Κατ' εξαίρεση Διορισμός τραυματισθέντων πολιτών από Ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa60471ea-5875-49b7-8931-13c0cfc41347 984677

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον Κατ Εξαίρεση Διορισμό τραυματισθέντων πολιτών από Ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας. Έλληνες πολίτες, οι οποίοι τραυματίζονται από ενέργειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και εξ αυτού αυτοί καθίστανται ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προσλαμβάνονται ως πολιτικοί υπάλληλοι, μετά από αίτησή τους στην Ελληνική Αστυνομία, σε προσωποπαγείς θέσεις ανάλογες των προσόντων τους, κατ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με το διορισμό του ο ενδιαφερόμενος εισάγεται στο εσωτερικό Μητρώο Πολιτικών υπαλλήλων που τηρείται στον Φορέα. Λαμβάνει εν συνεχεία αριθμό γενικού μητρώου και ακολούθως εντάσσεται και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του δημοσίου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση που αναφέρεται η διάταξη στην οποία επιθυμεί να υπαχθεί ο πολίτης, αναφέρεται το περιστατικό και η ημερομηνία αυτού, καθώς και τα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Άρθρο 4 - Νόμος 2690/1999 - Προθεσμίες Διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατ Εξαίρεση Διορισμός Τραυματισθέντων από Ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Αίτηση τραυματισθέντος μετά το συμβάν, χωρίς χρονικό περιορισμό εκ του νόμου.

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας Ποσοστό αναπηρίας του πολίτη τουλάχιστον 50% ένεκα του τραυματισμού του, καθορισθέν από την Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αίτημα για διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ο τραυματισμός του πολίτη επήλθε από ενέργειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις και δεν ήταν στο πλαίσιο καταδίωξής του προς σύλληψη ως δράστη εγκληματικών πράξεων ή επειδή προκλήθηκε επέμβαση της Αστυνομίας ένεκα προηγούμενης πράξης του.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Μη ύπαρξη κωλύματος διορισμού κατά το άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνας ή Ελληνίδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Επισυνάπτεται στην αίτηση. Εάν πρόκειται για διορισμό υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ, ΠΕ απαιτείται και απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεικτικό σπουδών

       Επισυνάπτεται στην αίτηση. Εάν πρόκειται για διορισμό υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ, ΠΕ απαιτείται και απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, επισυνάπτεται στην αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, επισυνάπτεται στην αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχει ήδη η εν λόγω πιστοποίηση, επισυνάπτεται στην αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχει είτε όχι, η Υπηρεσία θα παραπέμψει τον πολίτη, μετά την υποβολή της αίτησής του, ενώπιον της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής για καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 4 Λόγω των κωλυμάτων διορισμού του ν. 3528/2007. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Λόγω των κωλυμάτων διορισμού του ν. 3528/2007.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 5 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Γνωμάτευση Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας του πολίτη, μετά από παραπομπή του από την Υπηρεσία. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας του πολίτη, μετά από παραπομπή του από την Υπηρεσία.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 7 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 8 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 9 Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας ή αντίγραφο Ε1 του αιτούντος. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας ή αντίγραφο Ε1 του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να ταυτοποιηθεί το ΑΦΜ του υποψηφίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αρθ. 35 ν.3528/2007) με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αρθ. 35 ν.3528/2007) με θεώρηση γνησίου υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (αρθ.9 ν.3528/2007) με θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (αρθ.9 ν.3528/2007) με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του με θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4674/2020, για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος. Πιστοποιητικό υγείας

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4674/2020, για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 14 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρώτο όνομα στο λογαριασμό πρέπει να είναι ο υποψήφιος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος 5 3206 2003 5049 Α

       Περιγραφή Έλληνες πολίτες οι οποίοι τραυματίζονται από ενέργειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και εξ αυτού καθίστανται ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προσλαμβάνονται ως πολιτικοί υπάλληλοι μετά από αίτησή τους στην Ελληνική Αστυνομία, σε προσωποπαγείς θέσεις ανάλογες των προσόντων τους, κατ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, με την επιφύλαξη του αρθ. 8 του ν.3528/2007, όπως ισχύει. Δεν περιλαμβάνονται οι δράστες εγκληματικών πράξεων που καταδιώκονται προς σύλληψη, καθώς και τα πρόσωπα που ένεκα προηγούμενης πράξεώς τους προκλήθηκε η επέμβαση, εφόσον στις ανωτέρω περιπτώσεις οι αστυνομικοί υπάλληλοι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις.


