Ηλεκτρονική δήλωση Κτηματολογίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηba8a0104-fca8-4c6d-8ffb-658c9d4ee5e3 814846

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κτηματολογικά Γραφεία, Διεύθυνση Έργων

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Από 20 έως 35 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

32 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, με την ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών στοιχείων του ιδιοκτήτη, την περιγραφή των ακινήτων και τα δικαιώματα κυριότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Έργων

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου (Ν. 2308/1995)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων
    


    NACE

    • 62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
    • 63.12 Δικτυακές πύλες
    • 68.1 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
    • 69.1 Νομικές δραστηριότητες
    • 84.11 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, Ηλεκτρονική δήλωση Κτηματολογίου

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή δήλωσης ν.2308/1995

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet του/της υπόχρεου. Στην περίπτωση που ζευγάρι έχει κοινούς κωδικούς taxisnet απαιτείται η απόκτηση διακριτών κωδικών taxisnet για την σύζυγο.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές 1. Για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης ιδιοκτησίας απαιτείται: A) O εντοπισμός της θέσης των δηλούμενων ακινήτων, ο οποίος πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης μέσω: συντεταγμένων, σημείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, κωδικών τεμαχίων αναδασμών/διανομών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρμογής κινητού τηλεφωνου κλπ) και B) η οριοθέτηση τη γεωγραφικής έκτασης της ιδιοκτησίας σας. 2. Για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης ιδιοκτησίας απαιτείται η υποβολή συνοδευτικών εγγράφων (τίτλοι ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά μεταγγραφής, Δικαστικές αποφάσεις, Διοικητικές πράξεις, τοπογραφικά διαγράμματα, απόσπασμα θέασης κλπ), η οποία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η ταχυδρομική αποστολή εγγράφων.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Για την πληρωμή του παγίου τέλους απαιτείται η κατοχή χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

       Όχι Όχι

      • 1 Απαιτείται η πληρωμή παγίου τέλους 20 ευρώ (βοηθητικούς χώρους) ή 35 ευρώ (κύριους χώρους) ανά δικαίωμα για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης επί ακινήτου (αρθρ.2 παρ.10 Ν.2308/95 ως ισχύει). 20 € - 35 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του ακινήτου Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εντοπισμός της θέσης των δηλούμενων ακινήτων είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης μέσω: συντεταγμένων, σημείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, κωδικών τεμαχίων αναδασμών/διανομών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρμογής κινητού τηλεφωνου κλπ). Καλείστε να εντοπίσετε οριοθετώντας τη γεωγραφική έκταση της ιδιοκτησίας σας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Συμβολαιογραφικά έγγραφα ακινήτου Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφικά έγγραφα ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικά έγγραφα κτήσης του ακινήτου. Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • Νόμος 2 2308 1995 114 Α

       Περιγραφή Νόμος που διέπει την Κτηματογράφηση για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100114

      • 1 Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Ταυτοποίηση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/ktematographese/elektronike-delose-ktematologiou

       Περιγραφή Ο δηλών μεταβαίνει στο www.gov.gr και συγκεκριμένα στην υπηρεσία "Ηλεκτρονική δήλωση Κτηματολογίου" (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/ktematographese/elektronike-delose-ktematologiou). Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται η αυθεντικοποίηση του χρήστη με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ζευγάρι έχει κοινούς κωδικούς taxisnet απαιτείται η απόκτηση διακριτών κωδικών taxisnet για την σύζυγο

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Προφίλ Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info Page.aspx

       Περιγραφή Κατά την εισαγωγή στο σύστημα γίνεται έλεγχος στο προφίλ του χρήστη και αν αυτός εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα, τότε απαιτείται η δημιουργία νέου προφίλ χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία Νέας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Κτηματολογίου - Πρωτοκόλληση Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info Page.aspx

       Περιγραφή Ο δηλών επιλέγει Νέα Δήλωση και στην συνέχεια τον Νομό και τον προκαποδιστριακό ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ακίνητο που επιθυμεί να δηλώσει. Αποθηκεύοντας το βήμα, το σύστημα αυτόματα δίνει αριθμό πρωτοκόλλου στην δήλωση.

       Σημειώσεις Καταχωρίζεται το όνομα της Κοινότητας ή του Δήμου πριν την εφαρμογή των διοικητικών διαιρέσεων Καποδίστρια και Καλλικράτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση Απαραίτητων Πεδίων για την Δημιουργία Νέας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info Page.aspx

       Περιγραφή Ο δηλών ακολουθεί τα απαραίτητα βήματα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής δήλωσης κτηματολογίου. Ειδικότερα, αρχικά επιβεβαιώνει ή τροποποιεί τα Στοιχεία Δικαιούχου και δηλώνει υπεύθυνα με γνώση των συνεπειών του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία της δήλωσης είναι αληθή . Στην συνέχεια συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία σχετικά με το είδος της ιδιοκτησίας (τύπος ακινήτου), τα στοιχεία και τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου, τα στοιχεία του ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες, κάθετες ιδιοκτησίες, απλά κτίρια κλπ) και τα αντίστοιχα δικαιώματα του δηλούντα επί αυτού. Τέλος καταχωρεί τα αντίστοιχα έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται η εν λόγω κυριότητα και επισυνάπτει τα αντίστοιχα αρχεία των υποβληθέντων εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή Δήλωσης - Έλεγχος Πληρότητας Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info Page.aspx

       Περιγραφή Κατά την υποβολή της δήλωσης γίνεται έλεγχος πληρότητας όλων των πεδίων αυτής, από τον οποίο μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Μόνο όταν διορθωθούν όλα τα σφάλματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος, επιτρέπεται η οριστική υποβολή της δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info Page.aspx

       Περιγραφή Ο δηλών συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία (στοιχεία χρέωσης / κατόχου της κάρτας) και πληρώνει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας την συνολική οφειλή της δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο η δήλωση υποβάλλεται οριστικά.

       Σημειώσεις Στο mail του κατόχου της κάρτας αποστέλλεται η απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος και Επιβεβαίωση Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Το σύστημα ελέγχει εάν η συναλλαγή με την κάρτα είναι επιτυχής και επιβεβαιώνει την πληρωμή. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, η δήλωση υποβάλλεται οριστικά.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Αποδεικτικού Επιτυχούς Υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info Page.aspx

       Περιγραφή Το Αποδεικτικό Επιτυχούς Υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης είναι σε μορφή pdf και διαθέσιμο προς λήψη (download) από τον χρήστη. Αντίστοιχα είναι διαθέσιμη και η προεπισκόπηση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία της δήλωσης θα ελεγχθούν, μετά την παραλαβή των απαραίτητων συνυποβαλλόμενων εγγράφων από το γραφείο κτηματογράφησης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο δηλών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης και του αποστέλεται το σχετικό Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης. Εναλλακτικά, το εν λόγω αποδεικτικό είναι διαθέσιμο από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_SubReceipt.aspx μετά την επεξεργασία της δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.