Καθορισμός Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5b13dca-aa60-4a59-b781-5a32bb357922 652718

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 7 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

345 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύσταση ή μη Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που γνωμοδοτεί, για τον καθορισμό της χρηματικής αξίας των αρχαίων κινητών μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο. Ειδικότερα, η εν λόγω Επιτροπή συστήνεται για να εκτιμήσει αρχαία κινητά μνημεία μετά τον εντοπισμό και την παράδοσή τους από ιδιώτη στην πλησιέστερη Αρχαιολογική, Αστυνομική ή Λιμενική αρχή, προκειμένου να χορηγηθεί στον ιδιώτη αμοιβή. Απευθύνεται σε πολίτες και σε φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καθορισμός Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συγκρότηση Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής για Εκτίμηση Αρχαίων Κινητών Μνημείων, που παραδίδονται από ιδιώτες στις κατά τόπους Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία)

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση Επιτροπής για Καθορισμό Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που Περιέρχονται στο Δημόσιο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Να αφορά τον καθορισμό χρηματικής αξίας αρχαίων κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 20 παρ. 1 του Ν. 3028/2002.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το αρχαίο κινητό μνημείο να έχει παραδοθεί από τον ιδιώτη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή και να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3028/2002.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει παρέλθει πενταετία από την παράδοση του αρχαίου κινητού μνημείου στην αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι η απαίτηση του ιδιώτη στην περίπτωση χορήγησης αμοιβής υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Η παραγραφή, σύμφωνα με τα άρθρα 140, 143 του Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143/Α/2014 αρχίζει για το κινητό αρχαίο από την περιέλευση αυτού στο Δημόσιο, ή από την υπόδειξη του τόπου που βρίσκονται άγνωστα στην Υπηρεσία αρχαία κινητά μνημεία.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρωτότυπο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής των κινητών αρχαίων μνημείων Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρωτότυπο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής των κινητών αρχαίων μνημείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πρωτότυπη Δήλωση του ιδιώτη, με την οποία δηλώνει: - τον ακριβή τόπο - τον τρόπο εύρεσης των κινητών αρχαίων - ότι δεν έχει αντίρρηση να του χορηγηθεί αμοιβή. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους και συνεπώς θα πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρωτότυπη Δήλωση του ιδιώτη, με την οποία δηλώνει: - τον ακριβή τόπο - τον τρόπο εύρεσης των κινητών αρχαίων - ότι δεν έχει αντίρρηση να του χορηγηθεί αμοιβή. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους και συνεπώς θα πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας Υπηρεσίας στο χώρο όπου βρέθηκαν τα αρχαία κινητά μνημεία, καθώς επίσης και αναλυτική εισήγηση της Υπηρεσίας, στην οποία διευκρινίζονται η ακριβής τοποθεσία εύρεσης των κινητών αρχαίων, οι συνθήκες εύρεσής τους, στοιχεία για το εάν τα αρχαία είναι ήδη γνωστά στην Υπηρεσία ή βρέθηκαν σε οριοθετημένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο, καθώς και εάν ο ιδιώτης έχει παραδώσει και άλλη φορά στο παρελθόν κινητά αρχαία. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας Υπηρεσίας στο χώρο όπου βρέθηκαν τα αρχαία κινητά μνημεία, καθώς επίσης και αναλυτική εισήγηση της Υπηρεσίας, στην οποία διευκρινίζονται η ακριβής τοποθεσία εύρεσης των κινητών αρχαίων, οι συνθήκες εύρεσής τους, στοιχεία για το εάν τα αρχαία είναι ήδη γνωστά στην Υπηρεσία ή βρέθηκαν σε οριοθετημένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο, καθώς και εάν ο ιδιώτης έχει παραδώσει και άλλη φορά στο παρελθόν κινητά αρχαία.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Πρόταση της Υπηρεσίας για τον ορισμό των μελών της προβλεπόμενης εκ του νόμου Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία θα εκτιμήσει την χρηματική αξία των παραδοθέντων αντικειμένων. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόταση της Υπηρεσίας για τον ορισμό των μελών της προβλεπόμενης εκ του νόμου Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία θα εκτιμήσει την χρηματική αξία των παραδοθέντων αντικειμένων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου, στην περίπτωση που τα αρχαία κινητά μνημεία βρέθηκαν σε ιδιόκτητο ακίνητο, συνοδευόμενο από σχετική Δήλωση του ιδιοκτήτη για τη χορήγηση αμοιβής (το τελευταίο σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο άλλο από αυτό που παρέδωσε το/α αρχαίο/α). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου, στην περίπτωση που τα αρχαία κινητά μνημεία βρέθηκαν σε ιδιόκτητο ακίνητο, συνοδευόμενο από σχετική Δήλωση του ιδιοκτήτη για τη χορήγηση αμοιβής (το τελευταίο σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο άλλο από αυτό που παρέδωσε το/α αρχαίο/α).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 2905

