Ηλεκτρονική αναζήτηση και πώληση αεροφωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση48d5e754-d531-4f1f-a00b-c0fcfd3197bf 485754

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 11 έως 35 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

21 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναζήτηση και ηλεκτρονική πληρωμή των επιλεγμένων αεροφωτογραφιών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (e-service).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/νση προΐοντων και υπηρεσιών.

Παρατηρήσεις

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, η παρούσα εφαρμογή υποστηρίζει αποκλειστικά την πώληση σε ψηφιακή μορφή αεροφωτογραφιών (θετικών) στα 400 & 1.000 dpi. Τα παραγόμενα έγγραφα / δεδομένα από τη διαδικασία είναι: α) το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ» στην περίπτωση επιλογής από τον χρήστη ως τρόπου πληρωμής την "Πληρωμή σε Τράπεζα" και β) Η Απόδειξη Πληρωμής των προϊόντων και γ) Οι αεροφωτογραφίες. Διευκρινίζεται ότι ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας εξαρτάται από τον ίδιο τον χρήστη, ήτοι α) από το πόσο γρήγορα θα εντοπίσει και θα επιλέξει το / τα προς παραγγελία προϊόν(-τα), β) από τον αριθμό των προς επιλογή προϊόντων και γ) Από τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής. Ένας μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι την πληρωμή (με κάρτα / web banking) είναι 30 λεπτά ενώ ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης με ίδιο τρόπο πληρωμής εκτιμάται περί τη 1 ώρα. Για πληρωμές μέσω Τραπέζης, η παραγγελία φαίνεται ως "ολοκληρωμένη" μέσα σε 24-48 ώρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


Σημειώσεις

Η "Αίτηση" αφορά σε "Αίτηση Αγοράς" (Παραγγελία). Όσα προϊόντα επιλέγονται εντός της εφαρμογής, τοποθετούνται στο "Καλάθι αγοράς". Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή τους, η "Αίτηση" εμφανίζεται ως "Ολοκληρωμένη".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν αφορά

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Η παρούσα διαδικασία προτείνεται ως αντικατάσταση της διαδικασίας "009297 Αναζήτηση διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών" (Υπό επεξεργασία).

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική Αναζήτηση και Πώληση αεροφωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Η εντός της εφαρμογής αποδοχή από τον χρήστη των όρων χρήσης και διάθεσης των αεροφωτογραφιών.

       Όχι Όχι

      • 1 Το κόστος είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από την ανάλυση των Α/Φ. Για αγορά ασπρόμαυρης Α/Φ στα 400dpi, το κόστος είναι 11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για ασπρόμαυρη Α/Φ στα 1000dpi είναι 35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 11 € - 35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Νόμος Άρθρο 13 Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή 6.2.2. Το Τμήμα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα στους ενδιαφερόμενους. Παραλαμβάνει τα αιτήματα για προϊόντα ή υπηρεσίες και διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ικανοποίησής τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία- Ταυτοποίηση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/anazitisi-diathesimotitas-poliseis-aerofotografion

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στην εφαρμογή από την ιστοσελίδα του Φορέα "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" και συγκεκριμένα από το μενού "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Επαγγελματίες" : https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/professionals/ Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται η αυθεντικοποίηση του χρήστη με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποδοχή όρων χρήσης και διάθεσης αεροφωτογραφιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η αποδοχή από τον χρήστη των όρων χρήσης και διάθεσης αεροφωτογραφιών είναι προαπαιτούμενο βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/anazitisi-diathesimotitas-poliseis-aerofotografion

