Κατάθεση Απολογισμού Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfb9631a3-b518-4646-b72e-8aee2fe17088 963135

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση υγείας και ασφάλειας στην εργασία., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάθεση απολογισμού προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, μετά την ολοκλήρωση τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο φορέας επιμόρφωσης έχει την υποχρέωση να καταθέσει φάκελο ολοκλήρωσης (απολογισμό) του προγράμματος δια του οποίου αποδεικνύεται η παρακολούθηση του σεμιναρίου από τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων (υπογεγραμμένα παρουσιολόγια). Η κατάθεση των φακέλων γίνεται δέκα (10) ημέρες, μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος επιμόρφωσης. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατάθεσης του απολογισμού αναγράφεται στις βεβαιώσεις παρακολούθησης που εκδίδει ο φορέας επιμόρφωσης και τις λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Υποβολή Απολογισμού Προγράμματος Επιμόρφωσης για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας

Σημειώσεις

Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, που είναι συνοδεύει την αίτηση του κάθε φορέα επιμόρφωσης, αναρτάται στην αρχή κάθε έτους στην ιστοσελίδα www.sepe.gov.gr στο πεδίο "Ανακοινώσεις".

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάθεση απολογισμού προγραμμάτων τεχνικών ασφάλειας.

      Επίσημος τίτλος

      Κατάθεση Απολογισμού Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Πιστοποίησης Ο φορέας επιμόρφωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο φορέων εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Ο φορέας επιμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο εκπαιδευτές που είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Εκτέλεσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Ο φορέας επιμόρφωσης θα πρέπει να έχει υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα τεχνικού ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η κατάθεση των φακέλων, από τον φορέα επιμόρφωσης, γίνεται δέκα (10) ημέρες, μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος επιμόρφωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Έντυπο Ε: Παρουσιολόγιο Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Έντυπο Ε: Παρουσιολόγιο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2023/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Κατατίθεται συμπληρωμένο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB) το "Έντυπο Ε: Παρουσιολόγιο" για κάθε ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου με τις υπογραφές των συμμετεχόντων ως αρχείο .pdf σκαναρισμένο. Το έντυπο στην αρχική του μορφή (.xls) βρίσκεται αναρτημένο στον σχετικό σύνδεσμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Έντυπο ΣΤ΄: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Έντυπο ΣΤ΄: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2023/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB) συμπληρωμένο το "Έντυπο ΣΤ΄: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ" όπου απεικονίζεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων ως αρχείο .xls. Το έντυπο στην αρχική του μορφή (.xls) βρίσκεται αναρτημένο στον σχετικό σύνδεσμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ). Σχετικά είναι τα Άρθρα 12 και 22 του ΚΝΥΑΕ με θέμα το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας και την επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζοµένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Υπουργική Απόφαση 6 39278/1823 2018 3001 Β

       Περιγραφή Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203001

       ΑΔΑ ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και χρέωση στον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος του φορέα διακινείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία προς τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση φακέλου στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση/φάκελος του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου που κατέθεσε ο φορέας ως προς την πληρότητα και το περιεχόμενο του. Αν χρειαστεί έρχεται σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή με email για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα έντυπα που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και τον προωθεί στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με θετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση της μη πληρότητας ή/και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης και τον προωθεί στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με αρνητική εισήγηση.

       Σημειώσεις Η περίπτωση αυτή είναι σπάνια διότι συνήθως εάν υπάρχουν ελλείψεις προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία από τον φορέα.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος του φακέλου από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ελέγχει τον φάκελο σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου και την προωθεί για έλεγχο στον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με θετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαπίστωση της μη πληρότητας ή/και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με αρνητική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος του φακέλου από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ελέγχει την αίτηση σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμηματάρχη.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποδοχή της φακέλου και καταχώρηση στο αρχείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης αποδέχεται τον φάκελο και τον προωθεί για αρχειοθέτηση.

       Ναι Ναι


      • 11 Απόρριψη του φακέλου και αρχειοθέτηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης απορρίπτει την αίτηση/φάκελο και την αρχειοθετεί.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.