      • 6 Στις περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας, προσκομίζεται αντίγραφο Πράξης Θανάτου. Ληξιαρχική πράξη

       Στις περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας, προσκομίζεται αντίγραφο Πράξης Θανάτου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 1275

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας προσκομίζεται αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και κατά περίπτωση υποβολή σχετικών Δηλώσεων για χορήγηση αμοιβής. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 2633

      • 8 Στις περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης. Πιστοποιητικό

       Στις περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8619

      • 9 Στις περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας αντίγραφο της αποδοχής κληρονομιάς. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Στις περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας αντίγραφο της αποδοχής κληρονομιάς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 3139

      • 10 Φωτογραφίες των παραδοθέντων κινητών αρχαίων μνημείων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Φωτογραφία

       Φωτογραφίες των παραδοθέντων κινητών αρχαίων μνημείων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 11 Στις περιπτώσεις που αφορούν ενάλια αρχαία αντικείμενα, κρίνεται αναγκαία η αποστολή ακριβών αντιγράφων από την αρμόδια λιμενική αρχή, βεβαίωσης περί της πλοιοκτησίας του αλιευτικού σκάφους, εγγράφου εθνικότητας του σκάφους, αντιγράφου ναυτολογίου, ημερολογίου του πλοίου αντιγράφου του ημερολογίου συμβάντων του Λιμεναρχείου με τις σχετικές εγγραφές. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Στις περιπτώσεις που αφορούν ενάλια αρχαία αντικείμενα, κρίνεται αναγκαία η αποστολή ακριβών αντιγράφων από την αρμόδια λιμενική αρχή, βεβαίωσης περί της πλοιοκτησίας του αλιευτικού σκάφους, εγγράφου εθνικότητας του σκάφους, αντιγράφου ναυτολογίου, ημερολογίου του πλοίου αντιγράφου του ημερολογίου συμβάντων του Λιμεναρχείου με τις σχετικές εγγραφές.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 6440

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/382779/268893/4687/2476/20-07-2020

       Περιγραφή Υποθέσεις χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων. Επικαιροποίηση / Συμπλήρωση των σχετικών Εγκυκλίων.


      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067 2020 908 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200908

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466 2020 1021 Β

       Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201021

      • Νόμος 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/206493/145512/3547/1979/16-04-2019

       Περιγραφή Υποθέσεις χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων.


      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Περιγραφή Χειρισμός των υποθέσεων χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για την εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων.


      • Νόμος 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παράδοση του αρχαίου κινητού μνημείου από τον ιδιώτη και σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αρχαίου κινητού μνημείου από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αν η παράδοση από τον ιδιώτη γίνει στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Λιμενική αρχή, αυτές οφείλουν να το παραδώσουν στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Δήλωσης Χορήγησης αμοιβής από τον ιδιώτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ιδιώτης υποβάλλει στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία Δήλωση προκειμένου να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τον Νόμο αμοιβή.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση και ανάθεση του φακέλου της υπόθεσης σε αρμόδιο υπάλληλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Εφορεία Αρχαιοτήτων και Μουσείο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάθεση του φακέλου της Υπόθεσης σε αρμόδιο υπάλληλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η οποία έχει παραλάβει τα αρχαία κινητά μνημεία και τα δικαιολογητικά του ιδιώτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος του φακέλου της υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του φακέλου της υπόθεσης. Στο πλαίσιο του ελέγχου διενεργείται αυτοψία στον τόπο εύρεσης των παραδοθέντων αρχαίων κινητών μνημείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση του φακέλου στην Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα, η οποία θα προχωρήσει, αν ισχύουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, στη διαδικασία σύστασης της επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση και ανάθεση του φακέλου της υπόθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Τμηματάρχης αναθέτει τον φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών και προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου της υπόθεσης. Έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων. Συμπλήρωση του φακέλου με τυχόν ελλείποντα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 8 Προετοιμασία φακέλου με θέμα τη σύσταση ή μη της επιτροπής, προς εισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προετοιμάζει σχετικό φάκελο προκειμένου να εισαχθεί το αίτημα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 9 Επιστροφή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων της νομοθεσίας στο αίτημα του ιδιώτη.

       Ναι Ναι


      • 10 Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στη γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισαγωγή και εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση. Ο αρμόδιος Διευθυντής εισηγείται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το θέμα της έγκρισης ή μη συγκρότησης επιτροπής καθορισμού χρηματικής αξίας των παραδοθέντων αρχαίων κινητών μνημείων.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση γνωμοδότησης Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ως προς την έγκριση ή μη συγκρότησης της επιτροπής. Η γνωμοδότηση συντάσσεται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Εισηγητή του θέματος και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση Απόφασης Σύστασης Επιτροπής για Καθορισμό Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που Περιέρχονται στο Δημόσιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο της Απόφασης η οποία και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση του αιτούντος και των αρμοδίων υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της υπογεγραμμένης Απόφασης στον αιτούντα, στα μέλη της συγκροτηθείσας επιτροπής και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.