από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ: η απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών ασφαλισμένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα γίνεται μέσω της υποβολής από τον εργοδότη της ΑΠΔ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ ως Εργοδότες

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης απαιτείται η προηγούμενη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ. Η απογραφή των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Εργοδοτών γίνεται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, ενώ των νομικών προσώπων μέσω διαλειτουργικότητας με το ΓΕΜΗ.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Για την υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επιτυχής υποβολή της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης στους οποίους υπάγεται ο ασφαλισμένος.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για Εργοδότες, πρέπει να αποδοθεί κωδικός χρήστη και συνθηματικό, μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 43 4826 2021 160 Α

       Περιγραφή Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΕΚΑ αποτυπώνεται μηχανογραφικά με διακριτό τρόπο από τις εισφορές που αφορούν τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Οι εισφορές εισπράττονται για λογαριασμό του ΤΕΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη των εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του φορέα αυτού και στη συνέχεια αποδίδονται στο Ταμείο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100160

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 73160 2022 4133 Β

       Περιγραφή Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι οι εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ των μισθωτών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συλλέγονται βάσει της διακριτά υποβαλλόμενης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔΤΕΚΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204133

      • Εγκύκλιος 5 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για την απεικόνιση της ασφάλισης των υπαγόμενων στο ΤΕΚΑ των μισθωτών ιδιωτικού τομέα των απασχολούμενων στον δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ), καθώς και των απασχολούμενων και οικοδομικά και τεχνικά έργα. ● Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων »

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%983446%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9705

       ΑΔΑ 9Θ3446ΜΑΠΣ-Η05Η05

      • Εγκύκλιος 7 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για την απεικόνιση της ασφάλισης των υπαγομένων στο ΤΕΚΑ τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%A5746%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%9A%CE%96

       ΑΔΑ 9ΨΥ746ΜΑΠΣ-ΔΚΖ

      • Εγκύκλιος 20 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική τακτοποίηση στον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ των μαθητευόμενων σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑΛ, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα μάθησης σε εργασιακούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62%CE%9F%CE%9846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%92%CE%9F%CE%94

       ΑΔΑ 62ΟΘ46ΜΑΠΣ-ΒΟΔ

      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Σύνδεση του χρήστη με τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν αποδοθεί ως αποτέλεσμα της πιστοποίησής του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία περιόδου υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Το πρώτο βήμα για την υποβολή μίας νέας ΑΠΔ είναι η «Δημιουργία περιόδου υποβολής» από την κεντρική οθόνη «Ενέργειες».

       Όχι Όχι


      • 3 Μέθοδος υποβολής «Συμπλήρωση φόρμας»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Επιλέγοντας ως μέθοδο υποβολής τη «Συμπλήρωση φόρμας», ο χρήστης καταχωρίζει τις αναλυτικές εγγραφές της ΑΠΔ στην εφαρμογή.

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση νέας εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Επιλέγοντας την ενέργεια «Συμπλήρωση» εμφανίζεται οθόνη με κενή φόρμα για τη συμπλήρωση νέας εγγραφής. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη και ακολουθεί κενή φόρμα στην οποία παρέχεται η δυνατότητα να καταχωριστούν τα μισθολογικά στοιχεία εργαζόμενου.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος αφορά την καταχώριση μίας εγγραφής.

       Ναι Όχι


      • 5 Οριστικοποίηση εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση όλων των εγγραφών της ΑΠΔ, επιλέγεται η «Οριστικοποίηση».

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Επιλέγοντας τον «Έλεγχο υποβολής», ξεκινά ο έλεγχος λαθών υποβολής.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή ΑΠΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Όταν ο έλεγχος υποβολής ολοκληρωθεί χωρίς λάθη, η ΑΠΔ βρίσκεται σε κατάσταση «Με δυνατότητα υποβολής». Επιλέγεται η ενέργεια «Υποβολή» και εκδίδεται το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση.

       Ναι Ναι


      • 8 Μέθοδος υποβολής «Αποστολή αρχείου»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Επιλέγοντας ως μέθοδο υποβολής την «Αποστολή αρχείου», παρέχεται η δυνατότητα φόρτωσης έτοιμου αρχείου ΑΠΔ, το οποίο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΠΔ (πρέπει ο χρήστης να διαθέτει λογισμικό μισθοδοσίας που παράγει συμβατά αρχεία).

       Ναι Όχι


      • 9 Φόρτωση αρχείου ΑΠΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Ο χρήστης οδηγείται στον φάκελο που περιέχει το συμβατό αρχείο ΑΠΔ και το επιλέγει (το πλαίσιο διαλόγου είναι λειτουργία του λειτουργικού συστήματος του τοπικού υπολογιστή που εκτελεί την εφαρμογή).

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Το επόμενο βήμα μετά τη φόρτωση του αρχείου είναι η επιλογή «Έλεγχος υποβολής», ώστε να ξεκινήσει ο έλεγχος λαθών υποβολής.

       Ναι Όχι


      • 11 Υποβολή ΑΠΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/apdteka

       Περιγραφή Όταν ο έλεγχος υποβολής ολοκληρωθεί χωρίς λάθη, η ΑΠΔ βρίσκεται σε κατάσταση «Με δυνατότητα υποβολής». Επιλέγεται η ενέργεια «Υποβολή» και εκδίδεται το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.