Κατ’ εξαίρεση διορισμός διακριθέντος πολίτη για εξαίρετη πράξη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση777f97cc-1d14-4312-8da2-d1cfe5f171e2 777971

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον κατ’ εξαίρεση διορισμό διακριθέντος πολίτη για εξαίρετη πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2840/2000 (Α΄ 202), όποιος διακρίνεται για εξαίρετες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 2800/2000 (Α’ 41), ως ισχύει, δύναται αντί να καταταγεί στην Ελληνική Αστυνομία να προσλαμβάνεται ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα με τα προσόντα του, κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρα 4 έως 8 του ν. 3528/2007, Α’ 26). Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ. ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση που περιγράφεται το περιστατικό, αναφέρεται η ημερομηνία αυτού, τα ταυτοποιητικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και η διάταξη στην οποία επιθυμεί να υπαχθεί προκειμένου να διορισθεί.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατ εξαίρεση διορισμός διακριθέντος πολίτη για εξαίρετη πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2840/2000, όπως ισχύει

      Επίσημος τίτλος

      Κατ Εξαίρεση Διορισμός Διακριθέντος Πολίτη για Εξαίρετη Πράξη (άρθρο 4 ν. 2840/2000, όπως ισχύει)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Πολιτικών Υπαλλήλων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Υποβολή αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αίτημα για διενέργεια ΕΔΕ προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η πράξη είναι εξαίρετη κατά το άρθρο 31 του ν.2800/2000, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κωλύματα διορισμού άρθρου 4-10 του ν.3528/2007.

       Όχι Όχι

      • 1 Εάν πρόκειται για διορισμό υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ, ΠΕ απαιτείται απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κατηγορίας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης. Αποδεικτικό σπουδών

       Εάν πρόκειται για διορισμό υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ, ΠΕ απαιτείται απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κατηγορίας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Ποινικό μητρώο για τη διαπίστωση κωλυμάτων διορισμού του ν.3528/2007. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ποινικό μητρώο για τη διαπίστωση κωλυμάτων διορισμού του ν.3528/2007.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρώτο όνομα στον λογαριασμό πρέπει να είναι ο υποψήφιος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας, ή αντίγραφο Ε1 του αιτούντος. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας, ή αντίγραφο Ε1 του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να ταυτοποιηθεί το ΑΦΜ του υποψηφίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αρθ. 35 ν.3528/2007) με θεώρηση υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αρθ. 35 ν.3528/2007) με θεώρηση υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (αρθ.9 ν.3528/2007) με θεώρηση υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (αρθ.9 ν.3528/2007) με θεώρηση υπογραφής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του με θεώρηση υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του με θεώρηση υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Γνωματεύσεις α. Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β. Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε Ιδιωτών παρ.2 αρθ. 7 ν.3528/2007, όπως ισχύει. Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωματεύσεις α. Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β. Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε Ιδιωτών παρ.2 αρθ. 7 ν.3528/2007, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 10 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Υπηρεσίας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής Υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • Νόμος 4 2840 2000 202 Α

       Περιγραφή Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100202

      • Νόμος 25 4058 2012 63 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 2

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100063

      • 1 Αίτηση υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Εάν η αίτηση είναι εμπρόθεσμη τότε η Υπηρεσία αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό στρατολογικής υπηρεσίας (εφόσον είναι άντρας ο υποψήφιος). Εάν δεν προκύπτει κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007, η Υπηρεσία ζητά τη διενέργεια ΕΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πράξη είναι εξαίρετη ή όχι. Εάν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη ή/και υφίσταται κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007, τότε η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα για διενέργεια ΕΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Κατά περίπτωση μπορεί να πάρει πολλές παρατάσεις η διενέργεια της ΕΔΕ. Εάν σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ η πράξη πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις και χαρακτηρίζεται εξαίρετη, τότε αναζητούνται δικαιολογητικά από τον πολίτη. Εάν η πράξη δεν χαρακτηρίζεται εξαίρετη, η Υπηρεσία απορρίπτει εγγράφως το αίτημα του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Εγγράφως αναζητούνται από τον πολίτη όσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλει ο ίδιος και αναζητούνται όσα πρέπει αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία. Αν υπάρχει κάποιο κώλυμα διορισμού τότε το αίτημα απορρίπτεται. Αν δεν υπάρχει κώλυμα, υποβάλλεται από την Υπηρεσία αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης κατανομής.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αφού εκδοθεί η απόφαση κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών, συντάσσεται σχέδιο υπουργικής απόφασης και ενημερωτικό σημείωμα μετά συνημμένων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση διορισμού και διακινούνται ιεραρχικώς προκειμένου να λάβουν υπογραφή από τον τελικό υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή σχεδίου υπουργικής απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Αίτημα για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του/της αιτούντος/-σης

       Σημειώσεις Μετά την λήψη της σχετικής βεβαίωσης ακολουθεί η καταχώριση των στοιχείων του αιτούντος/-σης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώριση σε Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα στοιχεία του αιτούντος/-σης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) ώστε να λάβει η Υπηρεσία την απαραίτητη βεβαίωση πρόσληψης με τους αριθμούς Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και Βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη περίληψης σχεδίου απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται και υπογράφεται περίληψη του σχεδίου της υπουργικής απόφασης προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή περίληψης απόφασης διορισμού στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το ηλεκτρονικό αρχείο της περίληψης υπογράφεται ψηφιακά (ERMIS) και αποστέλλεται μέσω υπηρεσιακού email στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 10 Ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την τοποθέτηση του νεοδιοριζόμενου σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης διορισμού σε ΦΕΚ, υποβάλλεται ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την τοποθέτηση του/της νεοδιοριζόμενου/-ης σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη απόφασης τοποθέτησης μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συντάσσεται και υπογράφεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου (βάσει απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων) σχετικά με την τοποθέτηση του νεοδιοριζόμενου/-ης.

       Όχι Όχι


      • 12 Ανακοίνωση διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο ανακοίνωσης του διορισμού προς τον/την αιτούντα/-σα με το οποίο ενημερώνεται για τη δημοσίευση της πράξης διορισμού σε ΦΕΚ, για την τοποθέτησή του/της σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη προθεσμία εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώριση νεοδιορισθέντος μετά την ορκωμοσία του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του/της νεοδιορισθέντος/-σείσας σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας καθώς και στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.