      • Νόμος 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Επικαιροποιημένος Κώδικας Υπαλλήλων Δημοσίου - ΝΠΔΔ.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/epikairopoiimenos-kodikas-ypallilon-dimosioy-n-p-d-d/

      • 1 Αίτηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ως προς: -Ιθαγένεια πολίτη -Τήρηση κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού (Για κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ το 21ο έτος και για ΥΕ το 20ο) -Τυχόν ύπαρξη κωλύματος σύμφωνα με άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Αποτέλεσμα ελέγχου αίτησης - Έγκριση των προϋποθέσεων από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν δεν υφίσταται κανένα εκ των κωλυμάτων και πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, η Υπηρεσία παραπέμπει τον πολίτη ενώπιον της Α.Σ.Υ.Ε.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποτέλεσμα ελέγχου αίτησης - Απόρριψη λόγω μη ύπαρξης των αναγκαίων προϋποθέσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν υπάρχει κώλυμα ως προς ιθαγένεια ή/και ως προς ποινικό μητρώο τότε η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στο αίτημα του πολίτη. Εάν δεν πληρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το κατώτατο όριο ηλικίας κατά περίπτωση, τότε η Υπηρεσία απαντά στον πολίτη ότι πρέπει να επανέλθει με νέο αίτημά του όταν πληρείται το εν λόγω ηλικιακό όριο.

       Ναι Όχι


      • 5 Αίτημα παραπομπής του πολίτη ενώπιον της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραπέμπει τον αιτούντα ενώπιον της Α.Σ.Υ.Ε. προκειμένου να καθορισθεί το ποσοστό αναπηρίας του. Αν το ποσοστό δεν καθορισθεί 50% τουλάχιστον, τότε η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η αιτούμενη διαδικασία από την Α.Σ.Υ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 6 Αίτημα για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά περίπτωση μπορεί να πάρει πολλές παρατάσεις η διενέργεια της ΕΔΕ για τη διαπίστωση της συνδρομής των συνθηκών τραυματισμού του πολίτη. Εάν σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ ο τραυματισμός έλαβε χώρα με τις συνθήκες που περιγράφουν οι οικείες διατάξεις, τότε πλέον αναζητούνται περαιτέρω δικαιολογητικά από τον πολίτη. Σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στο αίτημα του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 7 Αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εγγράφως αναζητούνται από τον πολίτη όσα δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση. Επίσης αναζητούνται από την Υπηρεσία όσα δεν έχουν αναζητηθεί εξ αρχής αυτεπαγγέλτως.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος γνησιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά γίνεται αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν.4305/2014, όπως ισχύει και εφόσον δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη μη γνήσιου δικαιολογητικού, υποβάλλεται αίτημα για έκδοση απόφασης κατανομής.

       Όχι Όχι


      • 9 Αίτημα για έκδοση απόφασης κατανομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012

       Σημειώσεις Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκδοθεί απόφαση κατανομής.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη σχεδίου υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού εκδοθεί η απόφαση κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών, συντάσσεται σχέδιο υπουργικής απόφασης και ενημερωτικό σημείωμα μετά συνημμένων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση διορισμού και διακινούνται ιεραρχικώς προκειμένου να λάβουν υπογραφή από τον τελικό υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου υπουργικής απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 12 Αίτημα για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του/της αιτούντος/-σης

       Σημειώσεις Μετά την λήψη της σχετικής βεβαίωσης ακολουθεί η καταχώριση των στοιχείων του αιτούντος/-σης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώριση σε Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα στοιχεία του αιτούντος/-σης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) ώστε να λάβει η Υπηρεσία την απαραίτητη βεβαίωση πρόσληψης με τους αριθμούς Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και Βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 14 Σύνταξη περίληψης σχεδίου απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται και υπογράφεται περίληψη του σχεδίου της υπουργικής απόφασης προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 15 Αποστολή περίληψης απόφασης διορισμούστο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το ηλεκτρονικό αρχείο της περίληψης υπογράφεται ψηφιακά (ERMIS) και αποστέλλεται μέσω υπηρεσιακού email στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 16 Ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την τοποθέτηση του/της νεοδιοριζόμενου/-ης σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης διορισμού σε ΦΕΚ, υποβάλλεται ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την τοποθέτηση του/της νεοδιοριζόμενου/-ης σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην υποβολή ερωτήματος προς το Υ.Σ. και τη συνεδρίαση αυτού.

       Όχι Όχι


      • 17 Σύνταξη απόφασης τοποθέτησης μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συντάσσεται και υπογράφεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου (βάσει απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων) σχετικά με την τοποθέτηση του νεοδιοριζόμενου/-ης.

       Όχι Όχι


      • 18 Ανακοίνωση διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο ανακοίνωσης του διορισμού προς τον/την αιτούντα/-σα με το οποίο ενημερώνεται για τη δημοσίευση της πράξης διορισμού σε ΦΕΚ, για την τοποθέτησή του/της σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη προθεσμία εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 19 Καταχώριση νεοδιορισθέντος μετά την ορκωμοσία του


       Περιγραφή Καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του/της νεοδιορισθέντος/-σείσας σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας καθώς και στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.