       Περιγραφή Ο χρήστης μεταβαίνει στην περιοχή ενδιαφέροντος εναλλακτικά α) επιλέγοντας Νομό και ΟΤΑ στο πεδίο «Νομό/ΟΤΑ» ή β) εισάγοντας πόλη, τοπωνύμιο, οδό κ.λπ. στο πεδίο «Λεκτικό» ή γ) εισάγοντας συντεταγμένες Χ, Ψ (ΕΓΣΑ87) ή λ, φ (WGS 84) στο πεδίο «συντεταγμένες» ή δ) εισάγοντας στο πεδίο «ΚΑΕΚ» τον 12ψήφιο ΚΑΕΚ του Εθνικού Κτηματολογίου, στην περίπτωση που αναζητά συγκεκριμένο ακίνητο γνωστού ΚΑΕΚ. Αφού έχουμε μεταβεί στην περιοχή ενδιαφέροντος, έχουμε επιλέξει, εάν απαιτείται, το πλέον βοηθητικό υπόβαθρο για την αναζήτηση μας και έχουμε εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος μας, επιλέγουμε το πεδίο «Επιλογή πολυγώνου» (1). Στη συνέχεια ο χρήστης ορίζει ένα πολύγωνο που περικλείει την περιοχή ενδιαφέροντός του.

       Σημειώσεις Το εμφανιζόμενο υπόβαθρο στην εφαρμογή είναι το πλέον πρόσφατο (Αεροφωτογράφηση 2015-2016). Από το πεδίο «ΥΠΟΒΑΘΡΟ » μπορεί να επιλεγεί κάποιο προγενέστερο υπόβαθρο. (Η Αεροφωτογράφηση 2010-2011 αφορά συγκεκριμένες περιοχές ).

       Όχι Όχι


      • 4 Προεπισκόπηση αεροφωτογραφιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον ορισμό από τον χρήστη ενός πολυγώνου στην περιοχή ενδιαφέροντός του, η εφαρμογή εμφανίζει οθόνη προεπισκόπησης των διαθέσιμες αεροφωτογραφιών για την επιλεγείσα περιοχή.

       Σημειώσεις Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα στροφής και μεγέθυνσης της προεπισκόπησης της αεροφωτογραφίας. Επισημαίνεται ότι η εικόνα που εμφανίζεται στην προεπισκόπηση είναι μειωμένης ανάλυσης σε σχέση με την προς πώληση αεροφωτογραφία.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραγγελία - Αγορά αεροφωτογραφιών από τον χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την αναζήτηση, εφόσον είναι επιθυμητή η παραγγελία των διαθέσιμων αεροφωτογραφιών, ο χρήστης επιλέγει τις αεροφωτογραφίες ενδιαφέροντος του (στο καλάθι), οπότε και εμφανίζεται το πεδίο «ΑΓΟΡΑ», το οποίο παραπέμπει σε περαιτέρω ενέργειες αγοράς των αεροφωτογραφιών.

       Όχι Όχι


      • 6 Ηλεκτρονική Πληρωμή παραγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την επιλογή του πεδίου "ΑΓΟΡΑ", ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση πληρωμής με κάρτα ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία (στοιχεία χρέωσης / κατόχου της κάρτας) και πληρώνει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας την συνολική οφειλή της παραγγελίας. Στην περίπτωση επιλογής "Πληρωμή στην τράπεζα", η εφαρμογή παρέχει το "Έντυπο Πληρωμής για την Αγορά Αεροφωτογραφιών".

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος και Επιβεβαίωση Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Το σύστημα ελέγχει εάν η συναλλαγή με κάρτα είναι επιτυχής και επιβεβαιώνει την πληρωμή. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, η κατάσταση της πληρωμής θεωρείται "Ολοκληρωμένη".

       Σημειώσεις Εάν η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιηθεί μέσω Τράπεζας απαιτούνται 24-48 ώρες για την εμφάνιση της παραγγελίας ως "Ολοκληρωμένης" στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόδειξης Πληρωμής και Λήψη των δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Με την επιλογή του πεδίο «Εμφάνιση» της «Ολοκληρωμένης» παραγγελίας στην εφαρμογή, εμφανίζεται οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί α) να κατεβάσει την Απόδειξη πληρωμής από το πεδίο «Απόδειξη πληρωμής» και β) να κατεβάσει (download) την/τις αεροφωτογραφίες από το πεδίο «Λήψη».

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.